• Nie Znaleziono Wyników

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2017/2018"

Copied!
10
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

1

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ROK SZKOLNY 2017/2018

Odziały przedszkolne

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE

Stenia Doroszuk, Joanna Gawryszewska, Joanna Hermanowska

Elementarz sześciolatka Nowa Era --- JĘZYK ANGIELSKI Gabriela Rzepecka Weiss My World. Starter Nowa Era --- RELIGIA ks. Andrzej Tuleja, Anna Podgórska Bóg jest blisko Wydawnictwo

Archidiecezji Warszawskiej

AZ-0-03/2

KLASA I

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

Ewa Hryszkiewicz, Barbara Stępień, Joanna Wiciecka - Nowak, Maria Burej, Małgorzata Kwil, Bogusław Lonkiewicz, Krystyna Bielecka

Elementarz odkrywców wraz z zeszytami ćwiczeń

Nowa Era 790/1/2017

JĘZYK ANGIELSKI Jennifer Heath, Rebecca Adbard Hello Explorer 1 Nowa Era 830/1/2017 RELIGIA ks. dr Robert Rafał Szewczyk, dr Aneta

Frączak, ks. dr Sławomir Kielczyk, dr Marzanna Dubińska, Dorota Ząberg

W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-11-01/10-WA-1/12

(2)

2 KLASY II

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz- Malinowska, Jolanta Dymarska, Jadwiga Hanisz, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Marzena Kołaczyńska, Beata Nadarzyńska

Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 2.

Podręcznik. Części 1-5

WSiP 761/2/2016

JĘZYK ANGIELSKI Read Carol, Ormerod Mark Tiger 2 Macmillan 673/2/2015

RELIGIA Ks. R.R. Szewczyk, dr A. Frączak, ks. dr Kielczyk, M. Dubińska, D. Ząberg

A oto Ja jestem z wami Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-12-01/10 – WA-2/13

KLASY III

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

EDUKACJA

WCZESNOSZKOLNA

Agnieszka Banasiak, Agnieszka Burdzińska, Aldona Danielewicz- Malinowska, Jadwiga Hanisz, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Agnieszka Kamińska, Rafał Kamiński, Beata Nadarzyńska

Tropiciele. Edukacja wczesnoszkolna w klasie 3.

Podręcznik. Części 1-5

WSiP 761/3/2016

JĘZYK ANGIELSKI Read Carol, Ormerod Mark Tiger 3 Macmillan 673/3/2016

(3)

3 RELIGIA Ks. R.R. Szewczyk, dr A. Frączak, ks. dr

Kielczyk, M. Dubińska, D. Ząberg

Kto spożywa moje Ciało, ma życie

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-13-01/10-WA-2/14

KLASA IV

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

JĘZYK POLSKI Anna Klimowicz, Marlena Derulkiewicz Nowe słowa na start!

Podręcznik do języka polskiego do klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowe słowa na start! – zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 907/1/2017

JĘZYK ANGIELSKI Sandy Zervas, Catherine Bright, Arek Tkacz

English Class Poland (A1) English Class Poland (A1) – zeszyt ćwiczeń

Pearson 840/1/2017

MATEMATYKA M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M.

Karpiński, P. Zarzycki

Matematyka z plusem 4 Matematyka z plusem 4 – zeszyt ćwiczeń wersja C

GWO 780/1/2017

HISTORIA Bogumiła Olszewska, Wiesława Surdyk – Fertsch, Grzegorz Wojciechowski

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Nowa Era 877/4/2017

Wczoraj i dziś – zeszyt ćwiczeń

(4)

4 PRZYRODA Maria Marko- Worłowska, Feliks

Szlajfer, Joanna Stawarz

Tajemnice przyrody.

Podręcznik do przyrody dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era 863/2017

Tajemnice przyrody – zeszyt ćwiczeń

MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki do klasy czwartej szkoły podstawowej.

Nowa Era 852/1/2017

PLASTYKA --- Realizacja programu bez podręcznika

TECHNIKA --- Realizacja programu bez podręcznika

INFORMATYKA --- Realizacja programu bez podręcznika

RELIGIA Ks. K. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Miejsca pełne BOGActw Wydawnictwo Jedność AZ-Z1-02/12-KI-1/12

KLASA V

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

JĘZYK POLSKI Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat.

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 5 Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń klasa 5.

WSiP 417/2/2013/2015

(5)

5

JĘZYK ANGIELSKI Colin Granger New Hot Spot 2 Macmillan 690/2/2015

MATEMATYKA Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk Matematyka wokół nas.

Podręcznik do klasy piątej szkoły podstawowej.

WSiP

275/2/2010/2015 Matematyka wokół nas.

Zeszyt ćwiczeń do szkoły podstawowej. Klasa 5. Cz.

1 i 2.

Matematyka wokół nas.

Zbiór zadań. Klasa 5 HISTORIA I

SPOŁECZEŃSTWO

Radosław Lolo, Anna Pieńkowska, Rafał Towalski

Historia wokół nas.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

WSiP 434/2/2013/2015

Historia wokół nas 5.

Zeszyt ćwiczeń do historii i społeczeństwa. Szkoła podstawowa.

PRZYRODA Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Przyrodo, witaj!

Podręcznik dla 5 klasy szkoły podstawowej

WSiP 530/2/2013/2015

Przyrodo witaj! Zeszyt ćwiczeń. Klasa 5 MUZYKA U.Smoczyńska, K. Jakubiak – Drążek, A.

Sołtysik

Klucz do muzyki.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 5

WSiP 406/2/2013/2015

(6)

6 PLASTYKA Stanisław Krzysztof Stopczyk, Barbara

Neubart

Plastyka. Podręcznik.

Szkoła podstawowa. Klasa 5

WSiP 440/2/2013

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Technika na co dzień.

Zajęcia techniczne.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasy 4-6

WSiP 496/2,3/2012/2015

ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE

Wanda Jochemczyk, Iwona Kranas- Krajewska, Witold Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczókowski

Lekcje z komputerem.

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Klasa 5

WSiP 453/2/2013/2015

RELIGIA ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka

Wierzę w Jednego Boga Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-22-01/10-WA-3/14

KLASA VI

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

JĘZYK POLSKI Hanna Dobrowolska, Urszula Dobrowolska

Jutro pójdę w świat.

Podręcznik do kształcenia literackiego, kulturowego i językowego. Szkoła podstawowa. Klasa 6

WSiP 417/3/2014/2016

Jutro pójdę w świat. Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6

JĘZYK ANGIELSKI Colin Granger New Hot Spot 3 Macmillan 690/3/2015

MATEMATYKA Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk Matematyka wokół nas.

Podręcznik do szkoły podstawowej. Klasa 6

WSiP 275/2014/z1/2016

(7)

7

Matematyka wokół nas.

Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6. Cz. 1 i 2

Matematyka wokół nas.

Zbiór zadań. Klasa 6 HISTORIA I

SPOŁECZEŃSTWO

Radosław Lolo, Anna Pieńkowska Historia wokół nas.

Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

WSiP 434/3/2014/2016

Historia wokół nas 6. Zeszyt ćwiczeń do historii i

społeczeństwa. Szkoła podstawowa.

PRZYRODA Ewa Gromek, Ewa Kłos, Wawrzyniec Kofta, Ewa Laskowska, Andrzej Melson

Przyrodo, witaj! Podręcznik dla 6 klasy szkoły

podstawowej

WSiP 530/3/2014/2016

Przyrodo, witaj! Zeszyt ćwiczeń. Klasa 6.

MUZYKA Urszula Smoczyńska, Katarzyna Jakóbczak – Drążek, Agnieszka Sołtysik

Klucz do muzyki. Podręcznik.

Szkoła podstawowa. Klasa 6

WSiP 406/3/2014/2016

PLASTYKA Stanisław Krzysztof Stopczyk, Joanna Chołaścińska, Barbara Neubart

Plastyka. Podręcznik. Szkoła podstawowa. Klasa 6

WSiP 440/3/2014

ZAJĘCIA TECHNICZNE

Ewa Bubak, Ewa Królicka, Marcin Duda Technika na co dzień. Zajęcia techniczne. Podręcznik.

Szkoła podstawowa. Klasy 4- 6.

WSiP

496/2,3/2012/2015

(8)

8 ZAJĘCIA

KOMPUTEROWE

Anna Wysocka, Paweł Wimmer Lekcje z komputerem. Klasa 6

WSiP 453/3/2014/2016

RELIGIA ks. Mariusz Czyżewski, ks. Michał Polny, Dorota Kornacka

Wierzę w święty Kościół powszechny

Wydawnictwo Katechetyczne

AZ-23-01/10-WA-5/14

KLASA VII

PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NUMER DOPUSZCZENIA

JĘZYK POLSKI Joanna Kościerzyńska, Małgorzata Chmiel, Agnieszka Gorzałczyńska - Mróz

Nowe słowa na start!.

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej Nowe słowa na start! 7 – zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 907/4/2017

JĘZYK ANGIELSKI Bob Hastings, Stuart McKinlay, Arek Tkacz

Carolyn Barraclough, Suzanne Gaynar, Arek Tkacz

English Class Poland (A2+) English Class Poland 7 (A2+) - zeszyt ćwiczeń

English Class Poland (B1) English Class Poland (B1) – zeszyt ćwiczeń

Pearson

Pearson

840/4/2017

840/5/2017

JĘZYK WŁOSKI Maria Kalińska, Aleksandra Kostecka - Szewc

Materiał edukacyjny Va Bene 1

Wydawnictwo „Nowela” --- MATEMATYKA Hanna Lewicka, Marianna Kowalczyk Matematyka z plusem 7.

Matematyka z plusem 7- zeszyt ćwiczeń

GWO 780/4/2017

(9)

9 HISTORIA Jarosław Kłaczkow, Anna Łaszkiewicz,

Stanisław Roszak

Wczoraj i dziś. Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Wczoraj i dziś 7- zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 877/4/2017

GEOGRAFIA Roman Malarz, Mariusz Szubert Planeta Nowa. Podręcznik do geografii dla klasy siódmej.

Planeta Nowa. Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy siódmej.

Nowa Era 906/3/2017

BIOLOGIA Małgorzata Jefimow Puls życia. Podręcznik do biologii dla klasy siódmej.

Puls życia 7 – zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 844/4/2017

CHEMIA Hanna Gulińska, Janina Smolińska Ciekawa chemia. Podręcznik.

Szkoła podstawowa. Klasa7.

Ciekawa chemia 7 – zeszyt ćwiczeń

WSiP 820/1/2017

FIZYKA Grażyna Francuz- Ornat, Teresa Kulawik, Maria Nowotny- Różańska

Spotkania z fizyką.

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Spotkania z fizyką 7 – zeszyt ćwiczeń

Nowa Era 885/1/2017

MUZYKA Monika Gromek, Grażyna Kilbach Lekcja muzyki. Podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nowa Era 852/4/2017

PLASTYKA --- Realizacja programu bez podręcznika

INFORMATYKA --- Realizacja programu bez podręcznika

(10)

10

RELIGIA Ks. Mielnicki, E. Kondrak, B. Nosek Błogosławieni, którzy szukają Jezusa

Wydawnictwo Jedność AZ-31-01/13-KI-3/13

Cytaty

Powiązane dokumenty

– dziedzictwo narodowe – polskie symbole narodowe – polskie święta państwowe – państwo polskie i jego regiony – mój region częścią Polski.. – znaczenie

Przedmiot Autor, tytuł, wydawnictwo Nr dopuszczenia/.. Rok

– wskazuje na mapie: granice państwa Bolesława Chrobrego na początku jego panowania oraz ziemie przez niego podbite – posługuje się terminami: relikwie, zjazd

„Tajemnice przyrody” zeszyt ćwiczeń do przyrody dla klasy piątej szkoły podstawowej Jolanta Golanko, Dominik Marszał, Urszula Moździerz, Teresa Paczkowska, Joanna

kształcenia literackiego i kulturowego dla klasy piątej

Podręcznik do języka polskiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej. +

Biologia „Biologia na czasie 3” szkoła ponadpodstawowa Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum zakres podstawowy „Biologia na czasie 3” Karty pracy ucznia

Podręcznik do historii dla klasy siódmej szkoły podstawowej Wczoraj i dziś 7- zeszyt ćwiczeń. Nowa Era

ANGIELSKI Jayne Croxford English Class (A1+) i ćwiczenia 840/2/2018 Pearson

Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak, Nasza muzyka klasa 1, wyd. Euterpe,

Lidia Florek, Ilona Tomera – Chmiel, Tatiana Stachak, „Nasza muzyka” cz.2, wyd. Euterpe, wydanie 3

Przedmiot nauczania Tytuł podręcznika Autor podręcznika Wydawca Język polski "Bliżej słowa" Eay Horwath i Anita Żegleń WSiP. Historia "Wczoraj i dziś"

rok 2015 Podręcznik przygotowany na zlecenie MEN WSiP Język angielski Tiger 3. podręcznik +

Nazwa zajęcia edukacyjnego Tytuł podręcznika Autor podręcznika Numer dop.. Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, E.. rok szkolny 2017/2018. IV klasa

* Podręcznik zatwierdzony przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski... Wykaz podręczników dla uczniów klasy II Szkoły Podstawowej

– wyjaśnia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego – wskazuje na mapie: granice państwa Bolesława Chrobrego na początku jego panowania oraz ziemie przez niego podbite.

Podręcznik do języka polskiego dla klasy czwartej szkoły podstawowej.

Plastyka – podręcznik dla klas 4-6 szkoły podstawowej + ćwiczenia.. WSiP

Język angielski, Evolution plus 2, Podręcznik + ćwiczenia, Macmillan, Dodatkowo Zeszyt do j.. angielskiego Macmillan

Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy Strona 13 Zasadnicza Szkoła Samochodowa – klasa II. (mechanik

Przedmiot Tytuł podręcznika (nazwa) /materiału edukacyjnego Autor (autorzy) Wydawnictwo. Język polski „Zrozumieć

Zawody : technik żywienia i usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik architektury

(Podręcznika klasa) 6 Wanda Jochemczyk Iwona Krajewska- Kranas, Agnieszka Samulska, Mirosław Wyczókowski!. WSiP