Tematy do realizacji na 2 dni, dostosować do możliwości dzieci i własnych. Data:

Pełen tekst

(1)

Materiały do zdalnego nauczania - grupa Misie

Tematy do realizacji na 2 dni, dostosować do możliwości dzieci i własnych.

Data: 25-26.05.2020

 1. Określanie głoski na początku wyrazu z jej wydłużeniem brzmienia:

Rodzic czyta wyraz, dziecko podaje pierwszą usłyszaną głoskę Aaaadam – a

Ookolica –o Eegipt -e Uucho –u Aalbum – a Oogórek –o Oolej –o Aauto –a Eelfy –e Aagrafka –a Iirenka –i Aalina –a Uule –u Aarbuz –a Uulewa –u Ookno –o Aantena –a

2.• Zabawa pt. Moja mama jest…, a mój tata jest…

Kartony z napisami Mama jest…; Tata jest…, flamaster.

Dzieci kończą zdania (poszukiwanie jak największej liczby określeń przymiotnikowych),

Rodzic zapisuje określenia wokół napisów: Mama jest…; Tata jest… Wspólnie odczytują napisy

• Słuchanie wiersza.

Mama i Tata to świat nasz cały,

ciepły, bezpieczny, barwny, wspaniały, to dobre, czułe, pomocne ręce

i kochające najmocniej serce.

To są wyprawy do kraju baśni,

(2)

wakacje w górach, nad morzem, na wsi, loty huśtawką, prawie do słońca

oraz cierpliwość co nie ma końca.

Kochana Mamo, Kochany Tato

dzisiaj dziękować chcemy Wam za to, że nas kochacie, że o nas dbacie i wszystkie psoty nam wybaczacie

• Rozmowa na temat wiersza.

N. pyta:

− Kim dla dzieci jest mama i tata?

− Za co dzieci dziękują rodzicom?

• Kończenie zdań rozpoczętych przez N.

− Moi rodzice są kochani, bo…

− Pomagam rodzicom w…

− Lubię być w domu, bo…

− Z tatą najchętniej robię…

− Z mamą najchętniej robię…

• Aktywne słuchanie wiersza.

Rodzic recytuje wiersz, a dzieci dopowiadają końcowe słowa wersów.

Mama i Tata to świat nasz… (cały),

ciepły, bezpieczny, barwny… (wspaniały), to dobre, czułe, pomocne… (ręce)

i kochające najmocniej… (serce).

To są wyprawy do kraju… (baśni),

wakacje w górach, nad morzem, na… (wsi), loty huśtawką, prawie do… (słońca)

oraz cierpliwość co nie ma… (końca).

Kochana Mamo, Kochany… (Tato)

dzisiaj dziękować chcemy Wam… (za to), że nas kochacie, że o nas… (dbacie) i wszystkie psoty nam… (wybaczacie).

• Nauka wiersza fragmentami, metodą ze słuchu.

• Karta pracy, cz. 4, s. 44–45.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=46

Łączenie pierwszych głosek z nazw rysunków np. ( tor –t, ogórek –o, ryba –r, trąbka – t) Rysowanie dla Olka i Ady prezentów, których nazwy powstały z połączenia głosek.

Rysowanie po śladach.

Zabawy na świeżym powietrzu

(3)

26. 05. 2020

 1. Układanie zdrobnień do różnych wyrazów Np. stół – stolik, stoliczek

Mama- Tata- Siostra- Brat- Babcia- Dziadek- Ciocia- Stryj- Kuzyn- Dziecko- Żona- Mąż-

2.Słuchanie piosenki pt. „Kocham Cię” nauka jej refrenu ( chętne dzieci mogą nauczyć się całą) https://www.youtube.com/watch?v=IdxQW3jqYtA

Kocham cię ti amo je t'aime (ti amo żetę)

Usiądź mamo przy mnie blisko I posłuchaj tych słów, Ty z pewnością wiesz to wszystko, Jednak powiem to znów.

Kocham Cię Ti Amo je taime I nie pytaj mnie dlaczego tak jest

Ty jesteś mą mamą, wspaniałą kochaną Jedyną na zawsze i kochasz mnie też. 2x Popatrz mamo w moje oczy

Ujrzysz w nich miłość mą.

Nawet bardzo późno w nocy Śpiewać będę Ci to.

Kocham Cię Ti Amo je taime

(4)

I nie pytaj mnie…

Karta pracy, cz. 4, s. 46.

Czytanie zdań z N. lub samodzielnie. Rysowanie swojej mamy i swojego taty.

Nazywanie kwiatów.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48

3. Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu.

• Mierzenie wzrostu dzieci.

Miarka.

Rodzic mierzy wysokość ciała dzieci za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. W notesie zapisuje wzrost przy imionach dzieci. Potem wymienia dzieci, które uważa za wysokie (ich wzrost wykracza poza średnią wysokość 6-latka, która dla dziewczynek wynosi 120 cm, a dla chłopców – 122 cm).

• Zabawa ruchowa Niski- wysoki

Dzieci poruszają się po pokoju. Na hasło wysoki – stają na paluszkach z rękami uniesionymi wysoko nad głową, cwałują po pokoju i na hasło niski – przykucają

• Karta pracy, cz. 4, s. 47.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=48

Kolorowanie ubrań tej osoby z pary, która jest wyższa. Naklejanie zdjęć odpowiedniego

kwiatu.

3. Ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu po torze przeszkód stworzonym przez rodziców np. slalom między drzewkami, wielokrotne przeskakiwanie obunóż przez usypaną z piasku linię z lewej na prawą i z powrotem. Chodzenie po piaskownicy stopa za stopą, rzut butelką do kosza, wiadra, podrzucanie i chwytanie piłki, rzucanie piłki do mamy i odwrotnie itp…

4. Karta pracy, cz. 4, s. 48.

Określanie, w którą stronę zwrócone są serduszka. Naklejanie brakujących serduszek.

Rysowanie po śladach dużych serduszek. Rysowanie w ich wnętrzu małych serduszek.

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=50

(5)

Pozdrawiam wszystkie dzieci, które rzucą się mamusi na szyję i obsypią ją całuskami

 M. T.

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :