Obejrzyj film: https://www.youtube.com/watch?v=F9OqXCsEjVI

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Obejrzyj film:

https://www.youtube.com/watch?v=F9OqXCsEjVI

Przeczytaj utwór Aleksandra Puszkina pt. „Bajka o rybaku i rybce” na str. 221 w podręczniku.

Przeczytaj objaśnienia obok tekstu.

Zastanów się, jakie są podobieństwa i różnice między tymi utworami.

Wykonaj zadania:

P3/227, P5/228

Ustaw nazwy uczuć zgodnie z natężeniem emocji od najsłabszej do najsilniejszej.

wściekłość irytacja gniew

zdenerwowanie złość

Wykonaj P7/228 oraz

P6/228 - u

Figure

Updating...

References

Related subjects :