• Nie Znaleziono Wyników

Termin: 07 maj 2020r. Temat lekcji: Poznajemy mchy. Cele lekcji:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Termin: 07 maj 2020r. Temat lekcji: Poznajemy mchy. Cele lekcji:"

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Termin: 07 maj 2020r.

Temat lekcji: Poznajemy mchy.

Cele lekcji:

- poznasz budowę oraz rolę mchów w przyrodzie.

- dowiesz się, jakie rodzaje garnków mchów występują najczęściej w przyrodzie.

Przebieg lekcji:

1. Zapisz temat lekcji w zeszycie.

2. Zastanów się gdzie już widziałeś mchy i jak one wyglądają.

3. Następnie obejrzy film: https://www.youtube.com/watch?v=qT7n7cVxOTI 4. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 2 strona 79 i 3 strona 80.

5. Przeczytaj fragment z podręcznika strona 117 „jak rozmnażają się mchy”.

Aby lepiej zrozumieć rozmnażanie mchów obejrzy filmik zaczynając od minuty 2:21.

https://www.youtube.com/watch?v=U7A5v-

Q9v3o&fbclid=IwAR1ccyt0s_xqCvXJIHcMpyh6zcNPcjhyY2QxB0BrN56JoR6gdlgx pWmlJ4o

6. Wykonaj w zeszycie ćwiczeń zadanie 4 strona 80.

7. Zapamiętaj najważniejsze informacje!

- Mchy to organizmy pionierskie. Rosną głównie w zacienionych i wilgotnych miejscach. Mogą one magazynować dużą ilość wody, są też pokarmem dla zwierząt i tworzą torfowiska. (ten fragment proszę zapisać w zeszycie pod tematem).

- Mchy zbudowane są:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Oznacza to, że rzeczowniki w zdaniu odmieniają się przez przypadki i liczby (pojedyncza i mnoga)?. Nazwy przypadków wraz z ich pytaniami proszę przepisać

Cele lekcji: Dowiesz się, jak jest zbudowane oko oraz w jaki sposób powstaje obraz widzianego świata.. Po przeczytaniu tematu w zeszytach do biologii wykonajcie polecenia :

Po przeczytaniu tematu w zeszytach do biologii wykonajcie polecenia 1.Wymień środowiska życia mchów.. 2.Przedstaw na rysunku budowę

Dowiesz się, jakie znaczenie mają ptaki w przyrodzie i dla człowieka.. Poznasz sposoby

Zwykle mają pojedynczy, gruby, pokryty korą pień, który na pewnej wysokości zaczyna się rozgałęziać, tworząc konary.. Te zaś dzielą się na coraz

Notatka do zeszytu: W rzece możemy wyróżnić trzy odcinki: bieg górny, środkowy i dolny. Bieg górny rozpoczyna się u źródła, czyli miejsca, z którego rzeka bierze początek.

Na niektórych obszarach wszechoceanu wody ciepłych i zimnych prądów morskich mieszają się. Są to miejsca szczególne, ponieważ panują tam warunki, w których powstają

 Poznasz doświadczenie pozwalające wykryć obecność skrobi za pomocą roztworu jodu w różnych produktach spożywczych. Sacharoza - należy

Notatkę wraz z zadaniem domowym proszę przesłać na adres stachuraa.zsstaszkowka@gmail.com czas do

Inne pierwiastki mogą mieć różne wartościowości i tworzyć jeden lub więcej tlenków (litowce, berylowce,. fluor mają tylko jedną

Białkami umownie nazywamy związki, których łańcuch zawiera więcej niż 100 reszt aminokwasowych, a związki o krótszych łańcuchach są zaliczane do

Zapisz temat lekcji: Tłuszcze – estry gliceryny i wyższych kwasów karboksylowych..

Uzupełnione zadania wraz z notatką proszę przesłać na adres stachuraa.zsstaszkowka@gmail.com czas do 31.05.2020 godzina 15:00 W poniedziałek będzie kartkówka z tłuszczów

Twoim zadaniem było wykonanie plakatu, bądź prezentacji na zagadnienia związane z zanieczyszczeniami powietrza. Proszę je przesłać na adres stachura.informatka@wp.pl Na prace

 Zastosowanie wodoru - Używa się go do produkcji amoniaku, kwasu solnego i margaryny oraz jako paliwa ekologicznego?. Obejrzyj doświadczenie ze strony docwicenia.pl kod C742ZF

Estry niższych kwasów karboksylowych (tabela 17.) są bezbarwnymi, lotnymi cieczami, słabo rozpuszczalnymi w wodzie, o przyjemnym kwiatowym lub owocowym zapachu.. Są

Drodzy uczniowie, jeśli ktoś chce poznać ocenę z ostatniego testu to poproszę o maila

Drzewa iglaste – posiadają igły i są najczęściej zimnozielne, czyli nie zrzucają igieł na zimę (wyjątkiem jest modrzew).. Liście roślin iglastych są wąskie

Drodzy uczniowie, jeśli ktoś chce poznać ocenę z ostatniego testu to poproszę o maila

- dowiesz się, jakie rodzaje garnków mchów występują najczęściej w przyrodzie.. Zapisz temat lekcji

Drzewa iglaste – posiadają igły i są najczęściej zimnozielne, czyli nie zrzucają igieł na zimę (wyjątkiem jest modrzew).. Liście roślin iglastych są wąskie

Ponieważ jego produkcja rośnie w okresie gniazdowania, przypuszcza się, że jego funkcją jest zaznaczanie dominacji i kontrola terytorium w tym okresie.. Jad jest

Punkt, w którym przecinają się promienie skupione przez soczewkę, nazywamy jej ogniskiem i oznaczamy literą F.. Odległość ogniska od soczewki nazywamy ogniskową soczewki