5/6 Obniżki i podwyżki.

10  Download (1)

Full text

(1)

5/6 Obniżki i podwyżki.

grupa

A

1. Bluzka kosztuje 50 zł. Ile będzie kosztowała po obniżce o 10%? Zapisz obliczenia.

2. Liczba o 80% mniejsza od 600 to:

A.120 B.520 C.680 D.1080 3. Uzupełnij zdania.

Kurtka z nowej kolekcji kosztowała 450 zł. Po styczniowej przecenie jej cena zmalała o 10%

i wynosiła. . . .zł. W lutym obniżono cenę ostatnich sztuk jeszcze o 10%, czyli o. . . .zł.

4. Uzupełnij zdania.

a) O 10% więcej niż 40 zł to . . . . zł.

b) O 10% mniej niż 40 zł to . . . . zł.

c) O 50% więcej niż 50 zł to . . . . zł.

d) O 50% mniej niż 50 zł to . . . . zł.

5. Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Kwota o 40% mniejsza od 400 zł to . . . .. A. 240 zł B. 360 zł Kwota o 40% większa od 220 zł to . . . .. C. 308 zł D. 260 zł

6. Smartfon kosztował 880 zł, a tablet 910 zł, ale obniżono ceny obu produktów o 20%. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Cena tabletu zmalała o 20 zł. prawda fałsz

Po przecenie smartfon kosztuje 704 zł. prawda fałsz

Różnica cen tych przecenionych produktów wynosi 24 zł. prawda fałsz

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

5/6 Obniżki i podwyżki.

grupa

B

1. Bluzka kosztuje 40 zł. Ile będzie kosztowała po podwyżce o 10%? Zapisz obliczenia.

2. Liczba o 60% mniejsza od 400 to:

A.340 B.640 C.160 D.460 3. Uzupełnij zdania.

Kurtka z nowej kolekcji kosztowała 290 zł. Po styczniowej przecenie jej cena zmalała o 10%

i wynosiła. . . .zł. W lutym obniżono cenę ostatnich sztuk jeszcze o 10%, czyli o. . . .zł.

4. Uzupełnij zdania.

a) O 10% więcej niż 60 zł to . . . . zł.

b) O 10% mniej niż 60 zł to . . . . zł.

c) O 50% więcej niż 40 zł to . . . . zł.

d) O 50% mniej niż 40 zł to . . . . zł.

5. Dokończ zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Kwota o 40% mniejsza od 500 zł to . . . .. A. 460 zł B. 300 zł Kwota o 40% większa od 310 zł to . . . .. C. 434 zł D. 350 zł

6. Smartfon kosztował 860 zł, a tablet 910 zł, ale obniżono ceny obu produktów o 20%. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Cena smartfonu zmalała o 172 zł. prawda fałsz

Po przecenie tablet kosztuje 890 zł. prawda fałsz

Różnica cen tych przecenionych produktów wynosi 40 zł. prawda fałsz

Wybór zadań: Grzegorz Graczyk483033 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Figure

Updating...

References

Related subjects :