• Nie Znaleziono Wyników

5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość"

Copied!
146
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

5. Badanie przebiegu zmienności funkcji - monotoniczność i wypukłość

Grzegorz Kosiorowski

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

(2)

Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp

Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku

pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega?

Jeśli nawet wyznaczymy wzór na zależność między jakimiś wielkościami np. ekonomicznymi, niekoniecznie kończy to analizę danego problemu. Wzór może być na tyle skomplikowany, że nie widać na pierwszy rzut oka jakościowych zależności między tymi wartościami: kiedy jedna z nich rośnie, bądź maleje? kiedy osiąga wartość optymalną? czy rośnie/maleje coraz szybciej, czy coraz wolniej? czy rośnie szybciej niż jakaś inna wielkość?

Na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć, obliczając pochodne odpowiedniej funkcji i stosując informacje z tej części wykładu.

(3)

Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp

Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku

pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega?

Jeśli nawet wyznaczymy wzór na zależność między jakimiś wielkościami np. ekonomicznymi, niekoniecznie kończy to analizę danego problemu. Wzór może być na tyle skomplikowany, że nie widać na pierwszy rzut oka jakościowych zależności między tymi wartościami: kiedy jedna z nich rośnie, bądź maleje? kiedy osiąga wartość optymalną? czy rośnie/maleje coraz szybciej, czy coraz wolniej? czy rośnie szybciej niż jakaś inna wielkość?

Na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć, obliczając pochodne odpowiedniej funkcji i stosując informacje z tej części wykładu.

(4)

Badanie przebiegu zmienności funkcji - wstęp

Podstawowym i najpopularniejszym zastosowaniem rachunku

pochodnych jest tak zwane badanie przebiegu zmienności funkcji. Na czym to polega?

Jeśli nawet wyznaczymy wzór na zależność między jakimiś wielkościami np. ekonomicznymi, niekoniecznie kończy to analizę danego problemu. Wzór może być na tyle skomplikowany, że nie widać na pierwszy rzut oka jakościowych zależności między tymi wartościami: kiedy jedna z nich rośnie, bądź maleje? kiedy osiąga wartość optymalną? czy rośnie/maleje coraz szybciej, czy coraz wolniej? czy rośnie szybciej niż jakaś inna wielkość?

Na wszystkie te pytania możemy odpowiedzieć, obliczając pochodne odpowiedniej funkcji i stosując informacje z tej części wykładu.

(5)

Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań

Optymalizacja np. wyznaczenie wielkości produkcji dla której firma osiągnie maksymalny zysk.

Badanie trendu np. badanie czy dla danego przedziału

procentowego, podwyższenie podatków zwiększy, czy zmniejszy dochody budżetu państwa, albo czy w danym okresie czasowym liczba emigrantów wzrośnie, czy zmaleje.

(6)

Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań

Optymalizacja np. wyznaczenie wielkości produkcji dla której firma osiągnie maksymalny zysk.

Badanie trendu np. badanie czy dla danego przedziału

procentowego, podwyższenie podatków zwiększy, czy zmniejszy dochody budżetu państwa, albo czy w danym okresie czasowym liczba emigrantów wzrośnie, czy zmaleje.

(7)

Badanie przebiegu zmienności - przykłady zastosowań

Optymalizacja np. wyznaczenie wielkości produkcji dla której firma osiągnie maksymalny zysk.

Badanie trendu np. badanie czy dla danego przedziału

procentowego, podwyższenie podatków zwiększy, czy zmniejszy dochody budżetu państwa, albo czy w danym okresie czasowym liczba emigrantów wzrośnie, czy zmaleje.

(8)

Pochodne i monotoniczność

Zaczniemy od przypomnienia twierdzenia, które pojawiło się już w rozdziale 3, a które odgrywa decydującą rolę w tej części wykładu:

Pochodne i monotoniczność

Jeśli f jest funkcją różniczkowalną w przedziale (a, b), to:

a) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f(x ) > 0, to funkcja f jest rosnąca w (a, b).

b) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f(x ) < 0, to funkcja f jest malejąca w (a, b).

Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest rosnąca/malejąca w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d ) nie oznacza, że jest rosnąca/malejąca w sumie tych przedziałów.

(9)

Pochodne i monotoniczność

Zaczniemy od przypomnienia twierdzenia, które pojawiło się już w rozdziale 3, a które odgrywa decydującą rolę w tej części wykładu:

Pochodne i monotoniczność

Jeśli f jest funkcją różniczkowalną w przedziale (a, b), to:

a) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f(x ) > 0, to funkcja f jest rosnąca w (a, b).

b) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f(x ) < 0, to funkcja f jest malejąca w (a, b).

Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest rosnąca/malejąca w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d ) nie oznacza, że jest rosnąca/malejąca w sumie tych przedziałów.

(10)

Ekstrema lokalne

Ekstrema lokalne

Mówimy, że f ma w punkcie x0 maksimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x ) < f (x0). Dla x0 ∈R możemy ten warunek formalnie zapisać:

>0x∈(x

0−,x0+)f (x ) < f (x0).

