To był otwarty teren - Zbigniew Karkuszewski - fragment relacji świadka historii [TEKST]

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

ZBIGNIEW KARKUSZEWSKI

ur. 1952; Lublin

Miejsce i czas wydarzeń Lublin, PRL

Słowa kluczowe Lublin, PRL, Helenów, cegielnia Rekord, projekt Lubelskie cegielnie. Materia miasta

To był otwarty teren

Nie było żadnego ogrodzenia. To był jeden otwarty teren, każdy mógł tam w każdej chwili wejść. Z tym że był dozorca, który pilnował i obchodził cały teren: odwiedzał, sprawdzał, dopilnowywał, czy nie było jakichś prób włamań, czy tam innych rzeczy.

Jak się ktoś pokusił, że coś tam chciałby wynieść, to był taki człowiek od tego, żeby to zabezpieczyć. Ale nie przypominam sobie, żeby były jakieś kradzieże, które by odbiły się echem. Zabezpieczał również przed tym, żeby nie było jakichś zniszczeń, żeby tam dzieciarnia nie szkodziła, w tym sensie, żeby nie doprowadzić do jakichś zniszczeń, przewrócenia się tej cegły, która tam schła. Ale myśmy głównie za młodych lat to figlowali sobie w gliniankach, gdzie ziemia była gromadzona czy w piaskownicach, tam gdzie piasek był zwożony, jak to zwykle dzieciarnia bawi się w piachu.

Data i miejsce nagrania 2018-06-25, Lublin

Rozmawiał/a Tomasz Czajkowski

Prawa Copyright © Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"

Figure

Updating...

References

Related subjects :