ZADANIE Przetłumacz zdania w czasie Present Perfect Continuous

62  Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Pełen tekst

(1)

ZADANIE Przetłumacz zdania w czasie Present Perfect Continuous

1. Od ośmiu lat uprawiam sport.

2. Biegam od dwóch dni.

3. Moja mama od wtorku nie je słodyczy.

4.On sprząta ten pokój od 3 godzin.

5.Myślę o tym od 20 minut.

6.Jak długo uczysz się angielskiego?

7.Czytam tę książkę od 2 godzin.

8.Od 4 godzin pada deszcz.

9.Cały dzień się uczyła i jest zmęczona.

10. Mam brudne ręce. Sprzątałem piwnicę.

11. Oszczędzam pieniądze od zeszłego roku.

12. On nie mieszka w Londynie od dwóch lat.

13. Szukamy nowego współlokatora odkąd Mark się wyprowadził.

14. Jak długo budują ten dom?

15. Jest zdenerwowany, bo czeka na pociąg dwie godziny.

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :