Poszerzenie obszaru Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. (podsumowanie projektu) Agata Jaroszewska Dział Obsługi Inwestora SSSE

Pełen tekst

(1)

Poszerzenie obszaru

Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

(podsumowanie projektu)

Agata Jaroszewska – Dział Obsługi Inwestora SSSE

Tychowo, 20 czerwca 2012

(2)

Akty prawne

 Ustawa o specjalnych strefach ekonomicznych

tekst pierwotny z dnia 20 października 1994r. (tekst jednolity z dnia 14 lutego 2007r.: Dz. U. 2007r. Nr 42, poz.

274 z późn. zm.)

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia

słupskiej specjalnej strefy ekonomicznej z dnia 9 września 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 135, poz. 905)

 Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych kryteriów

,

których spełnienie umożliwia objęcie specjalną strefą ekonomiczną gruntów stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów innych niż zarządzający specjalną strefą ekonomiczną, Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego oraz związek komunalny z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz. U. 2008 r. Nr 224, poz. 1477 z późn. zm.)

 Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych

przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 27 stycznia 2009r.

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki

z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz. U. Nr 158, poz.

1249).

 Wytyczne Ministerstwa Gospodarki

www.mg.gpv.pl www.sse.slupsk.pl

(3)

14 stref ekonomicznych w Polsce: 1466 zezwoleń, 79 mld PLN, 241595 osób

Województwo zachodniopomorskie jest jedynym z 4 województw,

na terenie którego brak jest siedziby zarządzającego strefą.

4 strefy mają zlokalizowane swoje podstrefy w woj. zachodniopomorskim: Słupska, Pomorska, Kostrzyńsko-Słubicka oraz Mielecka SSE.

(4)

źródło: Raport KPMG „Specjalne strefy ekonomiczne w Polsce. Edycja 2010”

Koszalin

Laski Koszalińskie Karlinko Polanów

Tychowo Kalisz Pomorski Wałcz

(5)

Obszar działania SSSE obejmuje:

- 6 powiatów w woj. pomorskim (61 gmin), - 8 powiatów w województwie

zachodniopomorskim (71 gmin),

- 6 powiatów w woj. wielkopolskim (61 gmin).

(6)

Stopa bezrobocia

w Polsce

Województwo

Stopa bezrobocia w województwie

Powiat

Stopa bezrobocia w powiatach

12,3%

pomorskie 12,3%

Miasto Słupsk 12,3%

słupski

22,5%

człuchowski

24,7%

kartuski 10,4%

zachodniopomorskie 17,4%

Miasto Koszalin 10,7%

koszaliński

25,6%

szczecinecki

25,5%

wałecki 19,2%

sławieński

21,4%

drawski

26,5%

białogardzki

29,4%

Bezrobocie w powiatach woj. pomorskiego oraz zachodniopomorskiego

Tabela ze stopą % bezrobocia wg stanu na dzień 31.12.2010r., sporządzona na podstawie danych publikowanych na stronach

internetowych Wojewódzkich Urzędów Pracy

(7)

styczeń- kwiecień 2011 (ankiety) maj 2011 (wizje lokalne wybranych terenów) czerwiec-lipiec 2011 (przygotowanie dokumentacji do wniosku) 2 sierpnia 2011 – złożenie wniosku w MG wrzesień 2011 – marzec 2012 –uzupełnienia wniosku, proces legislacyjny 20 marca 2012 rozporządzenie Rady Ministrów dot.zmiany rozporządzenia w sprawie Słupskiej SSE

2 sierpień 2011

8 miesięcy

Harmonogram realizacji projektu

(8)

Powierzchnia przed poszerzeniem: 401 ha

Poszerzenie o: 432,9706 ha (8 nowych podstref, w tym 2 poszerzone)

Aktualna powierzchnia Słupskiej SSE: 824,3522 ha (15 podstref)

Historia włączeń nowych obszarów w granice SSSE

135,8701

167,0000

167,8900 210,0200

219,1209

376,3079

401,0938

824,3522

1997 2001 2003 2005 2006 2007 2008 2012

Powierzchnia SSSE w latach 1997-2012

(9)

Poszerzenie SSSE – nowe podstrefy

(10)
(11)

