• Nie Znaleziono Wyników

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!"

Copied!
1
1
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drogie Żabki! 1 IV 2020

Dzisiejszy temat to: Wielka Sobota odwiedzamy Jezusa.

Jej celem jest uświadomienie prawdy Kogo odwiedzamy w kościele w Wielką Sobotę i jak należy się tam zachować

Dziś wykonajcie w katechizmie (katecheza 40, str. 82).

Teraz spójrzcie na ten obrazek:

Pan Jezus bardzo cierpiał z miłości do ludzi i oddał za nas swoje życie. Następnie został zdjęty z krzyża i pochowany w grobie. Pewnie pamiętacie taki widok z poprzednich lat.

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem.

To do Niego modlimy się w ciszy i dziękujemy Mu za to że oddał za nas Swoje życie.

Pozdrawiam Was serdecznie - Katechetka

Cytaty

Powiązane dokumenty

Niedziela to bardzo ważny dzień dla każdej rodziny, bo jest to radosny czas spotkania z Bogiem i z najbliższymi, którzy nas kochają..

Drugą sytuacją jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji... Taką wędrówkę z Panem Jezusem ukrytym pod postacią

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz

Wtedy, gdy kościół jest już zbudowany, są osoby, które troszczą się o jego wygląd, np.: osoby.. sprzątające czyszczą podłogę i wszystkie sprzęty znajdujące się we

 Jezus obiecuje, że sam stanie się Chlebem, który daje życie wieczne..  Jezus uczy nas również szacunku do chleba oraz zachęca dzielenia się z

Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy.. Podpowiedź:

Teraz potrzebuje naszej pomocy – naszych rąk, nóg, naszych ust, by kogoś pocieszyć, uszu, by kogoś wysłuchać.. 66 w ćwiczenówce – zapisując przykładowe nazwy osób jako

Ludzie odwołują się w nim do Boga, życząc sobie nawzajem Jego obecności, dzięki której mogą otrzymać opiekę i wsparcie.. Znakiem wiary w Bożą obecność i opiekę może

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

Przez Ducha Świętego miłość Boga jest pośród nas, aż do końca świata.. Wykonaj ćwiczenie 1

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i

po słowach mówiących o śmierci Jezusa wszyscy klękają i przez chwilę modlą się w milczeniu, dziękując Jezusowi za Jego Mękę i Śmierć.. Załącznik;

Świadomi naszej odpowiedzialności za to królestwo, powinniśmy być zawsze gotowi świadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem oraz czujnie wyczekiwać na Jego powtórne przyjście

Możesz to zrobić w pliku tekstowym lub zrobić wyraźnie (czytelne) zdjęcie notatki

Wraz z rozprzestrzenieniem się chrześcijaństwa wartości duchowe, które ono niosło, przeniknęły nie tylko do życia codziennego, ale i do kultury oraz sztuki, którą

Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili.. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w Jezusa.. Link do tematu

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został