• Nie Znaleziono Wyników

−3) Należy więc to jest rozwiązanie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "−3) Należy więc to jest rozwiązanie"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Marzena Mrzygłód Przedmiot: matematyka Klasa: I TE

Temat lekcji: Rozwiązywanie równań z wartością bezwzględną Data lekcji: 30.03.2020

Wprowadzenie do tematu: kontynuacja tematy równania z wartością bezwzględną – cz.3 Instrukcje do pracy własnej:

Dziś zajmiemy się równaniami:

 √9𝑥2− 24𝑥 + 16 = 2 Korzystamy ze wzoru skróconego mnożenia

√(3𝑥 − 4)2 = 2 wykorzystujemy własność, że √𝑎2= |𝑎|

|3𝑥 − 4| = 2

3𝑥 − 4 = 2 lub 3𝑥 − 4 = −2 3 𝑥 = 6 lub 3𝑥 = 2 𝑥 = 2 𝑥 =23 .

 |3𝑥 + 9| − 5 = |𝑥 − 2| równanie ma dwa wyrażenia z wartością bezwzględną

wyrażenie 3𝑥 + 9 = 0 dla 𝑥 = −3 i dla liczb większych od -3 jest dodatnie, dla mniejszych ujemne

wyrażenie 𝑥 − 2 = 0 dla 𝑥 = 2 i dla liczb większych od 2 jest dodatnie, dla mniejszych ujemne

liczby (-3) i 2 wyznaczają na osi liczbowej przedziały w których będziemy rozwiązywać równanie

1) dla 𝑥 ∈ (−∞; −3)

|3𝑥 + 9| − 5 = |𝑥 − 2| oba wyrażenia w tym przedziale są ujemne, więc opuszczając −3𝑥 − 9 − 5 = −𝑥 + 2 wartość bezwzględną zmieniamy znaki −2𝑥 = 16

𝑥 = −8 sprawdzamy czy liczba należy do przedziału (−∞; −3) Należy więc to jest rozwiązanie.

2) dla 𝑥 ∈ ⟨−3 ; 2)

|3𝑥 + 9| − 5 = |𝑥 − 2| pierwsze wyrażenie jest dodatnie, nie zmienia znaku, a drugie jest ujemne, więc opuszczając wartość bezwzględną zmieniamy 3𝑥 + 9 − 5 = −𝑥 + 2 znaki

4𝑥 = −2 𝑥 = −1

2 sprawdzamy czy liczba należy do przedziału ⟨−3 ; 2) Należy więc to też jest rozwiązanie.

3) dla 𝑥 ∈ ⟨2 ; ∞)

(2)

|3𝑥 + 9| − 5 = |𝑥 − 2| oba wyrażenia są dodatnie, więc nie zmieniamy znaków 3𝑥 + 9 − 5 = 𝑥 − 2

2𝑥 = −6

𝑥 = −3 sprawdzamy czy liczba należy do przedziału ⟨2 ; ∞) Nie należy więc to nie jest rozwiązanie.

Odp.: 𝑥 ∈ {−8 ; −12}.

Praca własna: Wykonaj trzy przykłady (jeden wiersz) z zad. 3 str. 89 Wykonaj trzy przykłady (jeden wiersz) z zad. 1 str. 94 Informacja zwrotna:

Spotkanie online na platformie Discord – 30.03.2020r o godz.13.00-13.45

Rozwiązane zad. oraz wszelkie pytania uczniowie przesyłają na adres matmaxmm121@gmail.com do dnia 1.04.2020 r.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instrukcje do pracy własnej: wykonaj ćwiczenia wykorzystując swoje wiadomości i umiejętności z poprzednich zajęć. Potrzebne do wykonania słownictwo jest na

Instrukcje do pracy własnej: wykonaj ćwiczenia wykorzystując swoje wiadomości i umiejętności z

Jeśli ktoś nie ma dostępu do zeszytu ćwiczeń to proszę o kontakt – wyślę mailem.. Informacja zwrotna: nic

W razie pytań proszę kontaktować się przez mail zs9@niemiecki.int.pl lub za pomocą komunikatora Messenger lub na

Wprowadzenie do tematu: Podział reklamy ze względu na jej geograficzny zasięg wyróżnia reklamę lokalną, która jest stosowana w najbardziej ograniczonym obszarze,

Aby lepiej zapamiętać słownictwo narysuj na kartce kształt ludzkiego ciała i podpisz poszczególne jego częsci.

Instrukcje do pracy własnej: przeczytajwykonaj ćwiczenia wykorzystując swoje wiadomości i umiejętności z poprzednich zajęć. Praca własna: przeczytaj jeszcze raz tekst na

Praca własna: wykonaj ćwiczenia 9/55 Skorzystaj z opisów róznych miejsc zamieszczonych przez podrózników na you tube. informacja zwrotna: prześslij zrobione zadanie do 20.04.2020