OPERACJE WYMIANY MASY

69  Download (0)

Pełen tekst

(1)

OPERACJE WYMIANY MASY

-- często z jednoczesną wymianą ciepła --

Destylacja różniczkowa / równowagowa / azeotropowa Destylacja próżniowa / Odparowywanie próżniowe

Rektyfikacja ciągła / periodyczna -

w kolumnach półkowych / z wypełnieniem „pakietowym”

wypełnieniem „pakietowym”

Absorpcja / desorpcja

Adsorpcja / desorpcja / chromatografia Ekstrakcja okresowa / ciągła

Krystalizacja / rekrystalizacja Suszenie / liofilizacja

Techniki membranowe – membran stałych / ciekłych

(2)

DESTYLACJA / REKTYFIKACJA

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Destylacja różniczkowa jest operacją, w której destylat zmienia swój skład . Ciecz wyczerpana zostaje w coraz bardziej wyższym stopniu pozbawiona składnika / składników - lotnego /

lotnych. Np. oddestylowujemy

aceton z mieszaniny z wodą, a

w kotle pozostaje pozostaje

w kotle pozostaje pozostaje

coraz bardziej „czysta” woda

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)
(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)
(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
(57)

H = HETP x N

- obliczane oddzielnie dla dolnej i górnej części kolumny -

(58)
(59)
(60)
(61)

Teoria półek teoretycznych może zostać też przeniesiona do warunków kolumn wypełnionych wypełnieniem „kształtowym”, albo

„pakietowym”. Wówczas określona wysokość wypełnienia jest określana jako „wysokość półki teoretycznej” (HETP – High

Equivalent of Theoretical Plate).

W przypadku wypełnień tego rodzaju za bardziej adekwatne jest uważane obliczanie wysokości wnikania masy oraz wysokości

przenikania masy i kolejno, koniecznej – zależnejk od parametrów operacyjnych - liczby jednostek wnikania masy po stronie cieczy i po stronie pary oraz – kolejno liczby jednostek przenikania masy po stronie pary oraz – kolejno liczby jednostek przenikania masy kolumny rektyfikacyjnej w dolnej i górnej jej części. Postępowanie takie - zgodne z zasadami teorii Withmana – zapewnia możliwość zaprojektowania koniecznej wysokości kolumny wypełnionej, jak również wysokości usytuowania w kolumnie punktu zasilania

„surówką”

Bliższe informacje na ten temat można przestudiować w

specjalistycznej literaturze inżynierii chemicznej procesowej.

(62)
(63)
(64)
(65)
(66)

REKTYFIKACJA OKRESOWA

przy stałym składzie destylatu – regulacja orosienia / zmiennym składzie destylatu – stałe orosienie

(67)

kolumna posiada

5 półek teoretycznych

(68)

kolumna posiada

4 półki teoretyczne

(69)

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :