• Nie Znaleziono Wyników

JP5/3A Klasa 5 Test 3 Wersja A

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "JP5/3A Klasa 5 Test 3 Wersja A"

Copied!
5
88
4
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

NOWY WIELKI EGZAMIN

Świat ludzkich spraw

Imię i nazwisko . . . .

Numer ucznia w dzienniku. . . . Klasa . . . .

Instrukcja dla ucznia

1. Sprawdź uważnie, czy na 5 kolejno ponumerowanych stronach jest wydruko- wanych 10 zadań.

2. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

3. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Wykonuj zadania zgodnie z poleceniami.

4. Rozwiązania zadań zapisuj bezpośrednio w teście. Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.

5. Na wykonanie wszystkich zadań masz 40 minut.

Powodzenia!

Przeczytaj tekst i wykonaj zadania od 1. do 5.

Echo naszych słów

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków jakiegoś innego stada. Napełniło go to radością, bo miał wielką ochotę zaprzy- jaźnić się z kimś. Zawołał:

– Jest tam kto?

I natychmiast usłyszał inne głosy, które odpowiadały:

– Jest tam kto? Jest tam kto? Jest tam kto?

A więc w dolinie byli też inni pasterze.

Krzyknął znowu:

– Gdzie jesteście? Nie widzę was!

Klasa 5

Test 3

Wersja A

(2)

I głosy odpowiedziały:

– Nie widzę was, nie widzę was, nie widzę was! […]

Ci inni pasterze chowali się i kpili sobie z niego. […] Zebrał szybko swoje stado i wrócił do domu. Dziadek, widząc, że pasterz jest zlany potem, zapytał:

– Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w dolinie zobaczył diabła!

Chłopiec opowiedział mu swoją niemiłą przygodę. Mówił o pasterzach, którzy cho- wali się, gotowi go napaść.

Dziadek zrozumiał, że chłopiec sam siebie nastraszył, słuchając echa własnego głosu… i uspokoił go.

– Ci pasterze nie chcą ci zrobić nic złego. Czekają tylko na jakieś przyjazne słowo od ciebie. […]

Następnego dnia, kiedy pastuszek dotarł na dno doliny, zakrzyknął radośnie:

– Dzień dobry!

Echo odpowiedziało:

– Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry!

A on dodał jeszcze:

– To ja, wasz przyjaciel!

I echo podjęło:

– Przyjaciel, przyjaciel, przyjaciel!

Wówczas strach opuścił serce chłopca. Zrozumiał, że zawsze, kiedy mówi miłe sło- wa, głosy odpowiadają mu tak samo. I gdy był już dorosły, zawsze miał w pamięci tę lekcję.

Michel Piquemal, Bajki filozoficzne. Jak żyć razem?, Warszawa 2012, s. 61.

Zadanie 1. (0–1)

Dokończ zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

Dziadek wykorzystał nadarzającą się okazję, aby

A. zażartować z chłopca.

B. nakłonić chłopca do pracy.

C. nauczyć chłopca czegoś ważnego.

D. ostrzec chłopca przed złymi ludźmi.

Zadanie 2. (0–1)

Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Echo w utworze symbolizuje A/B, które bardzo często C/D.

A. nasze błędy i złe uczynki

C. odnoszą się do nas tak samo jak my do nich

B. spotykane przez nas osoby

D. popełniamy, naśladując innych

(3)

Zadanie 3. (0–1)

Wyjaśnij, jak doszło do tego, że chłopiec sam siebie nastraszył.

. . . . . . . . . . . .

Zadanie 4. (0–1)

Odwołując się do nauki płynącej z utworu, wyjaśnij, dlaczego to, w jaki spo- sób traktujemy innych, jest takie ważne.

. . . . . . . .

Zadanie 5. (0–2)

Które zdanie zawiera tylko informację o faktach, a które – opinię? Postaw znak X w odpowiedniej kolumnie tabeli.

fakt opinia Tekst pt. Echo naszych słów to utwór literacki pisany

prozą.

To dziwne i niezrozumiałe, że chłopak nie wiedział, co to jest echo.

Utwór Michela Piquemala w interesujący i przystępny sposób przedstawia prawdę o ludzkich zachowaniach.

Bohaterem utworu jest młody pasterz, którego spotkała pouczająca przygoda.

Zadanie 6. (0–2)

W każdym ze zdań podkreśl zdrobnienie. Obok każdego zdania zapisz wy- raz podstawowy, od którego to zdrobnienie pochodzi.

Młodziutki pasterz znalazł się na ścieżce, którą nigdy nie szedł. ………….…………

Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwoneczków. ……….

(4)

Zadanie 7. (0–1)

Wypowiedzenia (ze względu na cel) dzielimy na oznajmujące, pytające i rozkazujące. Uzupełnij tekst, wpisując w odpowiednich miejscach te trzy typy wypowiedzeń.

Wśród zdań Gdzie jesteście? Nie widzę was! Co się stało, mały? Wyglądasz, jakbyś w do- linie zobaczył diabła! są zdania ……….…..….. i zdania ………..…………..

Żadne z nich nie jest zdaniem ……….. .

Zadanie 8. (0–2)

Ze zdania Nagle pasterz usłyszał dźwięk dzwoneczków wypisz podmiot i orzeczenie. Następnie przekształć zdanie, dodając po jednym dowolnym określeniu do grupy podmiotu i grupy orzeczenia.

Podmiot: …………....………

Orzeczenie: ………

Przekształcone zdanie: ………..………...……….

Zadanie 9. (0–1)

Uzupełnij luki w tekście literami h lub ch albo rz lub ż.

Pewien paste... z Pod...ala okazał się bo...aterem. Gdy spost...egł, że na jego owce czy...a wata...a wilków, odwa...nie p...epędził drapie...niki.

Zadanie 10. (0–8)

Wydarzenia przedstawione w tekście stały się dla bohatera lekcją, którą zapamiętał na całe życie. Napisz opowiadanie o przygodzie, która nauczyła kogoś (prawdziwego lub zmyślonego) czegoś ważnego o świecie albo o in- nych ludziach.

Twoja praca powinna zająć co najmniej 10 linijek.

. . . . . . . .

(5)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(10 linijek)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Osuszacze zmienoobrotowe ALUP AVSD umożliwiają osiągnięcie najwyższej jakości powietrza przy niewyo- brażalnych wcześniej oszczędnościach energii.. Ich napęd o

utwór poetycki Czesława Miłosza, dedykowany pa- mięci Józefa Czechowicza, od 1940 roku znajdował się w prywatnym archiwum przyjaciela no- blisty.. Odkryła go i po raz

NIEZALEŻNE ZRZESZENIE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH W ŁODZI Historia Niezależnego Zrzeszenia Uczniów Szkół Średnich, jedynego zorganizowanego niezależnego ruchu uczniowskiego w

Młodziutki pasterz znalazł się pewnego dnia wraz ze swoim stadem na ścieżce, którą jeszcze nigdy nie szedł.. Zdawało mu się, że usłyszał wtedy dźwięk dzwonecz- ków

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną

Ani w słownikach, ani w encyklopediach nie znalazłem definicji sztuki życia, równo- cześnie jednak wydaje mi się, że kilka tysięcy książek, które mam pod ręką, o niczym in-

Staraj się nie popełniać błędów przy zaznaczaniu odpowiedzi, ale jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kół- kiem i zaznacz inną odpowiedź.. Na wykonanie

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. Zacytuj fragment tekstu potwierdzający Twój wybór... a) Matt z

Tragedja miłosna Demczuka wstrząsnęła do głębi całą wioskę, która na temat jego samobójstwa snuje

Programy pisało się w językach programowania, drukowało się specjalne karty, które się zanosiło do czytnika, a po tygodniu dostawało się wydruk, na którym

Ale może wyczarujesz dzięki temu Ale może wyczarujesz dzięki temu radość i uśmiech na czyjejś twarzy radość i uśmiech na czyjejś

Dalsze rozpowszechnianie (w tym umieszczanie w sieci) jest zabronione i stanowi poważne naruszenie przepisów prawa autorskiego oraz grozi sankcjami

• Ogarnij się i weź się w końcu do pracy -> Czy jest coś, co mogłoby Ci pomóc, ułatwić opanowanie materiału. • Co się z

Na miejscu zapędzono nas do sprzątania lasu, to znaczy pozwoliliśmy się zapędzić bez żadnych sprzeciwów, bo las był nawet gęsty i stwarzał świetne okazje do ukrycia się

Ale najpiękniejszym i jednocześnie najbardziej charakterystycznym elementem kamienicy gdańskiej były przedproża, czyli podwyższone tarasy, na które trzeba było wejść po kamiennych

Zastanów się nad tym tematem i odpowiedz „czy akceptuję siebie takim jakim jestem”?. „Akceptować siebie to być po swojej stronie, być

Grupa Ady odwdzięczyła się przedstawieniem teatralnym dla maluchów o misiu, który trafił do przedszkola i niczego nie potrafił robić samodzielnie: nie umiał sam jeść,

Leniwy Henio i brzydka Honorata ucieszyli się, ponieważ od tego momentu mogli zgodnie leniuchować.. Planowali spać w nieskończoność, ale przeszkodziły im w tym

Przez chwilę rozglądał się dokoła, po czym zbliżył się do cesarskiego podium i kołysząc ciało dziewczyny na wyciągniętych ramionach, podniósł oczy z wyrazem

z miłosierdzia Bożego i łaski Świgtej Stolicy Apostolskiej biskup Diański, sufragan i wikary kapitulny biskupstwa Wrocławskiego, dziekan tumski,. kawaler i.. swój

W sposób niezamierzony Ryan stał się bardzo szybko rzecznikiem chorych na AIDS, nie tylko dzieci i hemofilików, ale wszystkich, bez względu na źródło zakażenia.. Jego przekaz

„Które z zachowań najbardziej mi odpowiada i jest najmniej stresujące?". Jeśli jednak czujesz, że mimo wszystko możesz wybrać więcej niż jedną odpowiedź, zrób