Mówimy, że f ma w punkcie x0 minimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x ) > f (x0). Dla x0 ∈R możemy ten warunek formalnie zapisać:

>0x∈(x0−,x0+)f (x ) > f (x0).

Wszystkie minima i maksima nazywamy ekstremami funkcji.

Jeśli w powyższych zdaniach możemy uzyskać tylko słabe nierówności to mówimy o słabym maksimum/minimum lokalnym.

(11)

Ekstrema lokalne

Ekstrema lokalne

Mówimy, że f ma w punkcie x0 maksimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x ) < f (x0). Dla x0 ∈R możemy ten warunek formalnie zapisać:

>0x∈(x

0−,x0+)f (x ) < f (x0).

Mówimy, że f ma w punkcie x0 minimum lokalne, jeśli istnieje takie otoczenie punktu x0, że każde x z tego otoczenia spełnia zależność f (x ) > f (x0). Dla x0 ∈R możemy ten warunek formalnie zapisać:

>0x∈(x0−,x0+)f (x ) > f (x0).

Wszystkie minima i maksima nazywamy ekstremami funkcji.

Jeśli w powyższych zdaniach możemy uzyskać tylko słabe nierówności to mówimy o słabym maksimum/minimum lokalnym.

(12)

Ekstrema - rysunek

Na powyższym rysunku A, B, C są maksimami lokalnymi, a D i E - minimami lokalnymi. Wszystkie nazywamy ekstremami lokalnymi.

(13)

Uwaga o „lokalności” ekstremów

Słowo „lokalne” w powyższych definicjach definicjach jest istotne (aczkolwiek często opuszczane). W szczególności oznacza to, że ekstremum lokalne wykryte za pomocą pochodnych nie musi być rozwiązaniem optymalnym badanego procesu. Może się okazać, że bardziej optymalne wartości badana funkcja przyjmuje w innych ekstremach, a nawet poza ekstremami. Na przykład na powyższym rysunku A i B są maksimami lokalnymi, ale na pewno nie globalnymi (wartość maksimum C jest większa).

(14)

Uwaga o „lokalności” ekstremów

Słowo „lokalne” w powyższych definicjach definicjach jest istotne (aczkolwiek często opuszczane). W szczególności oznacza to, że ekstremum lokalne wykryte za pomocą pochodnych nie musi być rozwiązaniem optymalnym badanego procesu. Może się okazać, że bardziej optymalne wartości badana funkcja przyjmuje w innych ekstremach, a nawet poza ekstremami. Na przykład na powyższym

(15)

Pochodne i ekstrema lokalne

Warunek konieczny istnienia ekstremum

Jeśli funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie x0 oraz jest w tym punkcie różniczkowalna to f(x0) =0.

Twierdzenie to oznacza, że, jeśli funkcja jest różniczkowalna, to nie może mieć ekstremów w punktach innych niż te, w których pochodna się zeruje.

(16)

Pochodne i ekstrema lokalne

Warunek konieczny istnienia ekstremum

Jeśli funkcja f ma ekstremum lokalne w punkcie x0 oraz jest w tym punkcie różniczkowalna to f(x0) =0.

Twierdzenie to oznacza, że, jeśli funkcja jest różniczkowalna, to nie może mieć ekstremów w punktach innych niż te, w których pochodna się zeruje.

(17)

Warunek konieczny istnienia ekstremum - założenia

Założenie o różniczkowalności w warunku koniecznym istnienia ekstremum jest ważne:

Na przykład f (x ) = ∣x ∣ ma minimum lokalne w 0, a nie da się tego udowodnić jedynie za pomocą pochodnych, bo funkcja ta nie jest różniczkowalna w 0.

(18)

Warunek konieczny istnienia ekstremum - założenia

Założenie o różniczkowalności w warunku koniecznym istnienia ekstremum jest ważne:

Na przykład f (x ) = ∣x ∣ ma minimum lokalne w 0, a nie da się tego

(19)

Warunek konieczny istnienia ekstremum - twierdzenie odwrotne

Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie musi być prawdziwe tj. z faktu, że pochodna funkcji w jakimś punkcie się zeruje nie wynika istnienie ekstremum lokalnego w tym punkcie, a jedynie taka możliwość.

Na przykład f (x ) = x3 nie ma ekstremum lokalnego w 0, mimo, że f(0) = 0.

(20)

Warunek konieczny istnienia ekstremum - twierdzenie odwrotne

Twierdzenie odwrotne do warunku koniecznego nie musi być prawdziwe tj. z faktu, że pochodna funkcji w jakimś punkcie się zeruje nie wynika istnienie ekstremum lokalnego w tym punkcie, a jedynie taka możliwość.

(21)

Warunek wystarczający istnienia ekstremum

Warunek wystarczający istnienia ekstremum - postać formalna

Jeśli funkcja f jest ciągła w otoczeniu punktu x0∈R oraz

różniczkowalna w jego otoczeniu oraz istnieje  > 0 takie, że f(x ) > 0 dla każdego x ∈ (x0, x0) i f(x ) < 0 dla każdego x ∈ (x0, x0+), to w punkcie x0 funkcja f ma maksimum lokalne.

Jeśli funkcja f jest ciągła w otoczeniu punktu x0∈R oraz

różniczkowalna w jego otoczeniu oraz istnieje  > 0 takie, że f(x ) < 0 dla każdego x ∈ (x0, x0) i f(x ) > 0 dla każdego x ∈ (x0, x0+), to w punkcie x0 funkcja f ma minimum lokalne.

(22)

Warunek wystarczający istnienia ekstremum

Warunek wystarczający istnienia ekstremum - postać nieformalna

Jeśli pochodna funkcji ciągłej f zmienia (patrząc od lewej strony) w punkcie x0 znak z + na −, to w tym punkcie funkcja f ma maksimum lokalne.

Jeśli pochodna funkcji ciągłej f zmienia (patrząc od lewej strony) w punkcie x0 znak z − na +, to w tym punkcie funkcja f ma minimum lokalne.

(23)

Warunek wystarczający istnienia ekstremum - ilustracja graficzna

To twierdzenie można sobie zawsze logicznie wyprowadzić, analizując wykres funkcji: jeśli najpierw rośnie, a potem maleje, to w „punkcie przejścia” musi mieć „górkę” czyli maksimum. Gdy jest na odwrót, mamy „dolinkę”, czyli minimum.

(24)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1

Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R.

Następnie obliczamy pochodną:

f(x ) = 15x4−15x3−120x2+180x = 15x (x + 3)(x − 2)2.

(25)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1

Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R.

Następnie obliczamy pochodną:

f(x ) = 15x4−15x3−120x2+180x = 15x (x + 3)(x − 2)2.

(26)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1

Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R.

Następnie obliczamy pochodną:

f(x ) =

15x4−15x3−120x2+180x = 15x (x + 3)(x − 2)2.

(27)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1

Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R.

Następnie obliczamy pochodną:

f(x ) = 15x4−15x3−120x2+180x =

15x (x + 3)(x − 2)2.

(28)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1

Zaczynamy zawsze od wskazania dziedziny funkcji, którą w tym przypadku jest R.

Następnie obliczamy pochodną:

f(x ) = 15x4−15x3−120x2+180x = 15x (x + 3)(x − 2)2.

(29)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) = 15x (x + 3)(x − 2)2.

Porównujemy wartość pochodnej z zerem.

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞). f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

(30)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) = 15x (x + 3)(x − 2)2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem.

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞). f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

(31)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) = 15x (x + 3)(x − 2)2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem.

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞).

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0). f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

(32)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) = 15x (x + 3)(x − 2)2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem.

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞).

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

(33)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) = 15x (x + 3)(x − 2)2. Porównujemy wartość pochodnej z zerem.

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞).

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

(34)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞),

więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(35)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje).

Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(36)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0),

więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(37)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}.

Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(38)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −),

a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(39)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +).

W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(40)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku.

Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(41)

Badanie monotoniczności - przykład

f(x ) > 0 ⇔ x ∈ (−∞, −3) ∪ (0, 2) ∪ (2, +∞), więc funkcja f jest rosnąca w przedziale (−∞, −3) i w przedziale (0, +∞) (jako, że w 2 wzrost się nie zatrzymuje). Nie można powiedzieć jednak, że jest rosnąca w sumie tych przedziałów!

f(x ) < 0 ⇔ x ∈ (−3, 0), więc funkcja f jest malejąca w przedziale (−3, 0).

f(x ) = 0 ⇔ x ∈ {−3, 0, 2}. Ze zmian znaków w tych punktach odczytujemy, że w (−3) funkcja f ma maksimum (zmiana znaku pochodnej z + na −), a w 0 f ma minimum (zmiana znaku pochodnej z − na +). W punkcie 2 f nie ma ekstremum, bo pochodna nie zmienia znaku. Warto jeszcze obliczyć wartości funkcji f w tych wyróżniających się punktach f (3) = 85814, f (0) = 1, f (2) = 77.

(42)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x515

4 x4−40x3+90x2+1

Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać):

x (−∞, −3) −3 (−3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, +∞)

f(x ) + 0 - 0 + 0 +

f (x ) ↗ 85814(maks)1 (min)77

(43)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x515

4 x4−40x3+90x2+1

Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać):

x (−∞, −3) −3 (−3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, +∞)

f(x ) + 0 - 0 + 0 +

f (x ) ↗ 85814(maks)1 (min)77

(44)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x515

4 x4−40x3+90x2+1

Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać):

x (−∞, −3) −3 (−3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, +∞)

f(x ) + 0 - 0 + 0 +

f (x ) ↗ 85814(maks)1 (min)77

(45)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x515

4 x4−40x3+90x2+1

Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać):

x (−∞, −3) −3 (−3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, +∞)

f(x ) + 0 - 0 + 0 +

f (x ) ↗ 85814(maks)1 (min)77

(46)

Badanie monotoniczności - przykład

Zadanie

Zbadać monotoniczność i wskazać ekstrema funkcji f (x ) = 3x515

4 x4−40x3+90x2+1

Rozwiązanie zadania najlepiej zapisać w tabelce (którą będziemy jeszcze rozwijać):

x (−∞, −3) −3 (−3, 0) 0 (0, 2) 2 (2, +∞)

f(x ) + 0 - 0 + 0 +

f (x ) ↗ 85814(maks)1 (min)77

(47)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(48)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji).

By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(49)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0).

Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(50)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0.

Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(51)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny.

W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(52)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x funkcja zysku ma maksimum.

Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej wielkości produkcji musi być równy kosztowi krańcowemu.

(53)

Przykład ekonomiczny

Konstrukcja modelu

Jeśli mamy dane różniczkowalne funkcje przychodu R(x ) i kosztu C (x ) od poziomu produkcji x to funkcja zysku π(x ) ma postać π(x ) = R(x ) − C (x ). Jak wskazać maksimum funkcji zysku? Jaka jest interpretacja ekonomiczna tego warunku?

Oczywiście R(x ) > 0 i C(x ) > 0 (przychody i koszty rosną z wielkością produkcji). By opłacało się rozpocząć produkcję, R(0) > C(0) (czyli π(0) > 0). Dla odpowiednio dużego poziomu produkcji X wzrost kosztów będzie szybszy od wzrostu przychodów (R(X ) < C(X )), czyli π(X ) < 0. Z własności Darboux, musi istnieć punkt x0 w (0, X ) taki, że π(x0) =0 i pochodna ta zmienia znak z dodatniego na ujemny. W x0 funkcja zysku ma maksimum. Zachodzi wtedy R(x0) =C(x0), czyli przychód krańcowy dla optymalnej

(54)

Przykład ekonomiczny 2

Analogicznie możemy podejść do funkcji użyteczności u dochodu pojedynczego konsumenta uzyskiwanego dzięki jego wysiłkowi: jeśli przez g oznaczymy funkcję pożytku jaki konsument może mieć z konsumpcji dóbr uzyskanych dzięki wysiłkowi, a przez c, koszt

pozyskania tych dóbr (np. włożony w to wysiłek), to u = g − c. Kiedy konsument zoptymalizuje swoją użyteczność? Jak zinterpretować ten warunek? (ćwiczenie)

(55)

Ekstrema lokalne i globalne

Globalnie, największe i najmniejsze wartości funkcji nie muszą

znajdować się w ekstremach lokalnych - a nawet funkcja nie musi ich w ogóle osiągać. Przykładowo, badana funkcja

f (x ) = 3x5154 x4−40x3+90x2+1 osiąga największe wartości w pobliżu +∞, a najmniejsze w pobliżu −∞, mimo że posiada też lokalne maksimum i minimum.

(56)

Ekstrema lokalne i globalne

Jeśli jednak szukamy ekstremów globalnych funkcji na przedziale domkniętym, sprawa wygląda inaczej.

Zgodnie z twierdzeniem Wieierstrassa, na przedziale domkniętym każda funkcja ciągła przyjmuje najmniejszą i największą wartość. Jeśli funkcja jest różniczkowalna, globalne ekstrema na przedziale domkniętym może przyjmować tylko w swoich ekstremach lokalnych i na końcach przedziałów.

Szukając największej i najmniejszej wartości funkcji w takim przedziale, najpierw obliczamy wartości funkcji na krańcach

przedziału, a potem w punktach dla których f(x ) = 0. Nie musimy sprawdzać, czy te punkty faktycznie są ekstremami. Jeśli istnieją punkty, w których funkcja nie jest różniczkowalna, to dla nich również musimy policzyć wartości. Następnie spośród wszystkich obliczonych wartości wybieramy największą i najmniejszą.

(57)

Ekstrema lokalne i globalne

Jeśli jednak szukamy ekstremów globalnych funkcji na przedziale domkniętym, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z twierdzeniem Wieierstrassa, na przedziale domkniętym każda funkcja ciągła przyjmuje najmniejszą i największą wartość.

Jeśli funkcja jest różniczkowalna, globalne ekstrema na przedziale domkniętym może przyjmować tylko w swoich ekstremach lokalnych i na końcach przedziałów.

Szukając największej i najmniejszej wartości funkcji w takim przedziale, najpierw obliczamy wartości funkcji na krańcach

przedziału, a potem w punktach dla których f(x ) = 0. Nie musimy sprawdzać, czy te punkty faktycznie są ekstremami. Jeśli istnieją punkty, w których funkcja nie jest różniczkowalna, to dla nich również musimy policzyć wartości. Następnie spośród wszystkich obliczonych wartości wybieramy największą i najmniejszą.

(58)

Ekstrema lokalne i globalne

Jeśli jednak szukamy ekstremów globalnych funkcji na przedziale domkniętym, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z twierdzeniem Wieierstrassa, na przedziale domkniętym każda funkcja ciągła przyjmuje najmniejszą i największą wartość. Jeśli funkcja jest różniczkowalna, globalne ekstrema na przedziale domkniętym może przyjmować tylko w swoich ekstremach lokalnych i na końcach przedziałów.

Szukając największej i najmniejszej wartości funkcji w takim przedziale, najpierw obliczamy wartości funkcji na krańcach

przedziału, a potem w punktach dla których f(x ) = 0. Nie musimy sprawdzać, czy te punkty faktycznie są ekstremami. Jeśli istnieją punkty, w których funkcja nie jest różniczkowalna, to dla nich również musimy policzyć wartości. Następnie spośród wszystkich obliczonych wartości wybieramy największą i najmniejszą.

(59)

Ekstrema lokalne i globalne

Jeśli jednak szukamy ekstremów globalnych funkcji na przedziale domkniętym, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z twierdzeniem Wieierstrassa, na przedziale domkniętym każda funkcja ciągła przyjmuje najmniejszą i największą wartość. Jeśli funkcja jest różniczkowalna, globalne ekstrema na przedziale domkniętym może przyjmować tylko w swoich ekstremach lokalnych i na końcach przedziałów.

Szukając największej i najmniejszej wartości funkcji w takim przedziale, najpierw obliczamy wartości funkcji na krańcach

przedziału, a potem w punktach dla których f(x ) = 0. Nie musimy sprawdzać, czy te punkty faktycznie są ekstremami.

Jeśli istnieją punkty, w których funkcja nie jest różniczkowalna, to dla nich również musimy policzyć wartości. Następnie spośród wszystkich obliczonych wartości wybieramy największą i najmniejszą.

(60)

Ekstrema lokalne i globalne

Jeśli jednak szukamy ekstremów globalnych funkcji na przedziale domkniętym, sprawa wygląda inaczej. Zgodnie z twierdzeniem Wieierstrassa, na przedziale domkniętym każda funkcja ciągła przyjmuje najmniejszą i największą wartość. Jeśli funkcja jest różniczkowalna, globalne ekstrema na przedziale domkniętym może przyjmować tylko w swoich ekstremach lokalnych i na końcach przedziałów.

Szukając największej i najmniejszej wartości funkcji w takim przedziale, najpierw obliczamy wartości funkcji na krańcach

przedziału, a potem w punktach dla których f(x ) = 0. Nie musimy sprawdzać, czy te punkty faktycznie są ekstremami. Jeśli istnieją punkty, w których funkcja nie jest różniczkowalna, to dla nich również musimy policzyć wartości. Następnie spośród wszystkich obliczonych

(61)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Obliczamy pochodną funkcji f :

f(x ) = 2x (x −2)2+2x2(x −2) = 2x (x −2)(x −2+x ) = 4x (x −1)(x −2).

Jak widać, f(x ) = 0, gdy x = 0, x = 1 lub x = 2 - i te punkty dopisujemy do listy „podejrzanych”. Dodatkowo na liście są końce przedziałów: x = −2 i x = 3.

(62)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Obliczamy pochodną funkcji f :

f(x ) = 2x (x −2)2+2x2(x −2) = 2x (x −2)(x −2+x ) = 4x (x −1)(x −2).

Jak widać, f(x ) = 0, gdy x = 0, x = 1 lub x = 2 - i te punkty dopisujemy do listy „podejrzanych”. Dodatkowo na liście są końce przedziałów: x = −2 i x = 3.

(63)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Obliczamy pochodną funkcji f :

f(x ) = 2x (x −2)2+2x2(x −2) = 2x (x −2)(x −2+x ) = 4x (x −1)(x −2).

Jak widać, f(x ) = 0, gdy x = 0, x = 1 lub x = 2 - i te punkty dopisujemy do listy „podejrzanych”. Dodatkowo na liście są końce przedziałów: x = −2 i x = 3.

(64)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(65)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0,

f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(66)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1,

f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(67)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0,

f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(68)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64,

f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(69)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(70)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64.

Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(71)

Ekstrema globalne - przykład

Zadanie

Wskazać najmniejszą i największą wartość funkcji f (x ) = x2(x − 2)2 w przedziale [−2, 3].

Lista „podejrzanych”: x = 0, x = 1, x = 2, x = −2, x = 3.

Obliczamy wartości funkcji f w tych punktach: f (0) = 0, f (1) = 1, f (2) = 0, f (−2) = 64, f (3) = 9.

Z tej listy widzimy, że najmniejszą wartość funkcja przyjmuje w 0 i 2 i tą wartością jest 0, zaś największą wartość w −2 i tą wartością jest 64. Warto zauważyć, że maksimum globalne (−2) nie jest w tym wypadku maksimum lokalnym (bo f(−2) ≠ 0).

(72)

Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji

Wklęsłość i wypukłość

Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi f (αx1+ (1 − α)x2) <αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Funkcja f jest wklęsła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi

f (αx1+ (1 − α)x2) >αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Jeśli w powyższych definicjach mamy do czynienia ze słabymi nierównościami, mówimy o słabej wypukłości/wklęsłości.

(73)

Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji

Wklęsłość i wypukłość

Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi f (αx1+ (1 − α)x2) <αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Funkcja f jest wklęsła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi

f (αx1+ (1 − α)x2) >αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Jeśli w powyższych definicjach mamy do czynienia ze słabymi nierównościami, mówimy o słabej wypukłości/wklęsłości.

(74)

Wklęsłość i wypukłość - przypomnienie definicji

Wklęsłość i wypukłość

Funkcja f jest wypukła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi f (αx1+ (1 − α)x2) <αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Funkcja f jest wklęsła w przedziale [a, b] jeśli dla dowolnych, różnych punktów x1, x2 ∈ (a, b) i liczby α ∈ (0, 1) zachodzi

f (αx1+ (1 − α)x2) >αf (x1) + (1 − α)f (x2).

Jeśli w powyższych definicjach mamy do czynienia ze słabymi nierównościami, mówimy o słabej wypukłości/wklęsłości.

(75)

Interpretacja geometryczna wypukłości - przypomnienie

Dla funkcji wypukłej odcinek łączący dwa punkty wykresu

Dla funkcji wklęsłej odcinek łączący dwa punkty wykresu leży pod wykresem.

(76)

Interpretacja geometryczna wypukłości - przypomnienie

Dla funkcji wypukłej odcinek Dla funkcji wklęsłej odcinek

(77)

Wklęsłość i wypukłość - interpretacja

Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z monotonicznością funkcji:

otóż wypukłość oznacza, że funkcja „ma tendencję wzrostową”, a wklęsłość, że „ma tendencję spadkową”. Innymi słowy: jeśli funkcja jest rosnąca i wypukła, to znaczy, że rośnie coraz szybciej, jeśli jest rosnąca i wklęsła, to rośnie coraz wolniej, jeśli jest malejąca i wypukła to maleje coraz wolniej, a jeśli jest malejąca i wklęsła to maleje coraz szybciej.

(78)

Wklęsłość i wypukłość - interpretacja

Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z

monotonicznością funkcji: otóż wypukłość oznacza, że funkcja „ma tendencję wzrostową”, a wklęsłość, że „ma tendencję spadkową”.

Innymi słowy: jeśli funkcja jest rosnąca i wypukła, to znaczy, że rośnie coraz szybciej, jeśli jest rosnąca i wklęsła, to rośnie coraz wolniej, jeśli jest malejąca i wypukła to maleje coraz wolniej, a jeśli jest malejąca i wklęsła to maleje coraz szybciej.

(79)

Wklęsłość i wypukłość - interpretacja

Inna interpretacja wypukłości i wklęsłości jest związana z

monotonicznością funkcji: otóż wypukłość oznacza, że funkcja „ma tendencję wzrostową”, a wklęsłość, że „ma tendencję spadkową”.

Innymi słowy: jeśli funkcja jest rosnąca i wypukła, to znaczy, że rośnie coraz szybciej, jeśli jest rosnąca i wklęsła, to rośnie coraz wolniej, jeśli jest malejąca i wypukła to maleje coraz wolniej, a jeśli jest malejąca i wklęsła to maleje coraz szybciej.

(80)

Wklęsłość i wypukłość - przykłady

f (x ) = x2 jest wypukła w całej

f (x ) =√

x jest wklęsła w całej dziedzinie.

(81)

Wklęsłość i wypukłość - przykłady

f (x ) = x2 jest wypukła w całej dziedzinie.

f (x ) =√

x jest wklęsła w całej dziedzinie.

(82)

Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość

Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji.

Pochodne i wklęsłość/wypukłość

Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w przedziale (a, b), to: a) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) > 0, to funkcja f jest wypukła w (a, b).

b) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) < 0, to funkcja f jest wklęsła w (a, b).

Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest wklęsła/wypukła w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d ) nie oznacza, że jest wklęsła/wypukła w sumie tych przedziałów.

(83)

Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość

Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji.

Pochodne i wklęsłość/wypukłość

Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w przedziale (a, b), to:

a) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) > 0, to funkcja f jest wypukła w (a, b).

b) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) < 0, to funkcja f jest wklęsła w (a, b).

Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest wklęsła/wypukła w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d ) nie oznacza, że jest wklęsła/wypukła w sumie tych przedziałów.

(84)

Druga pochodna i wklęsłość/wypukłość

Dzięki drugiej pochodnej, możemy określić, czy funkcja jest w danym przedziale wklęsła, czy wypukła - a w praktyce, jak zmienia się prędkość zmiany wartości funkcji.

Pochodne i wklęsłość/wypukłość

Jeśli f jest funkcją dwukrotnie różniczkowalną w przedziale (a, b), to:

a) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) > 0, to funkcja f jest wypukła w (a, b).

b) Jeśli dla każdego x ∈ (a, b) zachodzi f′′(x ) < 0, to funkcja f jest wklęsła w (a, b).

Jeszcze raz podkreślę: to, że funkcja jest wklęsła/wypukła w przedziale (a, b) i w przedziale (c, d ) nie oznacza, że jest

(85)

Przykład ekonomiczny - prawo Gossena

Jak pamiętamy z wcześniejszych zajęć (oraz z mikroekonomii) prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie).

W języku matematycznym można powiedzieć, że jeśli u(x ) jest funkcją użyteczności z

posiadanego dobra w zależności od ilości tego dobra (x ) to funkcja u(x ) jest malejąca. Skoro funkcja różniczkowalna jest malejąca, gdy jej pochodna jest ujemna, to prawo Gossena można sformułować tak:

Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej

Jeśli wartość dwukrotnie różniczkowalnej funkcji użyteczności u zależy tylko od ilości posiadanego pojedynczego dobra x , to u′′(x ) < 0 dla dowolnego x > 0 z dziedziny tej funkcji.

Czasem w prawie Gossena zakłada się tylko słabą nierówność na u′′.

(86)

Przykład ekonomiczny - prawo Gossena

Jak pamiętamy z wcześniejszych zajęć (oraz z mikroekonomii) prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie). W języku matematycznym można powiedzieć, że jeśli u(x ) jest funkcją użyteczności z

posiadanego dobra w zależności od ilości tego dobra (x ) to funkcja u(x ) jest malejąca.

Skoro funkcja różniczkowalna jest malejąca, gdy jej pochodna jest ujemna, to prawo Gossena można sformułować tak:

Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej

Jeśli wartość dwukrotnie różniczkowalnej funkcji użyteczności u zależy tylko od ilości posiadanego pojedynczego dobra x , to u′′(x ) < 0 dla dowolnego x > 0 z dziedziny tej funkcji.

Czasem w prawie Gossena zakłada się tylko słabą nierówność na u′′.

(87)

Przykład ekonomiczny - prawo Gossena

Jak pamiętamy z wcześniejszych zajęć (oraz z mikroekonomii) prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej głosi, że wraz ze wzrostem ilości posiadanego dobra, użyteczność krańcowa z kolejnej jednostki dobra maleje (a przynajmniej nie rośnie). W języku matematycznym można powiedzieć, że jeśli u(x ) jest funkcją użyteczności z

posiadanego dobra w zależności od ilości tego dobra (x ) to funkcja u(x ) jest malejąca. Skoro funkcja różniczkowalna jest malejąca, gdy jej pochodna jest ujemna, to prawo Gossena można sformułować tak:

Prawo Gossena malejącej użyteczności krańcowej

Jeśli wartość dwukrotnie różniczkowalnej funkcji użyteczności u zależy tylko od ilości posiadanego pojedynczego dobra x , to u′′(x ) < 0 dla dowolnego x > 0 z dziedziny tej funkcji.

′′

(88)

Wklęsłość/wypukłość w ekonomii

Podobnie formułuje się inne założenia na temat wielkości ekonomicznych. Zwykle te działające korzystnie mają drugą

pochodną ujemną (np. prawo malejących przychodów krańcowych), a te niepożądane dodatnią (np. rosnące koszty krańcowe).

Przykład

Wracamy do przykładu z użytecznością dochodu zaprezentowaną jako różnica pomiędzy korzyścią z jego „skonsumowania” g i kosztem uzyskania dochodu c (u(x ) = g (x ) − c(x ), gdzie x jest danym dochodem).

Założenia, które analizowaliśmy wcześniej sprowadzają się do

prostszego zapisu: g′′<0 i c′′>0, skąd wynika, że korzyść krańcowa jest malejąca, a koszt krańcowy - rosnący, co jak pokazaliśmy wcześniej (slajd 18) wystarcza by zapewnić, że istnieje optimum użyteczności.

(89)

Wklęsłość/wypukłość w ekonomii

Podobnie formułuje się inne założenia na temat wielkości ekonomicznych. Zwykle te działające korzystnie mają drugą

pochodną ujemną (np. prawo malejących przychodów krańcowych), a te niepożądane dodatnią (np. rosnące koszty krańcowe).

Przykład

Wracamy do przykładu z użytecznością dochodu zaprezentowaną jako różnica pomiędzy korzyścią z jego „skonsumowania” g i kosztem uzyskania dochodu c (u(x ) = g (x ) − c(x ), gdzie x jest danym dochodem).

Założenia, które analizowaliśmy wcześniej sprowadzają się do

prostszego zapisu: g′′<0 i c′′>0, skąd wynika, że korzyść krańcowa jest malejąca, a koszt krańcowy - rosnący, co jak pokazaliśmy wcześniej (slajd 18) wystarcza by zapewnić, że istnieje optimum użyteczności.

(90)

Wklęsłość/wypukłość w ekonomii

Podobnie formułuje się inne założenia na temat wielkości ekonomicznych. Zwykle te działające korzystnie mają drugą

pochodną ujemną (np. prawo malejących przychodów krańcowych), a te niepożądane dodatnią (np. rosnące koszty krańcowe).

Przykład

Wracamy do przykładu z użytecznością dochodu zaprezentowaną jako różnica pomiędzy korzyścią z jego „skonsumowania” g i kosztem uzyskania dochodu c (u(x ) = g (x ) − c(x ), gdzie x jest danym dochodem).

Założenia, które analizowaliśmy wcześniej sprowadzają się do

prostszego zapisu: g′′<0 i c′′>0, skąd wynika, że korzyść krańcowa jest malejąca, a koszt krańcowy - rosnący, co jak pokazaliśmy

(91)

Funkcje popytu i elastyczność

Przykład

Rozważmy Q(p) - funkcję popytu w zależności od ceny. Jak ze wzrostem ceny zmienia się wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu?

Wydaje się, że zazwyczaj przy dużej cenie, popyt powinien stawać się elastyczny. Jednak, np. dla funkcji Q(p) = 1p możemy obliczyć

EpQ(p) =

p ⋅ (− 1

2

p3)

1 p

= − 1 2.

W takim przypadku elastyczność popytu jest stała i popyt dla każdej ceny jest nieelastyczny. Jednak możemy intuicyjny rezultat o

elastyczności uzyskać dla wklęsłych funkcji popytu.

(92)

Funkcje popytu i elastyczność

Przykład

Rozważmy Q(p) - funkcję popytu w zależności od ceny. Jak ze wzrostem ceny zmienia się wartość bezwzględna elastyczności cenowej popytu?

Wydaje się, że zazwyczaj przy dużej cenie, popyt powinien stawać się elastyczny.

Jednak, np. dla funkcji Q(p) = 1p możemy obliczyć

EpQ(p) =

p ⋅ (− 1

2

p3)

1 p

= − 1 2.

W takim przypadku elastyczność popytu jest stała i popyt dla każdej ceny jest nieelastyczny. Jednak możemy intuicyjny rezultat o

elastyczności uzyskać dla wklęsłych funkcji popytu.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Udowodnij, że funkcja pochodna funkcji nieparzystej (parzystej) jest parzysta (nieparzysta), a funkcja pochodna funkcji okresowej jest okresowa z tym samym

Natomiast nie dla wszystkich f jest ono różniczkowalne na [0, 1].. Jednoznaczność

Aby się w nich nie pogubić, sporządzimy teraz ich listę, do której można będzie zawsze w razie wątpliwości

Niech Ω będzie obszarem ograniczonym,którego brzeg ∂Ω ma parametryzację łańcuchem C.. Niech Ω będzie obszarem ograniczonym,

Udowodnij, że granica jest funkcją holomorficzną i że ciąg pochodnych jest zbieżny niemal jednostajnie do pochodnej granicy.. W tym celu skorzystaj ze wzorów

Sprawd¹ ci¡gªo±¢ i ró»niczkowalno±¢ wzgl¦dem parametru dla podanych caªek.. Ostatecznie scaªkuj otrzymany szereg wyraz

Jeśli zarówno wartość największa jak i najmniejsza jest przyjmowana na krańcach przedziału, to oznacza, że funkcja nasza jest ≡ const, a więc f ′ jest równa zero dla

Część II kolokwium (13:20-14:00) będzie polegała na zredagowaniu na kartce rozwią- zań 2 zadań otwartych (po 10 punktów za zadanie), zeskanowanie/sfotografowanie ich, a

Przypominam, że rozważamy funkcje jednej zmiennej rzeczywistej o wartościach rze- czywistych, a dziedziną funkcji może być dowolny podzbiór zbioru liczb rzeczywistych..

Pokazać, że również w wyjściowym prostokącie długość jednego z boków musi być liczbą całkowitą.. Wyrazić współczynniki Fouriera funkcji h za pomocą

Temat VI Pochodne

Czy istnieje funkcja f, że jest tylko jeden punkt a o tej włąsności?.

Różniczkowanie funkcji wielu zmiennych - przestrzeń wektorów stycznych.

Zmodyfikuj ten przykład i podaj funkcję, której zbiorem punktów nieciągłości jest Q..

[r]

Jeżeli zmiana argumentów funkcji ∆x, ∆y, ∆z jest nie- wielka, wówczas różniczka zupełna funkcji df jest bardzo dobrym przybliżeniem zmiany wartości funkcji ∆f wy-

Geometrycznie, dla funkcji ci¡gªej na przedziale domkni¦tym oraz ró»niczkowalnej wewn¡trz tego przedziaªu istnieje styczna równolegªa do siecznej ª¡cz¡cej ko«ce

Oblicz przy±pieszenie punktu w chwili, w której jego pr¦dko±¢ jest równa

Wytrzymaªo±¢ belki o przekroju prostok¡tnym jest proporcjonalna do dªugo±ci podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysoko±ci. Policzy¢ najwi¦ksza obj¦to±¢

Wytrzymałość belki o przekroju prostokątnym jest proporcjonalna do długości podstawy tego przekroju i proporcjonalna do kwadratu wysokości.. Znajdź największa objętość stożka

INFORMACJE O OBLICZANIU FUNKCJI PIERWOTNYCH 221 Mianownik jest iloczynem wielomianów pierwszego i drugiego stopnia.. Obliczymy całkę nieoznaczoną funkcji wymiernej z przykładu 9.4.18

- ściśle rosnąca wtedy i tylko wtedy, gdy jej pochodna jest nieujemna oraz między każdymi dwoma punktami przedziału P znajduje się punkt, w którym pochodna ' f jest dodatnia, -

PROSEMINARIUM MATEMATYKI ELEMENTARNEJ Lista 121. Zbadaj czy jest to minimum