Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne. rok szkolny 2013/2014

Pełen tekst

(1)

Działania wychowawcze, kulturalne i profilaktyczne

rok szkolny 2013/2014

„Wychowanie to nieustannie toczony dialog nauczyciela z uczniem prowadzący ku horyzontowi dobra, prawdy i piękna”.

/T. Gadacz/

(2)

Kalendarz uroczystości i wydarzeń szkolnych

Zadania, wydarzenia, czynności Terminy Odpowiedzialni Uwagi Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

2013/2014 – uroczysty apel

02 wrzesień Dyrekcja A. Wawrzynowicz

uczniowie Zapewnienie bezpieczeństwa

młodzieży:

• ankieta wśród uczniów klas pierwszych

• dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych, monitoring

• działania integracyjne w klasie, szkole

spotkanie z Policją – „Nieletni a prawo”

• pogadanka, prezentacja – cyberprzemoc

• Dzień Bezpiecznego Internetu

cały rok szkolny wg harmonogramu

wg kalendarza

Dyrekcja nauczyciele

pedagog

Dyrekcja nauczyciele

wychowawcy pedagog przedstawiciele KPP

w Wolsztynie pedagog informatycy

Podejmowanie działań na rzecz własnego zdrowia i zdrowia innych:

• Profilaktyka Raka Piersi (klasy czwarte), Dzień Walki z Rakiem Marsz życia

• Profilaktyka Raka Szyjki Macicy (klasy trzecie) Kwiecień miesiącem zdrowia

• aktywność fizyczna młodzieży (zajęcia pozalekcyjne i rozgrywki klasowe na boisku „Orlik”)

• Edukacja Ekologiczna (sprzątanie świata, imprezy proekologiczne)

• Zapobieganie zachowaniom ryzykownym (nikotyna, AIDS, środki zmieniające świadomość)

październik

kwiecień

cały rok

wg terminarza wg terminarza

pedagog L. Wachowska

pedagog L. Wachowska

nauczyciele WF

K. Nagalska J. Lehmann E. Materna wyznaczeni nauczyciele Kiermasz książki

• zakup książek po niższej cenie

pierwsza połowa września

M. Weiss uczniowie

(3)

Święto Szkoły – Dzień Patrona

• uroczysty apel (wręczenie stypendium za II półrocze roku szkolnego 2012/2013), historia szkoły; sylwetka patrona

• ślubowanie uczniów klas pierwszych podsumowanie roku H. Cegielskiego

• chrzest pierwszoklasisty

30 września Dyrekcja J. Piosik wychowawcy klas

pierwszych M.Weiss A.Wawrzynowicz

P. Mosek, S. U.

Dzień Komisji Edukacji Narodowej

• spotkanie młodzieży z nauczycielami (duża przerwa)

• Powiatowe Obchody Dnia Nauczyciela (wręczenie nagród, wystąpienie młodzieży)

październik październik

P. Mosek S.U.

Dyrekcja M. Weiss A.Wawrzynowicz

uczniowie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek

Szkolnych „Biblioteki szkolne – bramy do życia”

• zapoznanie uczniów ze zbiorami

• podkreślenie udziału biblioteki szkolnej w edukacji młodzieży

październik

K. Lisiecka J. Lehmann E. Krzaczkowska

Wolontariat i akcje charytatywne

• zbiórki finansowe na rzecz potrzebujących

• świąteczne zbiórki żywności

• WOŚP

• współpraca ze środowiskiem lokalnym

• akcja poboru krwi – współpraca z Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

wg potrzeb

wg harmonogramu

P. Mosek K. Lisiecka

pedagog, S. U.

pedagog wyznaczeni nauczyciele

Doradztwo zawodowe:

• Ogólnopolski Tydzień Kariery org.

przez MCK

• spotkanie z przedstawicielami PUP

• targi edukacyjne, salon maturzystów

• spotkania z przedstawicielami uczelni

wg harmonogramu

wg kalendarza

E. Materna M. Grabarczyk wychowawcy klas

maturalnych

(4)

Noc w szkole

• integracja społeczności

uczniowskiej, rozbudzanie pasji i zainteresowań poprzez gry, filmy, zabawy, aerobik

listopad marzec

K. Lisiecka J. Lehmann R. Lisiecki

D. Och E. Och E. Kuprianowicz Obchody rocznicowe i święta

państwowe

• Dzień Niepodległości(wystawa tematyczna ,lekcje wych.-inform.)

• Konkurs wiedzy o Patronie ( klasy pierwsze)

• Klub Szkół im. H. Cegielskiego – międzyszkolny konkurs wiedzy

• Powstanie Wielkopolskie – uroczystości upamiętniające

powstanie i powstańców, zwłaszcza znaki historii na naszych terenach

listopad grudzień wg kalendarza grudzień/ styczeń

E. Weigt A. Sroka

Dyrekcja R. Lisiecki

R Lisiecki K. Lisiecka

Spotkania świąteczne

• Wigilia – spotkania w klasach, konkurs kolęd, konkurs na stroik świąteczny

• Wielkanoc – konkurs na dekorację świąteczną stołu

grudzień

kwiecień

wychowawcy A. Okupska K.Tyszka J. Olech K. Pluskota

Studniówka

• przygotowanie balu studniówkowego

• nauka poloneza i program artystyczny

styczeń Dyrekcja

Rada Rodziców wychowawcy klas

E. Kuprianowicz Promocja szkoły wśród gimnazjalistów

• zapoznanie z ofertą edukacyjną na rok szkolny 2013/2014

• targi edukacyjne

„Drzwi Otwarte” w szkole

luty - kwiecień

Dyrekcja nauczyciele wytypowana

młodzież Dni kultury i literatury

• organizacja wystaw, konkursów, prezentacji związanych z tematem obchodów

wycieczka dydaktyczna

kwiecień M. Weiss A. Wawrzynowicz

J. Piosik I. Zasadni

(5)

Pożegnanie klas maturalnych

• uroczysty apel, wręczenie świadectw, nagród, stypendiów

• listy gratulacyjne dla rodziców

kwiecień Dyrekcja E. Kuprianowicz

D. Krawczyk M.Patalas

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014

• uroczysty apel, wręczenie świadectw z wyróżnieniem, nagród, stypendiów

• podsumowanie roku szkolnego

czerwiec Dyrekcja K. Nagalska K. Dolczewska

H. Adamczak wytypowana

młodzież Pozostałe imprezy wynikające z

obchodów rocznicowych:

• Dzień Papieski

• rocznice literackie, historyczne, itp.

wg terminarza

A. Okupska K. Tyszka odpowiedzialni

nauczyciele

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :