Pełen tekst

(1)

str. 1 HARMONOGRAM FORM WSPARCIA

ZAJĘCIA DODATKOWE DLA UCZNIÓW

„Klucz do przyszłości” – program rozwoju kompetencji kluczowych w szkołach podstawowych i ponadgimnazjalnych Gminy Wrocław i Gminy Czernica”

Numer projektu: RPDS.10.02.02-02-0025/18-00 Nazwa Beneficjenta: Gmina Wrocław

Nazwa zajęć Numer grupy

Data (okres realizacji zajęć

od …….. do ………../

dzień tygodnia/

godziny od … do……)

Miejsce realizacji

(nazwa, adres szkoły, numer sali, w której odbywają się zajęcia)

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno- zawodowego

12 01.10.2020r. –

18.12.2020r.

Czwartek godz. 9:00 Piątek godz. 12:10 01.10 godz. 9:00; 02.10 godz. 12:10; 08.10 godz.

9:00; 09.10 godz. 12:10;

15.10 godz. 9:00; 16.10 godz. 12:10;

22.10 godz. 9:00; 23.10 godz. 12:10;

29.10 godz. 9:00; 30.10 godz. 12:10;

05.11 godz. 9:00; 06.11 godz. 12:10; 07.11 godz.

12:10; 19.11 godz. 9:00;

20.11 godz. 12:10;

26.11 godz. 9:00; 27.11 godz. 12:10;

03.12 godz. 9:00; 04.12 godz. 12:10; 10.12 godz.

9:00; 11.12 godz. 12:10;

Zajęcia zdalne MS Teams od 22.10.2020

(2)

str. 2 17.12 godz. 9:00; 18.12

godz. 12:10;

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

6 12.09.2020r.

godz. 9:00-12:00 Ogród Botaniczny we Wrocławiu

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

7 12.09.2020r.

godz. 12:00-15:00 Ogród Botaniczny we Wrocławiu

Zajęcia dydaktyczno-wyrów nawcze z j. niemieckiego

08.10.2020r.-11.12.2020r.

Czwartek godz. 8:20-9:05 W dniu 08.10.20r. – 2

godz. 7:30-9:05

Liceum Ogólnokształcące Nr VI Ul. Hutnicza 45

54-139 Wrocław

Sala nr 27

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z j. angielskiego

08.10.2020r.-11.12.2020r.

Czwartek godz. 8:20-9:05

Liceum Ogólnokształcące Nr VI Ul. Hutnicza 45

54-139 Wrocław

Sala nr 36

Zajęcia rozwijające z matematyki 1a

8.10.2020 22.10.2020 12.11.2020 26.11.2020

Stacjonarnie: od 13.50 do 15.20

Zdalnie: 13.15 do 14.45

Stacjonarnie: LO Nr 6, 54-139 Wrocław, ul Hutnicza 45, sala 35

Zdalnie: MS Teams

Zajęcia rozwijające z matematyki 1b

15.10.2020 Stacjonarnie:

od 13.50 do 15.20

Stacjonarnie: LO Nr 6, 54-139 Wrocław, ul Hutnicza 45, sala 35

(3)

str. 3 29.10.2020

12.11.2020 (2 lekcje) Zdalnie: 13.15 do 14.45

26.12.2020 (jedna lekcja) Zdalnie: 13.15 do 14.00

Zdalnie: MS Teams

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka angielskiego

07.10.2020r.-04.12.2020r.

Środa godz. 14:05-15:45

Liceum Ogólnokształcące Nr VI ul. Hutnicza 45; 54-139 Wrocław

Sala nr 26

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologii

6

21.10.2020r.

sobota 16.00-18.15

ŚRODA

Liceum Ogólnokształcące Nr VI we Wrocławiu, ul.

Hutnicza 45, sala37

Zajęcia dodatkowe oparte na

metodzie eksperymentu z biologii 7

28.10.2020r.;

04.11.2020r.; 18.11.2020r.

ŚRODA 16.00-17.30

Liceum Ogólnokształcące Nr VI we Wrocławiu, ul.

Hutnicza 45, sala37

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperyment

u

1

05.10. 2020 do 11.12.202 0

poniedziałek 14.05 – 14.50 ( 1 godzina) 14.05 – 15.35 ( 2 godziny)-

stacjonarnie

13.10 – 13.40 ( 1 godzina) 13.10 – 13.40 ( 2 godziny)

zdalnie

Zajęcia stacjonarne

Liceum Ogólnokształcące nr VI , ulica Hutnicza 45 , 54-139 Wrocław, sala 43

Zajęcia zdalne

MS Teams zespół Klucz do przyszłości I

(4)

str. 4 Zajęcia dodatkowe

oparte na metodzie eksperyment u

2

05.10. 2020 do 11.12.202 0

poniedziałek 14.05 – 14.50 ( 1 godzina) 14.05 – 15.35 ( 2 godziny)-

stacjonarnie

13.10 – 13.40 ( 1 godzina) 13.10 – 13.40 ( 2 godziny)

zdalnie

Zajęcia stacjonarne

Liceum Ogólnokształcące nr VI , ulica Hutnicza 45 , 54-139 Wrocław, sala 43

Zajęcia zdalne

MS Teams zespół Klucz do przyszłości II

Zajęcia wyrównawczo-dydaktyczne z języka angielskiego

22.10.2020 5,19,26 11.2020

3.10.12 2020 8.20-9.05 (1 godzina)

Liceum Ogólnokształcące Nr VI we Wrocławiu, ul.

Hutnicza 45, sala 4 Zajęcia zdalne

MS Teams zespół Klucz do przyszłości II

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z chemii

9

1.10.2020 - 22.10.2020 (czwartek) godz. 15:00-

16:30 – po 2 godz.

29.10.2020 (czwartek) godz.: 15:00-15:45 – 1

godz.

Zajęcia stacjonarne

Liceum Ogólnokształcące nr VI , ulica Hutnicza 45 , 54-139 Wrocław, sala 43

Zajęcia dodatkowe oparte na metodzie eksperymentu z biologi 6

29.10.2020 - 5. 11.2020 (czwartek) godz.: 15:00-16:30

Po 2 godz.

19.11.2020 (czwartek) godz.: 15:00-15:45

1 godz.

Zajęcia zdalne

MS Teams: zespół Klucz do przyszłości - Biologia (kl. 3)

(5)

str. 5 Zajęcia dodatkowe oparte na

metodzie eksperymentu z biologii 7

26.11.2020 (czwartek) Godz.: 15:00-15:45

1 godz.

3.12.2020-10.12.2020 (czwartek) godz.: 15:00-16:30

po 2 godz.

Zajęcia zdalne

MS Teams: zespół Klucz do przyszłości - Biologia (kl. 2)

Zajęcia z poradnictwa edukacyjno- zawodowego

12

01.10.2020r. – 18.12.2020r.

Czwartek godz. 9:00 Piątek godz. 12:10 01.10 godz. 9:00; 02.10 godz. 12:10; 08.10 godz.

9:00; 09.10 godz. 12:10;

15.10 godz. 9:00; 16.10 godz. 12:10;

22.10 godz. 9:00; 23.10 godz. 12:10;

29.10 godz. 9:00; 30.10 godz. 12:10;

05.11 godz. 9:00; 06.11 godz. 12:10; 07.11 godz.

12:10; 19.11 godz. 9:00;

20.11 godz. 12:10;

26.11 godz. 9:00; 27.11 godz. 12:10;

03.12 godz. 9:00; 04.12 godz. 12:10; 10.12 godz.

9:00; 11.12 godz. 12:10;

17.12 godz. 9:00; 18.12 godz. 12:10;

Liceum Ogólnokształcące Nr VI Ul. Hutnicza 45 54-139 Wrocław; Sala nr 1

Zajęcia zdalne MS Teams od 22.10.2020

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :