Cezary Obczyński Instruktor motorowodny PZMWiNW RATOWNICTWO

15  Download (0)

Full text

(1)

Instruktor motorowodny PZMWiNW

RATOWNICTWO

(2)

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Kamizelka ratunkowa Kamizelka asekuracyjna

(3)

Pływak podkowiasty Koło ratunkowe

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(4)

Rzutka ratunkowa Koło ratunkowe ślizgowe

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(5)

Pagaj – poprzednik silnika Bosak

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(6)

Gaśnica Koc gaśniczy

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(7)

Apteczka pierwszej pomocy

jednorazowe lateksowe rękawiczki - ochrona ratownika przed zakażeniami

maseczkę lub rurkę zabezpieczającą podczas wykonywania sztucznego oddychania metodą usta- usta

płócienną trójkątną chustę, która może znaleźć zastosowanie jako bandaż lub temblak

folia (koc) ratowniczy - ochrona przed utratą ciepła towarzyszącą wstrząsowi pourazowemu

elastyczne opaski uciskowe i materiały opatrunkowe: waciki, bandaże

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

(8)

Komenda „człowiek za burtą”

Rzucamy sprzęt ratunkowy

Przyjmujemy kurs prosty na człowieka

W odległości około 2m od człowieka składamy ster na burtę i zatrzymujemy silnik – „zarzucanie rufy”

Podchodzenie do człowieka i rozpoznanie jego stanu zagrożenia

Podjęcie na pokład i udzielenie pierwszej pomocy

CZŁOWIEK ZA BURTĄ

(9)

CZŁOWIEK ZA BURTĄ

(10)

CZŁOWIEK ZA BURTĄ

(11)

Postępowanie w razie wypadku żeglugowego

Każdemu statkowi znajdującemu się w niebezpieczeństwie i wzywającemu pomocy, mamy obowiązek pośpieszyć z

pomocą

śmierci - zawiadamiamy Policję, Urząd Żeglugi Śródlądowej,

uszkodzenia ciała - Pogotowie Ratunkowe, Policję, Urząd Żeglugi Śródlądowej,

zatonięcia statku - Policję, Urząd Żeglugi Śródlądowej,

znacznej szkody materialnej - Policję, Urząd Żeglugi Śródlądowej,

(12)

Sygnały wzywania pomocy

ZATACZANIE KRĘGÓW FLAGĄ lub innym podobnym przedmiotem

znak: czerwona flaga

ZATACZANIE KRĘGÓW CZERWONYM ŚWIATŁEM

znak: czerwone światło

ZATACZANIE KRĘGÓW BIAŁYM ŚWIATŁEM

znak: białe światło

(13)

Sygnały wzywania pomocy

PODNOSZENIE I

OPUSZCZANIE RAMION znak: sylwetka człowieka z rozpostartymi ramionami

RAKIETY LUB POCISKI

WYRZUCAJĄCE CZERWONE GWIAZDY

znaki: czerwone race

(14)

Sygnały wzywania pomocy

OGIEŃ NA POKŁADZIE jakiekolwiek źródło ognia znak: ogień otwarty lub dym unoszący się nad pokładem

SYRENA OKRĘTOWA

znak: dwa długie sygnały

dźwiękowe

(15)

Sygnały wzywania pomocy

CIĄGŁE BICIE W DZWON znak: ciągłe bicie w dzwon

SYGNAŁ: SOS

znak: trzy krótkie, trzy długie, trzy krótkie sygnały dźwiękowe

TELEFON ALARMOWY: 112 znak: telefon 112

Figure

Updating...

References

Related subjects :