Schemat oceniania. Test na zakończenie klasy 3. Edukacja społeczna 1

32  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Autorka: Agnieszka Gleirscher © Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2019

imię i nazwisko

1

Numer zadania

Odniesienie do punktu w podstawie programowej

Zasady przyznawania punktów Punktacja

EDUKACJA SPOŁECZNA

41 5.1)

Podkreślenie tylko 3 poprawnych cech – 2 punkty.

Podkreślenie 3 lub 2 poprawnych cech i 1 niepoprawnej cechy lub podkreślenie tylko 2 poprawnych cech – 1 punkt.

Podkreślenie wszystkich cech lub podkreślenie 2 niepoprawnych cech – 0 punktów.

0–2

42 5.2) Zaznaczenie właściwej odpowiedzi – 1 punkt.

Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi lub kilku odpowiedzi – 0 punktów. 0–1 43 5.3) Bezbłędne uszeregowanie członków rodziny – 1 punkt.

Błędne uszeregowanie członków rodziny – 0 punktów. 0–1

44 5.4)

Zaznaczenie 4 właściwych odpowiedzi – 2 punkty.

Zaznaczenie 3 lub 2 właściwych odpowiedzi – 1 punkt.

Zaznaczenie 1 właściwej odpowiedzi lub niezaznaczenie żadnej odpowiedzi – 0 punktów.

0–2

45 5.5) Zaznaczenie odpowiedniego zakończenia zdania – 1 punkt.

Zaznaczenie nieodpowiedniego zakończenia zdania lub kilku zakończeń zdań –

0 punktów. 0–1

46 5.6) Podanie właściwego przykładu obowiązku uczniów w klasie, niezależnie od poprawności zapisu – 1 punkt.

Podanie niewłaściwego przykładu obowiązku uczniów – 0 punktów. 0–1 47 5.7) Zapisanie przykładu zgodnie z rzeczywistością – 1 punkt.

Zapisanie przykładu niezgodnego z faktami (wg oceny nauczyciela), udzielenie

odpowiedzi nie na temat – 0 punktów. 0–1

48 5.8)

Pokolorowanie 5 właściwych ramek i niepokolorowanie 1 ramki – 2 punkty.

Pokolorowanie 4 lub 3 właściwych ramek – 1 punkt.

Pokolorowanie 2 właściwych ramek lub 1 właściwej ramki albo niepokolorowanie żadnej ramki – 0 punktów.

0–2

49 5.9) Podkreślenie poprawnej odpowiedzi – 1 punkt.

Podkreślenie niepoprawnej odpowiedzi lub zaznaczenie kilku odpowiedzi –

0 punktów. 0–1

50 5.10) Zaznaczenie odpowiedniego obrazka – 1 punkt.

Zaznaczenie nieodpowiedniego obrazka lub zaznaczenie kilku obrazków –

0 punktów. 0–1

Schemat oceniania. Test na zakończenie klasy 3. Edukacja społeczna

Uwaga!

Za niewykonanie zadania uczeń otrzymuje 0 punktów.

Figure

Updating...

References

Related subjects :