Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016

Pełen tekst

(1)

1 z 9

Kalendarz imprez, uroczystości, wydarzeń i zebrań z rodzicami w roku szkolnym 2015/2016 Wrzesień

1. Zebranie z rodzicami – organizacyjne, dla klas I dyrekcja i wychowawcy klas I 31.08.2015

2. Rozpoczęcie roku szkolnego. I. Drobicka

wychowawcy klas 01.09.2015

3. Zebranie z rodzicami – organizacyjne, dla klas II, III wychowawcy klas II i III 01.09.2015

4. Obóz integracyjny dla klas I

wychowawcy klas I, pedagodzy nauczyciele wf-u i muzyki, nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego

01– 03.09.2015

5. Festiwal Filmowy „Ty i Ja” K. Komorowska 10 – 11.09.2015

6. Akcja „Sprzątanie Świata” T. Chróścielewski

A. Łukasiewicz 17.09.2015

7. Warsztaty profilaktyczne dla kl. I J. Horoszkiewicz

Terapeuta z Mrowiska 09.2015

8. Ślubowanie pierwszych klas

Dyskoteka1 dla klas I M. Brodecki, SU, wychowawcy klas I 25.09.2015

(2)

2 z 9 9. Dzień Chłopaka

K. Hilbrycht A. Kruk

SU, wychowawcy klas

30.09.2015

Październik

1.Festiwal Piłki Ręcznej D. Tomaszewski, A. Truszyńska

S. Adamczyk

09/10. 2015 (3 x sobota i niedziela)

2. Zebranie z rodzicami – wywiadówka wychowawcy klas, nauczyciele

przedmiotów, pedagodzy 08.10.2015

3. Tydzień Holenderski – przyjazd uczniów z Holandii. Dyskoteka 2 K. Hilbrycht

W. Koc 05-12.10.2015

4. Dzień Edukacji Narodowej J. Chadaj i klasa Id, G. Kowalczyk 12.10.2015

5. Teatr Szekspirowski dla klas III W. Leoniec 13.10.2015

6. Dzień Niemiecko – Polski – przyjazd uczniów z Niemiec A. Kruk,

nauczyciele języka niemieckiego 12 - 16.10.2015

7. Żywa lekcja historii dla klas I A. Sobczak 10.2015

Listopad

1. Miesiąc dla zwierzaka – akcja zbiórki dla schroniska W. Seń,

D. Kasprzak 11.1015

(3)

3 z 9

2. Rocznica Odzyskania Niepodległości A. Sobczak 10.11.2015

3. VIII Ogólnopolski Festiwal Twórczości Patriotycznej B. Kowalińska, M. Kaczor,

G. Kowalczyk 15.10 – 27.11.2015

4. Wróżby Andrzejkowe. Dyskoteka andrzejkowa3 E. Albertyńska, A.Kruk 30.11.2015

5. Przedstawienie teatralne G. Kowalczyk 11/12.2015

6. „Góra grosza” A. Groth 11/12.2015

Grudzień

1. Mikołajki wychowawcy klas, ZSO nr 2

SU ZSO nr 2 04.12.2015

2. Muzyczna lekcja edukacyjna R. Kras

D. Gumowska 04.12.2015

3. Zebranie z rodzicami. Szkolenie dla rodziców klas III z zakresu doradztwa zawodowego

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów, pedagodzy, doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

10.12.2015

4. Próbny egzamin Operonu M. Brodecki, M. Gulgowska

K. Hilbrycht. H. Kubińska, W. Leoniec 12.2015 5. Warsztaty dla klas III z zakresu doradztwa zawodowego

J. Horoszkiewicz,

doradcy zawodowi z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej

12.2015

(4)

4 z 9

6. Dzień wolontariusza J. Horoszkiewicz 15.12.2015

7. Akcja „Nasza szlachetna paczka” J. Horoszkiewicz 12.2015

8. Spotkania wigilijne. Jasełka szkolne

Ks. Ł. Wdowczyk,

I. Luranc – Iskierko, wychowawcy klas i nauczyciele wspomagający

22.12.2015

Styczeń

1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

B. Szymczak koło wolontariatu

zespół psychologiczno pedagogiczny

10.01.2016

2. Akcja „Bezpieczny Internet” A. Wiśniewska

B. Ćwiklińska 01.2016

3. X Wojewódzki Konkurs Matematyczne Ścieżki po Polsce B. Kowalińska 30.01.2016

Luty

1. Apel podsumowujący I semestr dyrekcja i nauczyciele 01.02.2016

2. Dyskoteka Karnawałowa 4 SU ZSO nr 2 05.02.2016

3. „Akcja zima” A. Truszyńska

nauczyciele w – f, zgłoszeni nauczyciele 15-26.02.2016

(5)

5 z 9

4. „Dzień Młodego Naukowca” K.Rok

A. Wiśniewska 02.2016

Marzec

1. Dzień Żołnierzy Wyklętych R. Kras 01.03.2016

2. Zebranie z rodzicami – wywiadówka. Prezentacja przez SU liceum dla rodziców gimnazjum

wychowawcy klas, nauczyciele

przedmiotów, pedagodzy, SU 03.03.2016

3. Noc Matematyki M. Goździkowska

H. Kubińska 11-12.03.2016

4. Dzień Irlandzki K. Hilbrycht

W. Koc 17.03.2016

5. Edukacyjna lekcja muzyczna R. Kras

D. Gumowska 03.2016

6. Badanie wyników nauczania – próbne egzaminy

M. Brodecki M. Gulgowska K. Hilbrycht H. Kubińska W. Leoniec

03.2016 - Rekolekcje

7. Dzień samorządności K. Hilbrycht

SU 21.03.2016

8. Dzień otwarty dla klas VI

K. Hilbrycht A. Kruk SU

18.03.2016

(6)

6 z 9

9. Dzień Patrona Szkoły. Gala Talentów godz. 17:00 H. Klawa, I. Drobicka 30.03.2016

Kwiecień

1. Akcja Żonkil J. Horoszkiewicz 03.04.2016

2. Egzamin gimnazjalny CKE / dyrekcja 18 – 20.04.2016

3. Wyjazd do Londynu gimnazjalistów klas I i II A. Gołaszewska, K. Komorowska 18-22.04.2016

4,. Dzień Ziemi E. Rekowska, P. Nagornik 21.04.2016

5. Tydzień zdrowia H. Cybula, D. Kasprzak,

E.Rekowska, W. Seń 25 - 29.04.2016

6. Wymiana z Holandią – wyjazd uczniów z LO oraz III kl. Gimnazjum do

Groningen K. Hilbrycht, W.Koc 25 – 29.04.2016

7. Dzień Otwarty XXIV LO – prezentacje i doświadczenia dla klas III gimnazjum

W. Koc, W. Wiechowicz K. Rok, D. Kasprzak

A. Olechnowicz, J. Wiśniewska

04.2016

8. Gimnazjalne Forum Czytelnicze

J. Zawada W. Leoniec A. Wielewska

04.2016

9. Rocznica Konstytucji 3 Maja G. Piekarska 29.04.2016

(7)

7 z 9

Maj

1. Tydzień wyborczy - wybory nowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

K. Hilbrycht

A. Kruk 09 – 13.05.2016

2. Festyn integracyjny I. Samulczyk,

nauczyciele zespołu integracyjnego 20.05.2016

3. Dzień Francuski K. Żakowska 05. 2016

4. Zebranie z rodzicami – wywiadówka. Przedstawienie w języku angielskim godz. 17:00

wychowawcy klas, nauczyciele

przedmiotów, pedagodzy, A. Gierałtowska, D. Gumowska

W. Stronias

19.05.2016

5. Edukacja Morska Dyrekcja

Wychowawczy klas I 05.2016

6. Dzień Koreański J. Newlaczyl 05.2016

(8)

8 z 9

Czerwiec

1. Tydzień wycieczek szkolnych wychowawcy klas, nauczyciele

wspomagający 01-03.06.2016

2. Bal Gimnazjalisty5 wychowawcy klas III,

M. Kaczor, A. Truszyńska 17.06.2016

3. Apel podsumowujący osiągnięcia uczniów przewodniczący zespołów

przedmiotowych, SU 20.06.2016

4. Dzień sportu na wesoło dla kl. I Wyjście kl. II

Dzień z wychowawcą kl. III

D. Tomaszewski, S. Adamczyk, nauczyciele wspomagający

21.06.2016

5. Festiwal Piosenki Europejskiej

K. Komorowska

nauczyciele j. angielskiego nauczyciele j. niemieckiego

21.06.2016

6. Dzień sportu na wesoło dla kl. II Wyjście kl. I

Dzień z wychowawcą wspomagającym kl. III

D. Tomaszewski

S. Adamczyk, nauczyciele

wspomagający 22.06.2016

7. Apel pożegnalny klas III wychowawcy kl. III

Godz. 9.00 23.06.2016

8. Zakończenie roku szkolnego dla:

 klas III

 klas I i II

dyrekcja

R. Karpisiewicz, G. Kowalczyk

dyrekcja D. Kasprzak

23.06.2016 Godz. 18.00

24.06.2016 Zastrzega się możliwość zmian w terminach imprez oraz innych wydarzeń i akcji.

(9)

9 z 9

Dyskoteki – terminarz 2015/2016

Lp. Uroczystość Termin Nauczyciele odpowiedzialni

1. Dyskoteka dla klas I 25.09.2015

H. Kubińska I. Samulczyk M. Brodecki M. Dembska E. Wasilewska B. Kowalińska M. Goździkowska W. Leoniec

J. Chadaj K. Hilbrycht 2. Impreza z udziałem gości z Holandii 09.10.2015

W. Koc T. Chróścielewski D. Gumowska A. Kruk A. Gołaszewska W. Stronias

K. Komorowska K. Żakowska E. Rozmiarek - Kierzkowska J. Wiśniewska

3. Dyskoteka andrzejkowa 30.11.2015

P. Mieronowicz P. Suliński J. Zawada J. Horoszkiewicz S. Adamczyk E. Albertyńska A. Wielewska E. Rekowska D. Broszkiewicz M. Gulgowska

4. Dyskoteka Karnawałowa 05.02.2016

A. Gierałtowska D. Tomaszewski R. Kras M. Freitag A. Groth G. Gil - Piekarska

K. Rok A. Wiśniewska P. Nagornik J. Newlaczyl

5. Bal Gimnazjalisty 17.06.2016 M. Jażdżewska W. Seń G. Kowalczyk A. Sobczak I. Drobicka K. Czworowska

R. Karpisiewicz A. Truszyńska

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :