SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWEJ IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Download (0)

Full text

(1)

Szkoła Podstawowa im. ks. Stanisława Kujota w Wybczu

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW

OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWEJ IM. KS. STANISŁAWA KUJOTA W WYBCZU ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 18.06. 2020r. Uchwała numer 16/2019/2020

(2)

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

l.P Klasa Przedmiot Numer

dopuszczenia Tytuł podręcznika, autor, wydawnictw 1.

0

Edukacja przedszkolna

- ,, Planeta dzieci ” B. Dankiewicz, B. Gawrońska, I. Jabłońska -Gabrysiewicz, wyd.

WSiP 2020r.

J. angielski 1093/1/2020 ,,Treetops'' starter- Podręcznik do edukacji przedszkolnej. S. M Howeli, L.Kester- Dodgos wyd. Oxford 2020r.

Religia AZ-04-01/20-Kl-

1/20

,,Tak ! Jezu mnie kocha” : ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak wyd. Jedność 2020r.

2.

I

Edukacja

wczesnoszkolna 1088/1/2020

1088/2/2020 ,, Wielka przygoda '' klasa 1 Edukacja polonistyczna,matematyczna, przyrodnicza i społeczna.. E. Kacprzak, A. Ładzińska, M. Ogrodowczyk, G. Wójcicka, K. Sawicka, E. Swoboda cz. 1,2,3,4. wyd. Niwa Era 2020r.

Język angielski 1093/1/2020 ,,Shine On! 1'' S. Banman Sileci, P. Jackson wyd. Oxford 2020 r.

Religia AZ-11-01/18-Kl-

4/20 ,, Poznaję Boży świat ” ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak wyd. Jedność 2020 3.

II

Edukacja wczesnoszkolna

790/3/2017 790/4/2017

,,Elementarz odkrywców” klasa 2. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2,3,4

Edukacja wczesnoszkolna

790/3/2017 790/4/2017

,,Elementarz odkrywców” klasa 2. Edukacja matematyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2

Język angielski 830/2/2018 ,,Hello Explorer 2”J. Heath, R. Adlard , D. Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka wyd. Nowa Era

Religia AZ-12-01/10-KR-

1/12 ,, Kochamy Pana Jezusa ” W. Kubik wyd. WAM 2012r

4. III Edukacja

wczesnoszkolna

790/5/2019 ,,Elementarz odkrywców” klasa 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza i społeczna cz.1,2,3,4 B. Stępień, Ewa, J. Winiecka-Nowak wyd. Nowa Era

(3)

Język angielski 830/3/2019 ,,Hello Explorer 3”J. Heath, R. Adlard , D. Sikora-Banasik, Marta Mrozik and Alina Łubecka wyd. Nowa Era

Religia AZ-13-01/10-KR-

14/13

,,Przyjmujemy Pana Jezusa” W.Kubik SJ wyd. Wam 2013

6. V Język polski 907/2/2018 „Nowe słowa na start 5 ” A.Klimowicz, M. Derlukiewicz wyd. Nowa Era 2017r.

Język angielski 822/2/2018 „ Team Up Plus ” dla kl. V. Philippa Bowen, Denis Delaney. Wyd. Oxford University Press, 2017

Matematyka 875/2/2018 „Matematyka z kluczem 5 ” cz. 1 i 2. M. Braun, A Mańkowska, M. Paszyńska wyd.

Nowa Era 2018r.

Biologia 844/1/2018 „ Puls Życia 5 ” M. Sęktas, J. Stawarz wyd. Nowa Era 2017r.

Geografia 906/1/2018 „Planeta Nowa 5” R. Malarz, M. Szubert wyd. Nowa Era 2017r.

Historia 877/2/2018 ,,Wczoraj i dziś 5 ” B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski wyd. Nowa Era 2017r.

Informatyka 847/2/2018 „Lubię to 5 ” G. Koba , wyd. Nowa Era 2017

Muzyka 852/2/2018 „ Lekcja muzyki 5” M.Gromek, Grażyna Kilbacka wyd. Nowa Era , 2018 Plastyka 903/2/2018 „ Do dzieła ” J. Lukas, K. Onak. Wyd. Nowa Era 2017

Technika 295/2/2018 ,,Jak to działa” L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era 2017r.

Religia AZ-21-01/20-KR-

2/20

,, Szczęśliwi którzy szukają prawdy ” Z. Marek, wyd. Jedność 2020r.

7. VI Język Polski 907/3/2019 ,,Nowe Słowa na start! 6”- A Klimowicz, M. Derlukiewicz wyd. Nowa Era, 2019r

(4)

Historia 877/3/2019 ,, Wczoraj i dziś 6”- B. Olszewska, W. Surdyk- Fertsch, G. Wojciechowski, wyd.

Nowa Era 2019r

Muzyka 589/3/2014/2015 ,,Lekcja muzyki 6”- M. Gromek, G. Klibach, wyd. Nowa Era 2014r Plastyka 326/3/2011/2015 ,,Do dzieła! 6”- J. Lucas, K. Onak, wyd. Nowa Era 2017r

Technika 295/3/2010/2016 ,,Jak to działa” L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era 2017r.

Język angielski 822/3/2018 ,, Team Up Plus 6'' – P. Bowen, D, Delaney, D. Anyakwo, wyd. Oxford 2017r

Matematyka 157/4/2011/2016 „Matematyka z kluczem 6, cz. 1'' – M. Braun, A Mańkowska, M. Paszyńska , wyd.

Nowa Era, 2017r.

„Matematyka z kluczem 6, cz. 2'' - M. Braun, A Mańkowska, M. Paszyńska , wyd.

Nowa Era, 2017r.

Biologia 844/2/2019 ,, Puls życia” J. Stawarz, wyd. Nowa Era 2019r

Geografia 906/2/2019 „Planeta Nowa 6” -T. Rachwał, R. Malarz, D. Szczypiński, wyd. Nowa Era, 2019r.

Informatyka 847/3/2018 ,,Lubię to! 6”- M. Kęska, wyd. Nowa Era 2019r.

Religia AZ-22-01/10-KR-

5/13

,, Przemienieni przez Boga ” ks. Zbigniew Marek wyd. WAM 2014r

8. VII Język Polski 907/4/2017 „Nowe słowa na start ” A.Klimowicz, M. Derlukiewicz wyd. Nowa Era 2017r.

Język angielski 1089/1/2020 ,,Link”Student 's Book S. Phillips, D. Anyakwo wyd. Oxford

Język niemiecki 1906/1/2020 ,Deutschtour FIT ” E. Kościelniak – Walewska wyd. Nowa Era 2020 Muzyka 852/4/2020/z1 „ Lekcja muzyki ” M.Gromek, Grażyna Kilbacka wyd. Nowa Era , 2020

(5)

Plastyka 903/4/2017 „ Do dzieła ” J. Lukas, K. Onak. Wyd. Nowa Era 2020

Fizyka 885/1/2017 „Spotkanie z fizyką ”-G. Francuz-Ornat , T. Kulawik wyd. Nowa Era 2017r..

Chemia 785/1/2017 „Chemia Nowej Ery ” J. Kulawik, T. Kulawik, M.Litwin wyd. Nowa Era 2017r.

Historia 877/4/2020/z1 ,,Wczoraj i dziś ”S. Roszak, A. Łaszkiewicz, J. Kłaczkow i wyd. Nowa Era 2020r.

Geografia 906/3/2019/z1 „Planeta Nowa” R. Malarz, M. Szubert, T. Rachwał wyd. Nowa Era 2019r.

Biologia 844/3/2018 „ Puls Życia ” M. Jefimow wyd. Nowa Era 2018r.

Matematyka 875/4/2017 „Matematyka z kluczem ” cz. 1 i 2. M. Braun, A Mańkowska, M. Paszyńska wyd.

Nowa Era 2017r.

Informatyka 847/1/2020/z1 „Lubię to ” G. Koba , wyd. Nowa Era 2017

Religia AZ-31-01/10-KR-

2/12

,, Jezu uczy i zbawia'' ks. Zbigniew Marek wyd. WAM 2013r

Wiedza o

społeczeństwie 874/2017 ,,Dziś i jutro” I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski wyd. Nowa Era

9. VIII Język polski 907/5/2018 „ Nowe Słowa na Start 7 ” J.Kościenyńska, M. Chmiel, M.Szulc. Wyd Nowa Era, 2018Re

Język angielski --- Repetytorium Ósmoklasisty .A. Juszko, J. y Quintana, M. Wieruszewska wyd.

OXFORD

Język niemiecki 838/2/2018 „ Meine Deutschtour 8” E. Kościelniak- Walewska wyd. Nowa Era 2018r.

Matematyka 875/5/2018 ,,Matematyka z kluczem kl. 8'' M. Braun, A. Mańkowska, M. Paszyńska, J.

(6)

Janowicz, W. Babiański, E. Szmytkiewicz, K. Wej wyd. Nowa Era 2018 Muzyka 852/4/2018 „ Lekcja muzyki ” M.Gromek, Grażyna Kilbacka wyd. Nowa Era , 2018 Plastyka 903/4/2017 „ Do dzieła ” J. Lukas, K. Onak. Wyd. Nowa Era 2018

Geografia 906/4/2018 „Planeta Nowa” R. Malarz, M. Szubert wyd. Nowa Era 2018r.

Informatyka 847/5/2018 „Lubię to ” G. Koba , wyd. Nowa Era 2018

Historia 877/5/2018 ,,Wczoraj i dziś ” B. Olszewska, W. Surdyk-Fertsch, G. Wojciechowski wyd. Nowa Era 2018r.

Biologia 844/3/2018 „ Puls Życia ” M. Jefimow wyd. Nowa Era 2017r.

Chemia 785/2/2018 „Chemia Nowej Ery ” - J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin wyd. Nowa Era 2018r.

Fizyka 885/2/2018 „Spotkanie z fizyką ”-G. Francuz-Ornat , T. Kulawik wyd. Nowa Era 2018r.

Religia AZ-32-01/10-KR-

12/13 „ Jezus działa i zbawia” ks. Zbigniew Marek wyd. WAM 2013r Wiedza o

społeczeństwie

874/2017 ,, Dziś i jutro ” I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski wyd.

Nowa Era 2018 Edukacja dla

bezpieczeństwa

846/2017 ,, Żyję i działam bezpiecznie ”J. Słoma wyd. Nowa Era 2017

Figure

Updating...

References

Related subjects :