Poszerzenie SSSE – województwo zachodniopomorskie

Poszerzenie o 23,2591 ha

Poszerzenie o 30,8251 ha

(12)

województwo zachodniopomorskie

Podstrefa Włączenia

(w ha) Własność

Tychowo 5,0448

Skarb Państwa we władaniu ANR Oddział Koszalin Wałcz

(poszerzenie) 30,8251 Miasto Wałcz Kalisz Pomorski 9,3866 Miasto Kalisz

Pomorski

Koszalin (poszerzenie)

19,4517

Skarb Państwa we władaniu ANR Oddział Koszalin 3,8074 Miasto Koszalin Polanów 37,0116 Miasto Polanów Laski Koszalińskie 17,5800 Gmina Biesiekierz

Karlinko 163,0021

Skarb Państwa we władaniu ANR Oddział Koszalin 17,0825 Miasto Karlino RAZEM 303,1918

Zwiększenie terenu Słupskiej SSE o tereny w woj. zachodniopomorskim

(13)
(14)

Podstrefa „Koszalin” – od 2003 roku

Powierzchnia: 114,1915 ha

Wolne tereny: 63 ha, (własność: miasto Koszalin, ANR)

Powstanie podstrefy:

22 ha - 2003r. (rozporządzenie: Dz. U. Nr 186, poz. 1816)

Poszerzenia podstrefy: 9,1465 ha - 2006r. (rozporządzenie: Dz. U. Nr 118, poz. 804),

59,7859 ha - 2007r. (rozporządzenie: Dz. U. Nr 179, poz. 1270), poszerzenie 23,2591 ha – 2012r.

Komunikacja: Podstrefa położona jest w zachodniej części miasta Koszalina w obrębie drogi krajowej nr 6 Szczecin-Gdańsk, będącej częścią drogi międzynarodowej E-28 Berlin-

Kaliningrad.

Liczba aktywnych zezwoleń: 7

Branże: tekstylia, produkcja cystern, produkcja szyb samochodowych, konfekcja szklana dla budownictwa, centrum logistyczno-dystrybucyjne.

Nakłady inwestycyjne: 218 mln zł Zatrudnienie: 1054

(15)

Kapitał: portugalski (od 2009 roku w Strefie)

Rodzaj działalności: centrum logistyczno-dystrybucyjne Zatrudnienie: 306 (wg planów: 250)

Nakłady inwestycyjne: 76,5 mln zł (wg planów 41 mln zł)

Największa inwestycja zagraniczna w Podstrefie „Koszalin”

(16)

Największa inwestycja z kapitałem polskim w Podstrefie „Koszalin”

Kapitał: polski (od 2004 r. w podstrefie)

Rodzaj działalności: produkcja szyb samochodowych Aktualny stan zatrudnienia: 559 osób

Planowane zatrudnienie wg zezwolenia: 140 osób Nakłady inwestycyjne: 81 mln zł

Planowane nakłady wg zezwolenia: 10 mln zł

(17)
(18)

Podstrefa „Wałcz” – od 2007 roku

Powierzchnia: 56,7961 ha

Powstanie podstrefy: 25,9710 ha - 2007r. (rozporządzenie: Dz.U. 2007r. Nr 179, poz.1270),

poszerzenie 30,8251 ha – 2012r.

Wolne tereny: 42 ha (właściciel: miasto Wałcz) Liczba zezwoleń: 4

Podstrefa „Wałcz” zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta Wałcza w rejonie ulic Budowlanych i Południowej oraz 30 ha przy drodze wojewódzkiej nr 163 w kierunku Koszalina.

Branże: przetwórstwo drzewne, produkcja brykietu i węgla drzewnego,

produkcja grzejników i zaworów, produkcja profili aluminiowych.

logistyczno-dystrybucyjne.

Nakłady inwestycyjne: 126 mln zł

Zatrudnienie: 504

(19)

Największa inwestycja w Podstrefie „Wałcz”

Kapitał: polski (od 2007r. w podstrefie)

Rodzaj działalności: produkcja węgla drzewnego i brykietu oraz dodatkowo wytwarzanie ekologicznej energii elektrycznej i cieplnej

Aktualny stan zatrudnienia: 137 osób

Planowane zatrudnienie wg zezwolenia: 110 osób Nakłady inwestycyjne: 70 mln zł

Planowane nakłady wg zezwolenia: 60 mln zł

(20)

Zrealizowana inwestycja w Podstrefie „Wałcz”

Kapitał: polski (wcześniej austriacki) – od 2007r. w podstrefie Rodzaj działalności: produkcja grzejników

Aktualny stan zatrudnienia: 316 osób

Planowane zatrudnienie wg zezwolenia: 101 osób Nakłady inwestycyjne: 31 mln zł

Planowane nakłady wg zezwolenia: 9 mln zł

(21)

Zrealizowana inwestycja w Podstrefie „Wałcz” –

dwa projekty inwestycyjne

Kapitał: polski – od 2009r. w podstrefie

Rodzaj działalności: produkcja aluminiowej konfekcji budowlanej Aktualny stan zatrudnienia: 54 osób

Planowane zatrudnienie wg zezwolenia: 54 osób (dot. obu projektów) Nakłady inwestycyjne: 27 mln zł

Planowane nakłady wg zezwolenia: 28 mln zł (dot. obu projektów)

(22)
(23)

Podstrefa „Szczecinek” – od 2005 r.

Powierzchnia: 95,5117 ha

Wolne tereny: 51 ha (własność: miasto Szczecinek)

Powstanie podstrefy: 42,1309 ha - 2005 rok - grunt prywatny (rozporządzenie: Dz.U. 2005r.

Nr 189, poz.1593)

Powiększenie podstrefy: 53,3828 ha - 2007 rok (rozporządzenie: Dz.U. 2007r. Nr 179, poz.1270)

Liczba zezwoleń: 4

Lokalizacja: Podstrefa "Szczecinek" zlokalizowana jest w przemysłowej części miasta Szczecinka, pomiędzy ulicami Waryńskiego, Leśną i Pilską.

Podstrefa znajduje się w południowej części miasta Szczecinka, które jest ważnym węzłem drogowym. Krzyżują się tu szlaki wschód- zachód

(Chojnice- Drawsko Pomorskie- Szczecin) droga krajowa nr 20 i północ- południe (Bytom-Kołobrzeg) droga krajowa nr 11.

Branże: przetwórstwo drzewne, produkcja kabli telekomunikacyjnych, branża metalowa, recycling pojazdów.

Nakłady inwestycyjne: 387 mln zł

Zatrudnienie: 109 osób

(24)

Największa inwestycja - Podstrefa „Szczecinek”

Kapitał: cypryjski (od 2005 roku w podstrefie)

Rodzaj działalności: produkcja płyt melaminowanych Aktualny stan zatrudnienia: 112 osób

Planowane zatrudnienie wg zezwolenia: 104 osób Nakłady inwestycyjne: 387 mln zł

Planowane nakłady wg zezwolenia: 256,5 mln zł

(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)

Zwiększenie terenu Słupskiej SSE o tereny w woj. pomorskim

Podstrefa Włączenia

(w ha) Własność Słupsk 38,4683 Miasto Słupsk

Wieszyno 82,1608

Skarb Państwa we władaniu ANR

Oddział Pruszcz Gdański

Ustka 9,1497 Miasto Ustka RAZEM 129,7788

województwo pomorskie

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)

Atuty Słupskiej Strefy

• Największy wybór lokalizacji inwestycyjnych na Pomorzu Środkowym w miastach i gminach województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego

• Duże zwarte tereny inwestycyjne (80-180 ha), zlokalizowane przy głównych szklakach komunikacyjnych

• Możliwość dzielenia i scalania działek wg życzenia inwestora,

• Tereny inwestycyjne zlokalizowane na obrzeżach miast/gmin przeznaczone pod działalność m.in. przemysłową (w tym przemysł ciężki), usługową i składową

• Możliwość uzyskania zwolnienia w podatku od dochodu do 60% wartości poniesionych kosztów inwestycyjnych

• Możliwość uzyskania zwolnienia w podatku od nieruchomości

• Wynajem powierzchni biurowych i produkcyjnych w nowoczesnym budynku Słupskiego Inkubatora Technologicznego, zlokalizowanego na terenie Słupskiej SSE, z możliwością uzyskania zezwolenia strefowego oraz na terenie Inkubatora Przedsiębiorczości Cierznie w Debrznie;

• Wynajem sal konferencyjnych i gastronomicznych oraz audytorium

• Wsparcie przed- i poinwestycyjne;

• Doradztwo inwestycyjne;

• Pomoc w nawiązaniu kooperacji biznesowych;

• Przychylność władz lokalnych i przyjazne środowisko biznesowe;

• Pomoc w znalezieniu odpowiedniej kadry pracowniczej i możliwość jej

przeszkolenia.

(40)

Nasi inwestorzy

(41)

Dziękuję za uwagę !

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :