• Nie Znaleziono Wyników

Witam wszystkich moich Uczniów i Rodziców bardzo serdecznie. Przed nami kolejny tydzień wspólnej nauki. Bardzo dziękuję Wam za rzetelną pracę , a Rodzicom za pomoc. Pozdrawiam! Środa 13 maja

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Witam wszystkich moich Uczniów i Rodziców bardzo serdecznie. Przed nami kolejny tydzień wspólnej nauki. Bardzo dziękuję Wam za rzetelną pracę , a Rodzicom za pomoc. Pozdrawiam! Środa 13 maja"

Copied!
10
0
0

Pełen tekst

(1)

Witam wszystkich moich Uczniów i Rodziców bardzo serdecznie.

Przed nami kolejny tydzień wspólnej nauki. Bardzo dziękuję Wam za rzetelną pracę , a Rodzicom za pomoc. Pozdrawiam!

Środa 13 maja

Temat dnia: W krainie lektury

1. Rozwiąż kołówkę, dowiesz się co będzie tematem dzisiejszego dnia. Czytaj,

rozpoczynając od strzałki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, łącząc co drugą sylabę.

Napisz w zeszycie rozwiązanie:

Tytuł: ,, ……….’’

Autor ……….

2. Usiądź wygodnie i posłuchaj lektury:

https://www.youtube.com/watch?v=4Rdnf3IEcLM

3. Na podstawie wysłuchanego opowiadania uzupełnij dalej notatkę w zeszycie

Bohaterowie: ………, ……….., ………., ………

Wykonaj pod notatką ilustrację do lektury – zilustruj wybraną przygodę Kajtka.

4. Napisz w zeszycie poprawne odp. np. 1b Wyślij do mnie

1.O wydarzeniach w książce opowiada:

a. Antek b. gospodarz c. bocian imieniem Kajtek 2. Kajtek przyszedł na świat:

a. w gnieździe w trawie b. w gnieździe na słupie c. w gnieździe na topoli

(2)

3. Bocian znalazł w lesie:

a. wiewiórkę b. jeża c. kreta 4.Antek i Weronika zbierali na polu:

a. Buraki b. pomidory c. ziemniaki 5. Kajtek nauczył się latać bo;

a. wytrwale ćwiczył b. łopotał skrzydłami gdy pieprz go palił c. nauczyli go rodzice

6.Kajtek pilnował:

a. Kacperka b. Kasztanka c. Wawrzonka 7. W dzień świętego Bartłomieja:

a. zebrał się sejm bociani b. kiszono kapustę c. przyleciały skowronki 8. Bukiet to:

a. imię bociana b. imię psa c. nazwa warzywa

5. A teraz trochę ruchu zapraszam do tańca:

https://www.youtube.com/watch?v=SOBEPiqlz48

Czwartek 14 maja

Temat dnia : W świecie lektur - Kajtkowe przygody 1. Przeczytaj uważnie tekst.

O tłustym ślimaku i fiknięciu koziołka...

Nazywam się Kajtuś. Mam długie, czerwone nogi, biały kubrak z czarnymi wyłogami, no i potężny, mocny, czerwony dziób. Przed moim dziobem drży całe nasze podwórko i wszyscy nieproszeni goście, to jest kury, gęsi i psy od sąsiadów. Tylko z jednym Bukietem wolę się nie zadawać, bo to jest pies bez wychowania i nie umie się grzecznie obchodzi z takim bocianem jak ja.

Pewno was dziwi, dlaczego bocian gospodaruje na wiejskim podwórku zamiast łapać żaby na łące albo węże i jaszczurki w dalekim, ciepłym kraju!...

To jest bardzo żałosna historia!... Przyszedłem na świat w pięknym, rozłożystym gnieździe ze starej brony, na wysokiej topoli i rosnącej w zagrodzie u Orczyków. Byłem największy i najsilniejszy z trojga rodzeństwa, a głodny zawsze jak wilk.

Ciągle wołałem: - Jeść!... Jeść!... Jeść!... Gdybym mógł, połknąłbym

całą zagrodę razem z naszą topolą... Rodzice przynosili nam do gniazda

kłaczek trawy i na ten obrusik wykładali z wola – pasikoniki,

(3)

chrabąszcze, ślimaki, a nawet żaby i myszy – upolowane na łące.

To była prawdziwa uczta.

Jednego rana przyniosła matka tłustego ślimaka. Brat pochwycił go dziobem, wygiął szyję i oczy przymknął, żeby połknąć smaczny kąsek. Rzuciłem się na niego: - Oddawaj mi to zaraz, niedołęgo!...

Wbiłem nogi w brzeg gniazda i szarpnąłem z całej siły. Brat słabszy był ode mnie, puścił zdobycz, a ja razem ze ślimakiem fiknąłem koziołka i stoczyłem się między gałęziami na murawę podwórka.

Jak długo tam leżałem, nie wiem. Naraz usłyszałem nad sobą cienki głosik: - Ojej! Bocianek wyleciał z gniazda!...

Nadszedł dzień świętego Bartłomieja. Ważny dzień dla bocianów...

Na dalekiej zielonej łące zebrał się wielki sejm bociani. Pełno tam było klekotu, podskoków, wspólnych odlotów. Moi rówieśnicy, młode bociany, popisywały się sztuką latania. Ale mnie to nie wychodziło...

Brakowało mi sił...

Wszyscy moi bracia odlecieli drugiego dnia o świcie, a ja zostałem sam.

Maria Kownacka „Kajtkowe przygody”

2. Po przeczytaniu tekstu wykonaj zadania. Pamiętaj, że z tekstu możesz korzystać cały czas.

1. Kim był Kajtuś?

a. kogutem b. bocianem c. żurawiem 2. Gdzie przyszedł na świat Kajtek?

a. w gnieździe ze starej brony b. na wiejskim podwórku c. w ogrodzie zoologicznym

3. Jakimi smakołykami zajadał się bocian? Wybierz właściwy zestaw.

a. ptasie jaja, żaby, myszy, zielona trawa b. pasikoniki, kapusta, chrabąszcze, szczury

c. pasikoniki, chrabąszcze, ślimaki, żaby, myszy 4.Jaki dzień jest ważny dla bocianów?

a. dzień świętego Bartłomieja b. dzień świętego Walentego c. dzień świętego Floriana

5. Dlaczego bocianek nie odleciał do ciepłych krajów?

a. nie miał ochoty b. wypadł z gniazda c. spóźnił się na bociani sejmik

6. Do jakiego lekarza zwrócisz się o pomoc, jak zachoruje twoje zwierzę?

a. do weterynarza b. do pediatry c. do laryngologa 7. Do podanych rzeczowników dopisz po dwa przymiotniki.

(4)

a. bocian – ...

b. podwórko – ...

c. ptaki – ...

8. Rozwiń zdanie, używając jak najwięcej znanych Ci części mowy.

Bocian leci.

………

3.Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie:

https://www.youtube.com/watch?v=bujG6YmPjVY

Jeśli nie masz piłki, możesz wykorzystać poduszkę lub pluszową zabawkę.

4.Wykonaj ćwiczenie 1, 2 i 3 str. 54 w kartach matematycznych.

(5)

Piątek 15 maja

Temat dnia: Ja to umiem, ja to wiem 1. Czy wiesz co to za miejsce?

To pole.

Obejrzyj o nim filmy: https://www.youtube.com/watch?v=nWS6MHbPJz4 https://slideplayer.pl/slide/422461/

(6)

2. Na podstawie obejrzanych filmów i powyższej planszy napisz notatkę w zeszycie:

Pole to teren, na której rolnicy uprawiają rośliny takie jak: pszenicę , kukurydzę, owies, buraki, ziemniaki.

Na polu można spotkać jeszcze takie rośliny jak: …………, …………..,

……….., ………., ………., ………. . Zwierzęta żyjące na polu to: ………, ………., ………,

………., …………, Proszę o przesłanie zapisanej notatki.

