Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Pełen tekst

(1)

Działka nr 202, 203, 204 w Jędrzejewie działka nr 199/2, 199/3, 200/2 w Jędrzejewie Oznaczenie nieruchomości według księgi

wieczystej i katastru nieruchomości

PO2T/00018430/6 KW nr PO2T/00018430/6

Powierzchnia 1500 m2 1608 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Jędrzejewo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W skład nieruchomości wchodzą 3 działki przylegające do siebie i tworzące nieruchomość o korzystnym kształcie. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Jędrzejewo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. W skład nieruchomości wchodzą 3 działki przylegające do siebie i tworzące nieruchomość o korzystnym kształcie. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada funkcję zabudowy zagrodowej.

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość posiada funkcję zabudowy zagrodowej.

Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy Nie dotyczy

Cena nieruchomości 25.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) 25.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego

Nie dotyczy Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r. 30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r.

(2)

Działka nr 56/9 w Kamionce działka nr 56/10 w Kamionce Oznaczenie nieruchomości według księgi

wieczystej i katastru nieruchomości

KW PO2T/00018482/5 KW nr PO2T/00018482/5

Powierzchnia 894 m2 961 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Kamionka w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren działki równy kształt korzystny. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

. Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Kamionka w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren działki równy kształt korzystny. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania ze względu na otoczenie to zabudowa mieszkaniowa.

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania ze względu na otoczenie to zabudowa mieszkaniowa.

Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy Nie dotyczy

Cena nieruchomości 18.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) 20.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego

Nie dotyczy Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r. 30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r.

(3)

Działka nr 56/9 w Kamionce Oznaczenie nieruchomości według księgi

wieczystej i katastru nieruchomości

KW PO2T/00018482/5

Powierzchnia 894 m2

Opis nieruchomości Nieruchomość gruntowa położona w centrum wsi Kamionka w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren działki równy kształt korzystny. Możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, energetycznej i telefonicznej.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Działka nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania ze względu na otoczenie to zabudowa mieszkaniowa.

Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy

Cena nieruchomości 18.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu

użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r.

(4)

położonych w Klempiczu

Oznaczenie

nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW nr PO2T/00019850/3, działki nr 336, obręb Klempicz

Powierzchnia 7500 m2

Opis nieruchomości Działka położona w pewnej odległości od terenów zabudowanych, w sąsiedztwie terenów pozyskiwania kruszyw. Teren działki równy, kształt korzystny. Działka porośnięta młodymi samosiejkami. Na działce rośnie sosna zwyczajna – pomnik przyrody.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Teren przemysłu, baz i składów

Termin

zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości 70.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek

procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie

wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.

1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r.

(5)

Wieś Nowina

Oznaczenie

nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW nr PO2T/00018241/1, działki nr 205/1, obręb Nowina

Powierzchnia 1471 m2

Opis nieruchomości Działka położona jest poza terenami zabudowy mieszkaniowej w otoczeniu lasów. Teren nieruchomości jest równy, kształty średnio korzystny. Działka porośnięta jest młodym drzewostanem sosny i brzozy. Dostęp do

nieruchomości drogą o nawierzchni utwardzonej. Możliwość wyposażenia w energię elektryczną.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. Na podstawie decyzji o warunkach zabudowy możliwość budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budynku gospodarczo-garażowego oraz zbiornika na nieczystości ciekła.

Termin

zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości 25.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek

procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie

wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.

1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r..

(6)

Wieś Jędrzejewo

Oznaczenie

nieruchomości według księgi wieczystej i katastru nieruchomości

KW nr PO2T/00018430/6, działka nr 195/1, obręb Jędrzejewo

Powierzchnia 1000 m2

Opis nieruchomości Działka położona jest w centrum wsi Jędrzejewo w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Teren działki lekko obniżony w stosunku do drogi, kształt korzystny. Dostęp do nieruchomości drogą o nawierzchni asfaltowej. Możliwość wyposażenia w instalację elektryczną, wodociągowa i telefoniczną.

Przeznaczenie

nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego działka posiada funkcję zabudowy zagrodowej.

Termin

zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy

Cena nieruchomości 20.000 zł ( do ceny sprzedaży doliczony zostanie podatek VAT) Wysokość stawek

procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie

wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Nie dotyczy

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.

1 okt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

30 marca 2015 r.

Lubasz, 13 luty 2015 r.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :