WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

24  Download (0)

Pełen tekst

(1)

WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

WYNIKI ANKIETYZACJI

OCENA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

SEMESTR ZIMOWY 2021/2022

(2)

• Udział studentów w ankietyzacji był dobrowolny, anonimowy. Ocenie poddano wszystkie formy zajęć według podziału - prowadzący/przedmiot/forma zajęć/grupa.

Poszczególne kryteria oceniane były w skali od 2 do 5 (2 - niedostateczny, 3 - dostateczny, 4 - dobry, 5 - bardzo dobry).

• Oprócz danych liczbowych zgromadzone zostały informacje w formie odpowiedzi otwartej, które stanowiły uwagi studentów dotyczące prowadzących zajęcia.

Ankietyzacja nauczycieli akademickich semestr zimowy

2021/22

(3)

Kierunek SPORT –

studia pierwszego

stopnia

(4)

Kierunek SPORT –

studia drugiego

stopnia

(5)

Kierunek SPORT – studia pierwszego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(6)

Kierunek SPORT – studia drugiego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(7)

Kierunek SPORT – studia pierwszego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(8)

Kierunek SPORT – studia drugiego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(9)

Kierunek TiR–

studia pierwszego

stopnia

(10)

Kierunek TiR–

studia drugiego

stopnia

(11)

Kierunek TiR – studia pierwszego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(12)

Kierunek TiR – studia drugiego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(13)

Kierunek TiR – studia pierwszego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(14)

Kierunek TiR – studia drugiego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(15)

Kierunek WF–

studia pierwszego

stopnia

(16)

Kierunek WF–

studia drugiego

stopnia

(17)

Kierunek WF – studia pierwszego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(18)

Kierunek WF – studia drugiego stopnia - średnia ocena wg roku studiów

(19)

Kierunek WF – studia pierwszego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(20)

Kierunek WF – studia drugiego stopnia - liczba wypełnionych ankiet

(21)

Średnia ocen nauczycieli wg kierunku studiów

(22)

Ocena nauczycieli wg formy prowadzonych zajęć na studiach pierwszego stopnia

(23)

Ocena nauczycieli wg formy prowadzonych zajęć na studiach drugiego stopnia

(24)

Pracownicy ze średnią oceną

poniżej 3,5

• W przeprowadzonych badaniach zarejestrowano 11 nauczycieli z ocenami poniżej 3,5.

• Trzech wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku SPORT drugiego stopnia studiów

• Trzech wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku WF pierwszego stopnia studiów

• Dwóch wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku WF drugiego stopnia studiów

• Trzech wykładowców prowadzących zajęcia na

kierunku TiR

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :