IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

Pełen tekst

(1)

IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − WOJEWÓDZKI − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 1

IV WOJEWÓDZKI KONKURS Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań

ETAP III

24 marca 2021 r.

suma punktów: 70

(2)

IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − WOJEWÓDZKI − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 2

Numer zadania Prawidłowa odpowiedź Liczba punktów

1 B., C. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

2 A., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

3 A., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi) 4 luboć – D.; ozięble – G.; cukrowe – B.;

winszuję – K.; zaszczyty – I.; posag – E.

6

(po 1 punkcie za zaznaczenie każdej poprawnej odpowiedzi)

5 A. PRAWDA

B. FAŁSZ C. FAŁSZ D. FAŁSZ E. PRAWDA F. PRAWDA

6

(po 1 punkcie za zaznaczenie każdej poprawnej odpowiedzi)

6 A., B. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

7 B., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

8 B., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

9 A. FAŁSZ

B. PRAWDA C. FAŁSZ D. FAŁSZ E. FAŁSZ F. PRAWDA G. PRAWDA H. FAŁSZ I. PRAWDA J. FAŁSZ

10

(po 1 punkcie za zaznaczenie każdej poprawnej odpowiedzi)

(3)

IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − WOJEWÓDZKI − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 3

10 A., B. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

11 A. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

12 A., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

13 A. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

14 A., B., C., D. 4

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

15 D. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

16 B., C. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

17 B., C 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi) 18 A. FAŁSZ

B. FAŁSZ C. PRAWDA D. FAŁSZ E. PRAWDA F. PRAWDA

6

(po 1 punkcie za zaznaczenie każdej poprawnej odpowiedzi)

19 A. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

20 B. 1

(4)

IV Wojewódzki Konkurs z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych województwa świętokrzyskiego

Etap III − WOJEWÓDZKI − Klucz odpowiedzi i zasady oceniania rozwiązań zadań Strona 4

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

21 B., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

22 B. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

23 B., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

24 A. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

25 A., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

26 B., D. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

27 C. 1

(za zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi)

28 B., C. 2

(po jednym punkcie za zaznaczenie każdej prawidłowej odpowiedzi)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :