• Nie Znaleziono Wyników

Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 1 z 2

Konkurs z Fizyki dla uczniów szkół podstawowych

Klucz odpowiedzi

etap rejonowy

Zadania otwarte

21. (7 p)

a) I1 = 0,3 A, I2 = 0 A (2 p.)

b) █ zwiększy się 2 razy I1 = 0,6 A, (1 p.)

c) I2 = 0,3 A (2 p.)

d) Wyłącznik otwarty: UAB = 3 V (2 p.)

Wyłącznik zamknięty: UAB = 3 V

22. (6 p.)

a) Tak (1 p.)

b) 1 N (1 p.)

c) 100 cm3 (2 p.)

d) 270 g (1 p.)

e) 2,7 g/cm3 (1 p.)

23. (7 p.)

a) 20 kJ (1 p.)

b) 200 kJ (1 p.)

c) 1000 kg = 1 t (2 p.)

d) 10 s (1 p.)

e) 2 m/s2 (1 p.)

f) 1 kN (1 p.)

(2)

Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2018/2019

Strona 2 z 2

Test jednokrotnego wyboru

(łącznie 30 p.) Zadania za 1 p.

Zadania za 2 p.

Nr zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Odpowiedź B D D C B B A B B A

Nr zadania 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Odpowiedź B B D A B B A C D A

Cytaty

Powiązane dokumenty

A) Przyspieszenie ciała jest wprost proporcjonalne do niezrównoważonej siły, działającej na to ciało. B) Pole pod wykresem zależności prędkości od czasu jest

[r]

DATA URODZENIA UCZNIA.. Światło laserowe pada na zwierciadło płaskie tworząc z jego powierzchnią kąt 30°. Za pomocą soczewki skupiającej otrzymujemy rzeczywisty

Podczas świecenia włókno żarówki ma dużo

B) Do wózka przymocowali magnes i solenoid z diodą. Następnie wózek wprawili w ruch. C) Obracali zamkniętą ramkę z miedzi między biegunami magnesu podkowiastego (rys. Jak

A) sił spójności B) sił przylegania C) napięcia powierzchniowego D) sił kohezji.. Ważymy układ ciał. Następnie magnes B nakładamy na pręt tak, by zawisł nad magnesem

Samochód porusza się ruchem prostoliniowym jednostajnym, działające na niego siły równoważą się (I

Przeanalizuj ten wzór, a następnie oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe albo F – jeśli jest fałszywe.. Okres drgań nie zależy