• Nie Znaleziono Wyników

19.06.2020 r. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…. Proszę zapisz temat do zeszytu: Katecheza Temat:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "19.06.2020 r. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…. Proszę zapisz temat do zeszytu: Katecheza Temat:"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

19.06.2020 r.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus….

Proszę zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Eucharystia pokarmem dla spragnionych miłości

Podręcznik str. 130 temat: Chrystus zaspokaja ludzki głód.

Przeczytaj tekst Okoliczności cudu (podręcznik, s. 130) zobacz fotografię, przedstawiającą miejsce dokonania cudu przez Jezusa – brzeg Jeziora Galilejskiego.

Odczytaj fragment ewangelii. Odpowiedz na pytania ustnie:

1. W Jaki sposób Jezus dokonał cudownego rozmnożenia chleba?

2. Czym karmi nas i obdarowuje Jezus Chrystus w Eucharystii?

,,Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu, mówiąc:

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im jeść!». Oni zaś powiedzieli: «Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i zakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi». Było bowiem mężczyzn około pięciu tysięcy. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Każcie im rozsiąść się gromadami, mniej więcej po

pięćdziesięciu». Uczynili tak i porozsadzali wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali tłumowi. Jedli i nasycili się wszyscy, a zebrano jeszcze z tego, co im zostało, dwanaście koszów ułomków’’ Łk 9, 12-17

Obejrzyj 4 min film o cudownym rozmnożeniu chleba.

https://www.youtube.com/watch?v=KTryY3P27Ls

• Czym karmi nas i obdarowuje Jezus Chrystus w Eucharystii? (zadanie nr 1 str. 84 w kartach pracy) Chrystus jest Tym, który potrafi zaspokoid głód człowieka. Pragnie, byśmy sobie uświadomili i to, że tak jak bez chleba – nie potrafimy żyd bez miłości.

Eucharystia pokarmem dla spragnionych miłości, pokarmem na życie wieczne (s. 131).

Zadanie domowe dla chętnych: zadanie nr 2 str. 84 w kartach pracy.

Zaśpiewaj pieśń ,, Panie dobry jak chleb”.

https://www.youtube.com/watch?v=KUQLzARDM7I Z Panem Bogiem!

25.06.2020 r.

(2)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Katecheza Temat: Świadectwo naszej wiary.

Jan Paweł II nauczał nas: ,, Duch Pański zstąpił na nas i nas przemienił; nasz lęk zmienił w odwagę, naszą ślepotę w jaśniejące światło, naszą ludzką słabość w moc i nadzieję, abyśmy umieli dawać świadectwo o Chrystusie’’.

Przeczytajcie uważnie fragmenty Pisma Świętego o tym, jak Apostołowie świadczyli mocą Ducha Świętego.

,,gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».

,,Apostołowie z wielką mocą świadczyli o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wszyscy oni mieli wielką łaskę’’.

,,Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni’’.

Czym jest źródło naszej wiary. Z czego wypływa. Obejrzyj krótki filmik.

https://www.youtube.com/watch?v=L-gh8uQWZEE

Słowa wybitnego sportowca K. Stocha o wierze w Pana Boga. Posłuchajcie.

https://www.youtube.com/watch?v=IhGudcpn_Js

(3)

PAMIĘTAJ O PANU BOGU!

Szczęść Boże!

Cytaty

Powiązane dokumenty

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz

• Symbolem Ducha Świętego, który jest Bogiem posłanym przez Jezusa - jest biała gołębica. • Wykonaj w ćwiczeniówce zadanie

Temat: Uczymy się od świętych – święty Stanisław Kostka i święty Albert.. Kolejni święci, których poznasz urodzili się

• Przeczytaj w podręczniku tekst na stronie 86 i napisz w zeszycie odpowiedź na następujące pytanie: Dzięki czemu możemy otrzymać przebaczenie grzechów.. • Przyjrzyj

A później 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym – to znaczy, że jest u Pana Boga i może nas uczyć, jak trafić do nieba. Jest dla nas, jak skarb od

• Papież Jan Paweł II po swojej śmierci został ogłoszony błogosławionym, bo bardzo wierzył w Boga i słuchał Go.. A później 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym

Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy.. Podpowiedź:

• Zaśpiewaj Bogu pieśń „Ofiaruję Tobie Panie mój” i oddaj Mu swoje życie, aby Jezus sam się Tobą zaopiekował?. https://www.youtube.com/watch?v=Pdhg49qAYCw Z

• Obejrzyj film (Święty Jan Paweł II, życie Świętego Papieża) https://www.youtube.com/watch?v=GhLVufOoI4o!. • Zapisz w zeszycie i zapamiętaj najważniejsze daty z

Teraz potrzebuje naszej pomocy – naszych rąk, nóg, naszych ust, by kogoś pocieszyć, uszu, by kogoś wysłuchać.. 66 w ćwiczenówce – zapisując przykładowe nazwy osób jako

Ludzie odwołują się w nim do Boga, życząc sobie nawzajem Jego obecności, dzięki której mogą otrzymać opiekę i wsparcie.. Znakiem wiary w Bożą obecność i opiekę może

• Często o różnych wydarzeniach dowiadujemy się z relacji ludzi, którzy je widzieli, czyli byli ich naocznymi świadkami. Sam Pan Jezus dał im takie zadanie.. • Obejrzyj i

• Dziś zastanowisz się, nad tym, czym należy kierować się w życiu, gdy musimy podjąć ważną decyzję.. • Obejrzyj prezentację i zrób ćwiczenie 1

• Przepisz do zeszytu definicję "Opatrzność Boża" – słownik strona 115 i zrób ćwiczenie 2 strona 68.. • Możesz zaśpiewać

To On staje się dla nas na każdej Mszy Świętej pokarmem duchowym i przychodzi do nas w Komunii Świętej, aby zaspokoić nasz głód życia wiecznego... To uroczystość Pana

„Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Szczególną pobożność maryjną charakteryzował się Władysław Herman Jak twierdził, został przez Maryję cudownie uleczony z ciężkiej choroby.. W geście

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został