3. Wykonaj ćw. 1 na str. 72 w kartach ćwiczeń.

4. Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

5. Wykonaj podane zadania matematyczne zapisując w zeszycie odpowiedzi np. 1a

1.W stawie pływało 56 żab. Bociany, które przyfrunęły nad staw zjadły 27 żab.

Ile żab zostało w stawie?

a. 28 b. 29 c. 39

2. Kajtek spacerował po łące 2 kwadranse. Ile to minut?

b. 30 minut b. 45 minut c. 60 minut

3.Dzieci przygotowały dla bociana ucztę ze ślimaków. Ułożyły je w 3 rzędach, w każdym po 9 ślimaków. Ile ślimaków dostał Kajtek?

a.12 b.28 c.27

4.Rolnik w szklarni zasadził 45 krzewów pomidorów. Krzewy zostały zasadzone równo w 5 rzędach. Ile krzewów zostało zasadzonych w jednym rzędzie?

a. 6 b. 9 c. 8

5. Na wiejskim podwórku spacerowało 15 kur, 1 kogut, 6 kaczek i 7 gęsi. Ile ptaków spacerowało na podwórku?

a. 25 b. 22 c. 29

6. Kury w kurniku mają przygotowane do spania 4 grzędy. Na każdej grzędzie wieczorem zasiada 7 kur. Ile kur zasypia w kurniku?

a. 28 b. 24 c. 32

7. Kury w ciągu jednego dnia zniosły 40 jaj. Wskaż, ile kur zniosło jajka skoro wiadomo, że każda kura zniosła po 2 jajka?

a.10 b. 20 c. 40 8. Iloraz liczb 42 i 7 to:

a. 6 b. 5 c.4 9. Jaka liczba składa się z: 3 setek, 5 dziesiątek i 3 jedności?

a. 353 b. 335 c. 533

10. atem o godzinie 12.00 temperatura na dworze wynosiła 2 C. Wieczorem była o 12 C niższa. Jaką temperaturę wskazywał termometr wieczorem?

a. 40 C b. 26 C c. 16 C Proszę o przesłanie zadań.

6. Zadanie dla chętnych – tworzenie rodziny wyrazów

(7)

https://learningapps.org/display?v=pmp1fr16220&fbclid=IwAR1I6bgdSK20qTlkoQH68DXtVj pp5hiaxZZzvc_piOIfYn8RXIows78vm50

Poniedziałek 18 maja

Temat dnia: Igrzyska olimpijskie

1. Obejrzyj prezentację multimedialną przedstawiającą przebieg igrzysk w starożytnej Grecji:

http://scholaris.pl/resources/zip-resource/id/68260

2. Przeczytaj tekst ,, Igrzyska olimpijskie’’ w podręczniku na str. 1 -19 i obejrzyj film o dyscyplinach sportowych:

https://www.youtube.com/watch?v=-I0t9TxBQS4

i obejrzyj zdjęcia dyscyplin sportowych:

https://www.slideshare.net/aniazmalborka/rne-dyscypliny-sportowe

3.Na podst. powyższego wypisz w zeszycie znane ci nazwy dyscyplin sportowych.

4.Wykonaj ćw.1 i 2 str. 20

5. Zapisz i zapamiętaj przedstawioną zasadę 6.

Wielką literę piszemy w nazwach mieszkańców państw.

Polak Francuz Niemiec Rosjanin

7. Po zapoznaniu się z zasadą ortograficzną wykonaj w kartach ćwiczeń ćw. 3, 4, 5 str.21 8. Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na filmie

https://www.youtube.com/watch?v=OhhjWolQkj4

(8)

9. Przyjrzyj się zapisanej liczbie

Trzysta pięćdziesiąt to liczba trzycyfrowa.

