• Nie Znaleziono Wyników

Piotrkowska to góry i doliny. Skąd się wzięły? Gdzie jest najwyżej, a gdzie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Piotrkowska to góry i doliny. Skąd się wzięły? Gdzie jest najwyżej, a gdzie"

Copied!
9
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

PORTAL REWITALIZACJA AKTUALNOŚCI

Piotrkowska to góry i doliny. Skąd się

wzięły? Gdzie jest najwyżej, a gdzie najniżej?

04.07.2022 15:29 MiWi / ŁÓDŹ.PL

kategoria:

Portal Rewitalizacji Rewitalizacja

Ulica Piotrkowska jest prosta jak strzała, jednak nie jest równa jak stół. Przechadzając się reprezentacyjną ulicą Łodzi,

musimy pokonać kilka niewielkich wzniesień i dawnych dolinek łódzkich rzeczek.

(2)

Kolarz składający się z dwóch części: górnej przedstawiającej rząd charakterystycznych budowli przy ul. Piotrkowskiej wraz z ich

wysokością nad poziomem morza oraz dolnej będącej fragmentem planu miasta,

prezentującym pas ul. Piotrkowskiej i przecinające ją ulice.

Skoro przez Piotrkowską przepływały rzeczki, to musiały być na tej ulicy mosty. Największy zbudowano na Jasieniu przy Białej Fabryce Geyera. Był on często niszczony przez wartki

(3)

nurt rzeki, która wzbierała podczas burz i gwałtownych

roztopów śniegu. Przy obecnym pl. Niepodległości znajdował się kolejny most – na rzece Dąbrówce. Można go jeszcze

zobaczyć na archiwalnych zdjęciach ZWiK z lat 20. XX w., które wykonano na chwilę przed wprowadzeniem rzeki do podziemnego kolektora.

Gdzie były rzeki i strumyki?

Idąc Piotrkowską od strony pl. Wolności, przed skrzyżowaniem

(4)

z ulicą Rewolucji 1905 roku/Adama Próchnika, zauważymy niewielkie zagłębienie – to ślad po dopływie rzeki Łódki zwany

„Ciekiem od Piotrkowskiej”. W miejscu, w którym struga ta przecinała Piotrkowską, był również drewniany mostek.

Na niektórych archiwalnych mapach Łodzi zaznaczony jest też most na Karolewce, która „przekraczała” Pietrynę w okolicach skrzyżowania Narutowicza z Zieloną. Podczas burz w tym

rejonie powstawały ogromne rozlewiska, wstrzymujące ruch uliczny i pieszy. Deszczówka mieszała się z zawartością

okolicznych rynsztoków, dlatego bogaci łodzianie płacili za przenoszenie ich przez cuchnące kałuże.

Rzeki pod ziemię

Żeby pozbyć się rozlewisk w centrum miasta, zbudowano wzdłuż Karolewki podziemny betonowy kanał. Przez Stare Polesie odprowadzano nim ścieki i wody opadowe. Do dziś zachowały się pod ziemią fragmenty tego kolektora. Sprawne odwadnianie Piotrkowskiej i okolicznych ulic stanowiło

poważne wyzwanie dla dawnych władz miasta – wartko

płynąca wąskimi ulicami deszczówka niszczyła nawierzchnie ulic (cześć była wyłożona brukiem z drewna), wdzierała się na podwórka i do piwnic kamienic, dostawała się do

(5)

podwórkowych studni, zatruwając te lokalne ujęcia wody. Przy Piotrkowskiej działało wiele fabryk.

Ich właścicielom zależało na sprawnym odprowadzaniu ścieków ze swoich zakładów rynsztokami do najbliższych rzeczek.

214,9 m n.p.m.

Piotrkowska ma też swój Mount Everest. Najwyższej położony punkt na tej ulicy jest przy skrzyżowaniu z Tuwima/Struga.

Gdy wylejemy w tym miejscu wiadro wody, cześć jej spłynie w stronę rzeki Jasień, część skieruje się do Karolewki w stronę placu Wolności. Najniżej położony punkt na Piotrkowskiej jest w miejscu, w którym tę ulicę przecinała rzeka Dąbrówka.

(6)
(7)
(8)
(9)

Cytaty

Powiązane dokumenty

Celem opracowania jest próba przedstawienia zakresu oddziaływania stanu infrastruktury technicznej regionu na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.. Do analizy

8. Uczniowie odczytują prace; w razie wystąpienia błędów prace są korygowane. Uczniowie odczytują cytat z powieści. Nauczyciel przypomina, że pomógł walczącym z

Nie tylko kulturowo, nie z perspektywy metody naukowej, która jest jedynie podstawą poznania historii, ale w perspektywie „profetycznej” misję biskupa W ojciecha,

W kolejnych artykułach zaprezentowano zastosowanie map myśli w nauczaniu zajęć technicznych w szkole podstawowej i gimnazjum, w tym przedstawiono szczegółowy opis

Według znajdującej się w utworze aluzji, w dzieo świętego Walentego ptaki dobierały się w pary, co stało się symbolem zakochanych.. W XVIII wieku w Anglii popularne stało

Tradycją naszej szkoły stał się udział w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dobrzańskiej na najpiękniejszą palmę wielkanocną.. Również w tym

to jedno, ale jest też czas gdy sam, odpowiedzialnie musisz to powie- dzieć: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie.. I może się okazać, że w naj- ważniejszej chwili

Zwracam się więc z inicjatywą postawienia na placu arty- stycznej – rzeźbiarskiej formy kolegiaty i tablicy upamięt- niającej istnienie w tym miejscu cmentarza, na którym

Każdy istniejący wyraz (w zasadzie odnosiło się to nawet do wyrazów tak abstrakcyjnych jak, jeśli lub kiedy) mógł służyć za podstawę słowotwórczą do urabiania

Jeszcze przed chwilą powodowała nim raczej ciekawość, teraz świat odmienił się dokoła

Jeśli mówimy o iluzjonizmie Śankary – stwierdza – należy pamiętać o tym, że u Śanka- ry, według najwyższej rzeczywistości (paramārthataḥ), według wyzwalającego,

celem partycypacji jest wytworzenie dialogu, zachęcenie publiczności do aktywnego włączania się w działania instytucji, zachowanie dodawanych przez nich treści, edukacja widzów,

……… chce jeździć w to samo miejsce, gdzie czuje się najlepiej.. gór i to właśnie tam czuje

Wydaje się, że to jest właśnie granica, wzdłuż której przede wszystkim tworzyła się Europa Wschodnia, lub raczej wschodnia wersja „europejskości”: jest to

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. WAM w Łodzi – Centralny Szpital Weteranów Łódź-Polesie Żeromskiego 113 42 205 98 50 Łódź.

Nie będzie zresztą od rzeczy przypuszczenie, że to właśnie góra Landeskrone (ewentualnie gród na jej szczycie, gdyż oczywiście i tam znajduje się grodzisko), nazywała

The PISA (Pile Soil Analysis) Project, run as a £3.5 m joint industry research project, has produced new practical geotechnical design methods that signi ficantly reduce the

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu „Gdzie się podziały tamte melodie?” danych osobowych dziecka umieszczonych w zgłoszeniu, w

The software, however, should also be capable of analysing and adjusting observed VLBI data, albeit not necessarily to the ultimate accuracy level (1 cm). This task is

- atrakcyjne wynagrodzenie w euro - legalne zatrudnienie na umowę o pracę - ubezpieczenie zdrowotne. - elastyczny czas pracy - podszkolenie języka -

Ewaluacja – dzieci odpowiadają na pytanie, czy im się podobały zabawy i jeśli tak, to zabierają marchewki do sali.. W przedszkolu chętne dzieci myją marchewki i przygotowują

Scenariusz przewidziany jest do realizacji w ciągu cztery dni (cztery razy po 30 minut), tak aby wszystkie dzieci mogły podjąć działania w każdej bazie. Aby dzieci nie

Innym elementem kom- pozycyjnym powtarza- j¹cym siê wielokrotnie jest kwadrat, który poja- wia siê w sposobie u³o-.. ¿enia boisk sportowych, Labiryncie, w szachow- nicowym