• Nie Znaleziono Wyników

KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "KONKURS POLONISTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH"

Copied!
14
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 1 z 14

KONKURS POLONISTYCZNY

DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH

ETAP REJONOWY

Drogi Uczniu,

witaj na II etapie konkursu polonistycznego. Przeczytaj uważnie instrukcję i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.

 Arkusz liczy 14 stron i zawiera 11 zadań.

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy Twój test jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt Komisji Konkursowej.

Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.

Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem bądź piórem.

Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.

Nie używaj korektora.

Oceniane będą tylko te odpowiedzi, które zostały

umieszczone w odpowiednim, wykropkowanym pod pytaniem, miejscu.

Brudnopis nie będzie oceniany.

Pracuj samodzielnie.

Powodzenia!

Czas pracy:

120 minut

Liczba punktów możliwych do uzyskania:

100

………

Kod ucznia

- -

Dzień Miesiąc Rok

pieczątka WKK DATA URODZENIA UCZNIA

(2)

Strona 2 z 14 Motyw przewodni:

Bo wolność… Krzyżami się mierzy!

Historia ten jeden ma błąd! Feliks Konarski

Tekst I

„Wysoko w górze, w powietrzu, sprawy życia, śmierci i poczucie obowiązku układały się w prosty, wyrazisty sposób. Były to trzy żelazne, niezłomne potęgi. A jednak czasem na ich twardym podłożu wyrastał miękki, cenny kwiat: koleżeńskość. Kwiat cenny i dziwny, bo gdy raz wykiełkował i wyrósł, zdolny był potem przetrwać szorstkie wichry i znieść najcięższe burze przez długie lata.”

(Arkady Fiedler, Dywizjon 303, Wydawnictwo Bernardinum, Pelplin 2007)

Zadanie 1. (0-5) Odwołaj się do treści Dywizjonu 303 i przedstaw dwa przykłady postaw/zdarzeń zaświadczających o wyjątkowej koleżeńskości lotników.

………

………

………

………

………

………

………

………

Zadanie 2. (0-5) Oceń, czy poniższe stwierdzenia odnoszące się do poety Tadeusza Gajcego oraz jego wiersza/piosenki Moja mała są prawdziwe czy fałszywe.

Zaznacz znakiem X właściwą odpowiedź.

stwierdzenie prawda fałsz

1. W tekście odnajdziemy również skojarzenia wzięte z mowy potocznej.

2. Poeta należał do pokolenia spełnionej Apokalipsy/

pokolenia Kolumbów.

3. Poeta należał do pokolenia Magellana.

4. W tekście odnajdziemy również okalający układ rymów.

5. Tadeusz Gajcy napisał erotyki inspirowane miłością do Wandy Sucheckiej.

(3)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 3 z 14 Zadanie 3. (0-2) Słowa Feliksa Konarskiego „Bo wolność… Krzyżami się mierzy!/Historia ten jeden ma błąd!” pochodzą z utworu…

a) Czerwone maki na Monte Cassino b) Polskie serce

c) Żołnierski szlak Prawidłowa odpowiedź … Zadanie 4. (0-9)

A) W utworze Jałta Jacka Kaczmarskiego pojawia się słowo „Triumwirat”.

Wyjaśnij jego znaczenie (0-3).

Triumwirat

………

………

………

B) W trzech zdaniach (pojedynczym i dwóch złożonych) zinterpretuj puentę Tylko ofiary się nie mylą./ I tak rozumieć trzeba Jałtę! (0-4).

………

………

………

………

………

C) Zdefiniuj pojęcie puenty (0-2) Puenta

………

………

………

………

(4)

Strona 4 z 14 Tekst II

Zbigniew Herbert Przesłanie Pana Cogito

Idź dokąd poszli tamci do ciemnego kresu po złote runo nicości twoją ostatnią nagrodę idź wyprostowany wśród tych co na kolanach wśród odwróconych plecami i obalonych w proch ocalałeś nie po to aby żyć

masz mało czasu trzeba dać świadectwo

bądź odważny gdy rozum zawodzi bądź odważny w ostatecznym rachunku jedynie to się liczy a Gniew twój bezsilny niech będzie jak morze ilekroć usłyszysz głos poniżonych i bitych niech nie opuszcza ciebie twoja siostra Pogarda dla szpiclów katów tchórzy - oni wygrają pójdą na twój pogrzeb i z ulgą rzucą grudę a kornik napisze twój uładzony życiorys i nie przebaczaj zaiste nie w twojej mocy

przebaczać w imieniu tych których zdradzono o świcie strzeż się jednak dumy niepotrzebnej

oglądaj w lustrze swą błazeńską twarz

powtarzaj: zostałem powołany - czyż nie było lepszych strzeż się oschłości serca kochaj źródło zaranne

ptaka o nieznanym imieniu dąb zimowy światło na murze splendor nieba

one nie potrzebują twego ciepłego oddechu są po to aby mówić: nikt cię nie pocieszy

czuwaj - kiedy światło na górach daje znak - wstań i idź dopóki krew obraca w piersi twoją ciemną gwiazdę powtarzaj stare zaklęcia ludzkości bajki i legendy bo tak zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz powtarzaj wielkie słowa powtarzaj je z uporem jak ci co szli przez pustynię i ginęli w piasku a nagrodzą cię za to tym co mają pod ręką chłostą śmiechu zabójstwem na śmietniku

idź bo tylko tak będziesz przyjęty do grona zimnych czaszek do grona twoich przodków: Gilgamesza Hektora Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów

Bądź wierny Idź

(Zbigniew Herbert, Przesłanie Pana Cogito, [w:] Antologia poezji polskiej od średniowiecza do współczesności, Wydawnictwo Videograf II, Katowice 2007)

(5)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 5 z 14 Zadanie 5. (0-10) Przeczytaj uważnie tekst wiersza i odpowiedz na następujące pytania:

A) Przesłanie Pana Cogito reprezentuje lirykę apelu, ponieważ… (0-2)

………

………

………

B) Wymień trzy cechy wiersza oraz wskaż ich językowe przykłady zaświadczające o stylizacji biblijnej. (0-4)

………

………

………

C) Które z przywołanych fragmentów to przykłady oksymoronu i antytezy? (0-2) a) złote runo nicości; zdobędziesz dobro którego nie zdobędziesz

b) gniew bezsilny; nikt cię nie pocieszy

c) wyprostowany wśród tych co na kolanach; ocalałeś nie po to aby żyć prawidłowa odpowiedź…

D) Do jakiej opowieści nawiązuje metafora złote runo nicości? (0-2)

………

………

………

Zadanie 6. (0-6) Rozwiąż krzyżówkę, wypisz hasło i wyjaśnij jego związek z treścią lektury.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

(6)

Strona 6 z 14 1. Fikcyjna/nieoficjalna nazwa drużyny, której przywódcą był Zeus - nauczyciel

geografii.

2. Mały …………. – kategoria akcji konspiracyjnej w czasie okupacji niemieckiej, polegała m.in. na: pisaniu antyhitlerowskich haseł, likwidowaniu akcji propagandowych, powolnej i niesolidnej pracy na rzecz okupanta, utrudnianiu życia kolaborantom.

3. Patron gimnazjum, w którym uczyli się Rudy, Alek i Zośka.

4. Miejscowość, w której urodził się Jan Bytnar.

5. Więzienie mieszczące się między ulicami Dzielną i Pawią. W okresie okupacji jedno z głównych więzień śledczych.

6. Według Słownika języka polskiego „ziemne umocnienie polowe (…), coś, co stanowi osłonę lub oparcie dla kogoś lub czegoś”.

7. Kryptonim konspiracyjnej organizacji młodzieżowej pochodzący od miejsca zbrodni dokonanej przez Niemców.

Hasło………..

Jego związek z treścią lektury

………

………

………

………

Zadanie 7. (0-3) Beatrockowy artysta Bartas Szymoniak wykorzystał w wyjątkowy sposób „organiczne brzmienie” wiersza Alarm Antoniego Słonimskiego. Do wybranych fragmentów wiersza dopasuj odpowiednie środki stylistyczne, spełniające określone funkcje brzmieniowe.

Środki stylistyczne wpływające na efekt dynamicznego rytmu wiersza a) anafory

b) powtórzenia c) wyliczenia

Warstwa stylistyczna również podporządkowana celom brzmieniowym d) wyrazy dźwiękonaśladowcze/onomatopeje

e) instrumentacja głoskowa/aliteracja

(7)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 7 z 14

„brzęczy”; „drży”

……….

„tuż, tuż”; „uwaga, uwaga”

………

„krzyk jak strzęp krwawy”

………

„Kiedy w południe ludzie wychodzą z kościoła Kiedy po niebie wiatr obłoki gna,

Kiedy na Paryż ciemny spada sen, Któż mi tak ciągle nasłuchiwać każe?

Któż to mnie budzi i woła?”

……….

„raz, dwa, trzy”; „Bijcie, werble, płaczcie, dzwony kościołów!”

……….

Zadanie 8. (0-5) „Tatuś pisał, że cierpienie nie bywa neutralne. Że jest na pożytek albo na zgubę”. Ustosunkuj się do sądu Melchiora Wańkowicza. Przedstaw tezę, którą uzasadnisz dwoma argumentami (przywołanymi z różnych tekstów literackich bądź tekstów kultury).

………

Argument I

………

………

………

Argument II

………

………

………

Zadanie 9. (0-2) Przywołane przez Witolda Pileckiego słowa: „Starałem się tak żyć, abym w godzinie śmierci mógł się raczej cieszyć, niż lękać” są parafrazą cytatu…

a) Tomasza z Akwinu

b) Tomasza Antiocheńskiego c) Tomasza à Kempis

(8)

Strona 8 z 14 Zad. 10 (0-3) Autor obrazu Jerzy Duda Gracz stwierdza w komentarzu do swego dzieła:

Chrystus sam kładzie się na krzyżu, "przygwożdżony" do niego ludzkim bólem,

męczeństwem ofiar, co cierpiały i umarły w więzieniach, obozach i łagrach, za Boga i Ojczyznę. Pamięć o nich to symbole Polskiej Drogi wiodącej do naszego

Zmartwychwstania. Wymień dwa symbole-pomniki wspomnianej „Drogi”.

I ………

II ………

(9)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 9 z 14 Zadanie 11. (0-50) A jeśli będę musiał dać świadectwo – chciałbym wiedzieć, że umiałem się tego nauczyć… Napisz list do wybranego artysty/bohatera, w którym rozważysz problem dawania świadectwa wolności w otaczającym nas świecie. Niech natchnieniem staną się dla Ciebie wartościowe fascynacje kulturowe (literackie, muzyczne, filmowe bądź malarskie). Zadbaj o estetyczną/artystyczną formę listu.

...

A jeśli będę musiał dać świadectwo – chciałbym widzieć, że umiałem się tego nauczyć………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(10)

Strona 10 z 14

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(11)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 11 z 14

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(12)

Strona 12 z 14 Brudnopis

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(13)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2017/2018

Strona 13 z 14

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

(14)

Strona 14 z 14

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

………

Cytaty

Powiązane dokumenty

Mając na względzie słowa księdza Józefa Tischnera, przedstaw przykład tekstu literackiego, w którym spotkanie dwóch bohaterów stało się punktem kulminacyjnym opowieści lub

(0-6) Kto jest kim? Dopisz pseudonimy, imiona i nazwiska do charakterystyki wybranych bohaterów Kamieni na szaniec. a) Piegowaty blondyn o wiecznie rozwichrzonej czuprynie;

 list zawiera jedynie śladową argumentację (1 argument, 1 kontekst); konteksty odbiegają od tematu; uczeń nie wykorzystuje wiedzy o literaturze; prezentowane refleksje

(…) Amisze mają własną szkołę – jednoizbowy budynek, w którym najwyższe wykształcenie osiąga się po ośmiu latach – więcej nie jest ani wymagane, ani wskazane. Widzę

prezentowane refleksje o człowieku, życiu, świecie mają zbyt ogólny charakter; praca zawiera uchybienia w zakresie spójności semantycznej, choć możemy w niej

a) Określenie dziadek przylgnęło do późniejszego naczelnika państwa polskiego za sprawą wieku. francuskim) przez wiele wieków. Dowódca był dla żołnierzy po

składniowe (nie więcej niż trzy błędy interpunkcyjne – 10 punktów); rozumienie interpunkcji ze względu na jej. funkcje składniowe (nie więcej niż

……….. b) „…zebrawszy wszystkie siły pretorianów, słał gońca za gońcem do zbliżającego się cezara z oznajmieniem, że nic nie straci ze