• Nie Znaleziono Wyników

EGZAMIN Z MATEMATYKI 2SLO 2014 Zadanie 1

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "EGZAMIN Z MATEMATYKI 2SLO 2014 Zadanie 1"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

EGZAMIN Z MATEMATYKI 2SLO 2014 Zadanie 1

Narysuj w układzie współrzędnych wykresy funkcji: y = 3x + 2 oraz y = – x - 3.

Oblicz ich miejsca zerowe oraz pole trójkąta ograniczonego wykresami tych funkcji i osią X.

Zadanie 2

W dwóch beczkach jest razem 240 litrów wody. Jeżeli z jednej beczki przelać do drugiej tyle litrów, żeby zawartość drugiej się podwoiła, a następnie z drugiej beczki przelać do pierwszej tyle, żeby zawartość pierwszej beczki podwoiła się, to w obu beczkach będzie jednakowa ilość wody. Ile litrów wody było pierwotnie w każdej z beczek?

Zadanie 3

Oblicz pole trójkąta prostokątnego, w który wpisano okrąg o promieniu 2 cm, jeżeli jedna z jego przyprostokątnych jest równa 12 cm.

Zadanie 4

Oblicz objętość oraz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 12 cm, a krawędź boczna jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30°.

Zadanie 5

Gdy syn będzie w wieku, w jakim obecnie jest matka, to wówczas w sumie będą mieli oni 76 lat. Natomiast, gdy syn będzie miał dwa razy więcej lat niż ma obecnie matka, to razem będą mieli 130 lat. W jakim wieku obecnie jest matka, a w jakim syn?

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oblicz objętość tego graniastosłupa, wiedząc, że krawędź jego podstawy jest równa 10. zauważa, że krawędź boczna AE graniastosłupa jest jednocześnie wysokością trójkąta

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 49cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 4 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 36cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.3 Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego pole podstawy wynosi 64cm 2 , a wysokość ściany bocznej jest o 3 cm dłuższa od

Zad.4 Podstawą ostrosłupa jest kwadrat o boku 8cm, a wysokość ściany bocznej ma długość 5cm.. Oblicz pole powierzchni całkowitej oraz objętość

Metalowy stożek, którego tworząca ma 12cm i jest nachylona do płaszczyzny podstawy pod kątem 30 0 , przetopiono na 48 jednakowych kulek. Oblicz objętość jednej kulki oraz jej

Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego czworokątnego o krawędzi bocznej (wysokości) 10cm, który ma w podstawie romb o boku 8cm i wysokości