• Nie Znaleziono Wyników

Przygotowanie przed testem powtórzeniowym ze starożytności.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Przygotowanie przed testem powtórzeniowym ze starożytności."

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Przygotowanie przed testem

powtórzeniowym ze starożytności.

Należy ręcznie uzupełnić pojęć, postaci i dat. Tabelki także można wydrukować ale uzupełnić należy odręcznym pismem.

Terminy należy uzupełnić krótkim opisem, a postacie funkcją i osiągnięciami.

Termin 15 listopada 2016

(2)

Epoka

Chronologia Era

Nasza era

Przed naszą erą Źródło historyczne Koczownik

Neandertalczyk Homo sapiens

Rewolucja neolityczna Żyzny półksiężyc

Paleolit Neolit Cywilizacja Mezopotamia Miasto-państwo Sumerowie ziggurat

Pismo klinowe Państwo

Kodeks Hammurabiego Monarchia despotyczna Faraon

Hieroglify Papirus zoomorfizm Politeizm Piramida Mumia Sarkofag Sfinks Hinduizm Buddyzm Księgi Wedy Kasta

Budda

Państwo Środka Fenicjanie Biblia

Stary Testament Tora

Diaspora Synagoga Szabat Monoteizm Judaizm Dekalog Abraham Mojżesz Dawid Salomon

(3)

Imperium Romanum Prowincja

Senat Konsul

Wojny punickie Legion

Hannibal Cesarstwo Romanizacja Gladiator Dyktator Niewolnik Imperator Brutus

Juliusz Cezar Oktawian August Dioklecjan

Pryncypat Dominat Spartakus 44 r.p.n.e.

Westalka Akwedukt Forum Terma Cyrk Bazylika Amfiteatr Ewangelia Apostoł Sobór Dogmat Biskup

Jezus Chrystus Herod

Piłat

Katakumby 1 r.n.e.

Neron

Konstantyn Wielki 313r.

Teodozjusz Wielki 381 r.

395 r.

Barbarzyńca Kolon

Wędrówki ludów Wandalizm

Latyfundium Insygnia 476 r.

(4)

Polis

Antropomorfizm Kolonizacja Hellada Heros Mit Igrzyska Olimp Olimpiada pytia 776r.p.n.e.

Tyran

Demokracja Oligarchia Arystokracja Geruzja Ekklezja Perykles Solon Filozofia Akropol Partenon Sokrates Platon Arystoteles Fidiasz Homer Herodot Ptolemeusz Sofokles Leonidas Miltiades Temistokles Hipokrates Gimnazjum Liceum Akademia Hoplita 490 r.p.n.e.

480 r.p.n.e.

Kultura hellenistyczna Aleksander Wielki Monarchia

Lacjum Patrycjusz Plebejusz

Forum Romanum Eneasz

Remus Romulus Etruskowie

(5)

753 r.p.n.e.

(6)

Należy opanować ustroje państw starożytnych np.: demokracja ateńska, ustrój Sparty i Rzymu

Odkrycia, osiągnięcia, wynalazki starożytnych cywilizacji.

Mezopotami………

………

………

Egiptu………

………

………

Izraela………

………

………

Grecji………

………

………

Rzymu………

………

………

Należy rozróżniać: Style architektury greckiej i rzymskiej. Budynki piramid, Lwia Brama, Grobowiec Agamemnona, Koloseum, Panteon, Partenon, świątynia Salomona, Ziggurat

tabele do uzupełnienia

Bóstwa greckie Bóstwa rzymskie odpowiednik greckiego

Czym się zajmowały

Zeus Hera Atena Afrodyta Posejdon

Hermes Ares Hestia Hades

- Saturn

- Janus

- lary i penaty

- Geniusz

Rodzaj pisma Miejsce powstania Materiał pisarski Cechy pisma Pismo klinowe Mezopotamia

Egipt Ściany i papirusy

Gliniane tabliczki Składało się ze spółgłosek Pismo alfabetyczne

samogłoskowe

Ceramika, kamień

Alfabet łaciński Powstało na bazie

(7)

pisma greckiego

cechy Ateny Sparta Państwo Aleksandra

Wielkiego Nazwa ustroju

Jaka grupa ludzi miała dostęp do władzy?

Jak się nazywał urząd (organizacja)

sprawująca władzę?

Nazwa ustroju rzymskiego Orientacyjny czas trwania Kto sprawował władzę?

Monarchia Republika Dyktatura

Cesarstwo-pryncypat Cesarstwo-dominat

Imię cesarza rzymskiego Data lub wiek Jak traktował chrześcijan Rozpoczął prześladowania chrześcijan

Dioklecjan

313r.

Chrześcijaństwo religią panującą

Przyczyny upadku Republiki Rzymskiej.. Wymień 3

………

………

……….

Przyczyny upadku Cesarstwa Rzymskiego. Wymień 4

………

………

……….

Cytaty

Powiązane dokumenty

De toename van het aantal nieuwe planten per tijdseenheid zal namelijk niet in de eerste plaats gereduceerd worden door de reeds aanwezige plantdichtheid zoals dat in vergelijking

Stopień rozkładu torfu w glebach młak mezotroficznych oraz natlenienie wód można określić jako pośrednie w stosunku do gleb młak eutroficznych i oligotroficznych

Należy podkreślić, że z uwagi na dużą trudność we wdrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania w uczelniach, benchmarking może zostać zaakceptowany w uczelni, ponieważ

sji o początkach gotyku, znane są polskiemu czytelnikowi, m.in. dzięki pracom Georga Duby i Otto von Simsona. Wszystkie dzie- ła Sugera były wielokrotnie wydawane i tłumaczone,

Co jednak fascynujące, wymyka się temu procesowi pierwszy znany opis stwierdzenia zgonu na podstawie oceny akcji serca, ponieważ pozostaje on cał- kowicie odosobniony

Albrecht Hohenzollern jako książę świecki złożył hołd królowi polskiemu w

Mówi on o tym, że doświadczenie «że» w dziele jest doświadczeniem bycia jako osobliwego dziania się, określonego przez położenie między, że pójście za

Podejmowanie tematu etyki mediów w konferencyjnym dyskursie naukowym jest potrzebne (a nawet konieczne), a ponadto dyskurs naukowy o etyce mediów jest pogłębiany