3 5 0

Zero jedności

Trzy setki

Pięć dziesiątek

10. Zapisz w zeszycie liczby słowami:

100 – ………

200 – ………

300 – ………

400 – ………

500 – pięćset 600 – sześćset

700 – ………

800 – ………

900 – dziewięćset 1000 – ………

10. Wykonaj zadania 1, 2, 3, 5 i 6 na str. 12,13 w kartach matematycznych.

11.Wykonaj pracę plastyczną ,, Moja ulubiona dyscyplina sportowa’’ dowolną techniką lub skorzystaj z poniższej propozycji.

(9)

Wtorek 19 maja

Temat dnia: Igrzyska paraolimpijskie

1. Zapoznaj się z poniższą notatką:

Igrzyska paraolimpijskie to zawody dla sportowców niepełnosprawnych.

Odbywają się co cztery lata. Dyscypliny paraolimpijskie to pomiędzy innymi:

piłka nożna, podnoszenie ciężarów, taniec na wózkach, pływanie, żeglarstwo .

2. Przeczytaj tekst w podręczniku na str. 20 ,,Zanim zgaśnie olimpijski znicz w ondynie’’

i odpowiedz ustnie na poniższe pytania:

 Skąd pochodzi fragment artykułu?

 Jakie informacje znajdziesz w gazecie sportowej?

 Jakie zawody odbywają się ostatniego dnia igrzysk paraolimpijskich?

 Ile medali zdobyli polscy sportowcy podczas igrzysk w Londynie?

3. Wykonaj ćw. 1 i 2 na str. 22 w kartach pracy.

4. Dla chwili relaksu wykonaj:

10 skłonów

10 przysiadów

 podskoki na jednej nodze

 podskoki na drugiej nodze

krążenia biodrami

krążenia głową w jedną i w drugą stronę

5 zaproponowanych przez siebie dowolnych ćwiczeń

5. Przyjrzyj się uważnie przykładom na str. 14 i 15 oraz zapisz w zeszycie działania według wzoru:

3+5=8 30+50=80 300+500=800

(10)

6+3=….

….+30=….

….+300=….

4+ 3=…

40+30=….

400+….=….

2+3=…

…+….=

….+….=….

6. Wykonaj ćwiczenia na str. 16 i 17 w kartach matematycznych.

7. Da chętnych: Wykonaj i ozdób medal według własnego pomysłu ( przykład na str. 23 w kartach ćwiczeń.) z dostępnych w domu materiałów.

8. Zajęcia ruchowe – życzę udanej zabawy

https://www.youtube.com/watch?v=k2hBMkZuvP8&list=PLQBt82zcfRIKC1YS_lfK4LC7 PUu-mcRKL

Cytaty

Powiązane dokumenty

ZAMIAST WYPOCZYWAĆ NA TERENIE FABRYKI, KTÓRA JEST ZAŚMIECONA WYBIERAJ NATURALNE ŚRODOWISKO Z DALA OD ZANIECZYSZCZEŃ.. NIE NISZCZ DRZEW, POMAGAJ

NALEŻY POZBIERAĆ STARE LIŚCIE, POPRZYCINAĆ STARE GAŁĘZIE, ABY TE NOWE BARDZIEJ KWITŁY I RODZIŁY NOWE, SMACZNE

Każda zaś linia, która nie jest prostą i nie składa się z części prostych, nazywa się krzywą... Linia, która nie jest prostą, ale składa się z części, nazywa

 Uzupełnij dw.. Od sumy liczb 48 i 19 odejmij ich różnicę. Zadania wyślij na e-maila, dziękuję.. Wówczas rolnicy koszą je i suszą. W ten sposób otrzymują siano, które

Chłopiec urodził się na obczyźnie jako syn polskiego emigranta i zastanawia się, kim jest: Polakiem

Ten genialny kompozytor pokonał wiele wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń, by zostawić światu przesłanie pełne nadziei.. Podążając jego śladami,

Dowiem się, dlaczego doszło do wojny z zakonem krzyżackim i jakie znaczenie miało zwycięstwo

Oto lista podmiotów, u których legalnie można obstawiać zakłady bukmacherskie:.. Nazwa spółki