Klasy M. Wolińskiego

29  Download (0)

Pełen tekst

(1)

.

semestr zimowy 2018/2019

Wykład

L A TEX DODATEK

Marta Tyran-Kamińska

(2)

Klasy M. Wolińskiego

2

L

A

TEX book report article MW mwbk mwrep mwart

Jan Kowalski

Mój pierwszy artykuł

23 marca 2005

Treść dokumentu

1

\documentclass[12pt,a4paper]{mwart}

\usepackage{polski}

\usepackage[cp1250]{inputenc}

\title{Mój pierwszy artykuł}

\author{Jan Kowalski}

\date{23 marca 2005}

\begin{document}

\maketitle

Treść dokumentu

\end{document}

(3)

Klasy M. Wolińskiego

3

(4)

Klasy M. Wolińskiego

3

Jan Kowalski

Mój pierwszy artykuł

23 marca 2005

1. Tytuł rozdziału

Tu wpisujemy treść tego rozdziału, dopisujemy kilka wyrazów aby zoba- czyć domyślny styl akapitu ...

1.1. Tytuł podrozdziału Tu wpisujemy ...

1.1.1. Tytuł Tu wpisujemy ...

Tytuł kolejnego podrozdziału ...

2. Tytuł kolejnego rozdziału

...

2.1. Tytuł podrozdziału ...

Spis treści

1. Tytuł rozdziału . . . . 1

1.1. Tytuł podrozdziału . . . . 1

1.1.1. Tytuł . . . . 1

Tytuł kolejnego podrozdziału . . . . 1

2. Tytuł kolejnego rozdziału . . . . 1

2.1. Tytuł podrozdziału . . . . 1

1

Treść dokumentu

\section{Tytuł rozdziału} Tu wpisujemy treść tego rozdziału, dopisujemy kilka wyrazów aby zobaczyć domyślny styl

akapitu ... ...

\subsection{Tytuł podrozdziału}

Tu wpisujemy ...

\subsubsection{Tytuł} Tu wpisujemy ...

\subsection*{Tytuł kolejnego podrozdziału} ...

\section{Tytuł kolejnego rozdziału}

...

\subsection{Tytuł podrozdziału}

...

\tableofcontents

(5)

Klasy M. Wolińskiego

4

Różnice

 Dostawienie kropki po numerze rozdziału, czy podrozdziału.

 Dołączenie do spisu treści nienumerowanych rozdziałów.

 Otoczenia zdefiniowane za pomocą \newtheroem otrzymują w wydruku kropkę po numerze.

 Otoczenia enumerate i itemize.

Dokumentacja: \texmf\doc\latex\mwcls

(6)

Klasy M. Wolińskiego

5

Twierdzenie 1. Po numerze twierdzenia od razu jest kropka. Brakuje tego w stylu standardowym.

Twierdzenie 2. (Pitagoras) W trójkącie ...

Otoczenie enumerate 1. tekst

a) tekst b) tekst 2. tekst

Otoczenie itemize

— tekst

— tekst

Otoczenie enumerate*

1. Przy składaniu krótkich wyliczeń liczby lub litery wyliczeń justuje się tak, aby były wypuszczone w lewo, a tekst wyjustowany był w linii pionowej.

Jeżeli wyliczenia są długie i zajmują trzy lub więcej wierszy, należy je składać akapitowo.

2. Otoczenie enumerate i itemize są zdefiniowane tak, aby realizowa- ły możliwie wiernie zalecenia dla „krótkich” wyliczeń. Oprócz tego wpro- wadzono nowe otoczenia enumerate* i itemize* dla wersji „długich”. Do użytkownika należy decyzja, którego otoczenia użyć dla danego wyliczenia.

1

(7)

Pudełka

6

Pudełka wierszowe

\mbox{...}

(8)

Pudełka

6

Pudełka wierszowe

\mbox{...}

We wzorach

a = b ∗ c−xyz a = b ∗ c−xyz

We wzorach

\[a=b*

\mathbf{\scriptscriptstyle c-xyz}\]

\[a=b*

\mathbf{\scriptscriptstyle c-\mbox{xyz}}\]

(9)

Pudełka

6

Pudełka wierszowe

\mbox{...}

We wzorach

a = b ∗ c−xyz a = b ∗ c−xyz

We wzorach

\[a=b*

\mathbf{\scriptscriptstyle c-xyz}\]

\[a=b*

\mathbf{\scriptscriptstyle c-\mbox{xyz}}\]

Twierdzenie 3. W tym otoczeniu tekst jest po- chyły

x2 ­ 0 dla x ∈ R.

\begin{tw}

W tym otoczeniu tekst jest pochyły

\[x^2\ge 0

\mbox{ dla każdego } x\in\mathbb{R}.\]

\end{tw}

(10)

Pudełka

7

\makebox[szerokość]{...}

\makebox[szerokość][wyrównanie]{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala \makebox[4cm]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][r]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][l]{\emph{ma}} Asa.

(11)

Pudełka

7

\makebox[szerokość]{...}

\makebox[szerokość][wyrównanie]{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala \makebox[4cm]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][r]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][l]{\emph{ma}} Asa.

\fbox{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa . Ala \fbox{ma} Asa.\\

Ala ma \fbox{Asa}.\\

(12)

Pudełka

7

\makebox[szerokość]{...}

\makebox[szerokość][wyrównanie]{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala \makebox[4cm]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][r]{\emph{ma}} Asa.\\

Ala \makebox[4cm][l]{\emph{ma}} Asa.

\fbox{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa . Ala \fbox{ma} Asa.\\

Ala ma \fbox{Asa}.\\

\framebox[szerokość]{...}

\framebox[szerokość][wyrównanie]{...}

Ala ma Asa.

Ala ma Asa.

Ala \framebox[4cm]{ma} Asa.\\

Ala \framebox[4cm][r]{ma} Asa.

(13)

Pudełka

8

\fboxrule=grubość

\fboxsep=odstęp

ramka \fboxrule=2mm

\fbox{ramka}

ramka

\fboxrule=1.5mm

\fboxsep=1ex % 1ex=wys. litery x

\fbox{ramka}

(14)

Pudełka

8

\fboxrule=grubość

\fboxsep=odstęp

ramka \fboxrule=2mm

\fbox{ramka}

ramka

\fboxrule=1.5mm

\fboxsep=1ex % 1ex=wys. litery x

\fbox{ramka}

\rule[oilepodnieść]{szerokość}{wysokość}

(15)

Pudełka

8

\fboxrule=grubość

\fboxsep=odstęp

ramka \fboxrule=2mm

\fbox{ramka}

ramka

\fboxrule=1.5mm

\fboxsep=1ex % 1ex=wys. litery x

\fbox{ramka}

\rule[oilepodnieść]{szerokość}{wysokość}

Linie

Linie \rule{3mm}{1cm}

\rule[4mm]{1mm}{5mm}

\rule{2cm}{.25in} % 1in=25.4mm

\rule[-3mm]{1cm}{3mm}

(16)

Pudełka

8

\fboxrule=grubość

\fboxsep=odstęp

ramka \fboxrule=2mm

\fbox{ramka}

ramka

\fboxrule=1.5mm

\fboxsep=1ex % 1ex=wys. litery x

\fbox{ramka}

\rule[oilepodnieść]{szerokość}{wysokość}

Linie

Linie \rule{3mm}{1cm}

\rule[4mm]{1mm}{5mm}

\rule{2cm}{.25in} % 1in=25.4mm

\rule[-3mm]{1cm}{3mm}

ramka i ramka \fbox{ramka} i

\fbox{\rule[-.5cm]{0cm}{1.5cm}ramka}

(17)

Pudełka

8

Pudełka akapitowe

\begin{minipage}[wyrównanie]{szerokość}

...

\end{minipage}

(18)

Pudełka

8

Pudełka akapitowe

\begin{minipage}[wyrównanie]{szerokość}

...

\end{minipage}

Strona sze- roka tylko

na 4cm Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

\begin{minipage}[b]{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

(19)

Pudełka

8

Pudełka akapitowe

\begin{minipage}[wyrównanie]{szerokość}

...

\end{minipage}

Strona sze- roka tylko

na 4cm Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

\begin{minipage}[b]{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

Strona sze- roka tylko na 4cm

Gdy piszemy dalej to

tekst pojawia ...

\begin{minipage}[t]{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

(20)

Pudełka

8

Strona sze- roka tylko na 4cm

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

\begin{minipage}{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

(21)

Pudełka

8

Strona sze- roka tylko na 4cm

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

\begin{minipage}{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

Strona sze- roka tylko na 4cm

\fbox{\begin{minipage}[c]{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}}

(22)

Pudełka

8

Strona sze- roka tylko na 4cm

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

\begin{minipage}{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}

Gdy piszemy dalej to tekst pojawia ...

Strona sze- roka tylko na 4cm

\fbox{\begin{minipage}[c]{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}}

Strona sze- roka tylko na 4cm

\fboxrule=2mm

\fboxsep=5mm

\fbox{\begin{minipage}{4cm}

Strona szeroka tylko na 4cm

\end{minipage}}

(23)

Pudełka

8

Skrócona wersja otoczenia minipage to

\parbox[wyrównanie]{szerokość}{...}

(24)

Pudełka

8

Skrócona wersja otoczenia minipage to

\parbox[wyrównanie]{szerokość}{...}

tutaj zawijane li- nie tekstu

\fbox{\fbox{

\parbox{0.5\linewidth}{tutaj zawijane linie tekstu}}}

(25)

Pudełka

8

Skrócona wersja otoczenia minipage to

\parbox[wyrównanie]{szerokość}{...}

tutaj zawijane li- nie tekstu

\fbox{\fbox{

\parbox{0.5\linewidth}{tutaj zawijane linie tekstu}}}

Argument wyrównanie:

b dolny wiersz pudełka jest wyrównany z bieżącym wierszem otaczającego tekstu;

t górny wiersz pudełka jest wyrównany z bieżącym wierszem otaczającego tekstu;

domyślne ustawienie to wyrównanie środka pudełka z bieżącym wierszem otacza- jącego tekstu.

Ten opcjonalny argument można też użyć w otoczeniu minipage.

(26)

Pudełka

8

\raisebox{oilepodnieść}[wysokość][głębokość]{...}

Tekst podniesiony do góry, a ujemne

liczby ...

\fbox{\parbox{4in}{Tekst

\raisebox{1ex}{podniesiony}

do góry, a ujemne

\raisebox{-1.5ex}{liczby} ...}}

Tekst podniesiony do góry, a ujemne

liczby ...

\fbox{\parbox{4in}{Tekst

\raisebox{1ex}[1.5ex]{podniesiony}

do góry, a ujemne

\raisebox{-1.5ex}[1.5ex][.75ex]{liczby} ...}}

(27)

Pudełka

8

Polecenia długości w pudełkach

\width

\height

\depth

\totalheight

cases, this graphics conversion can be performed on-the-fly by the dvi-to-ps converter.

Section 6 describes graphics-conversion programs while Section 13 describes how to use non-eps graphics in LATEX.

2 L

A

TEX Terminology

A box is any LATEX object (characters, graphics, etc.) that is treated as a unit (see [1, page 103]). Each box has a reference point on its left side. The box’s baseline is a horizontal line which passes through the reference point (see Figure 1). When LATEX forms lines of text, characters are placed left-to-right with their reference points aligned on a horizontal line called the current baseline, aligning the characters’ baselines with the current baseline. LATEX follows the same process for typesetting graphics or other objects; the reference point of each object is placed on the current baseline.

Baseline depth

totalheight

height

width

Point Reference

Figure 1: Sample LATEX Box

The size of each box is described by three lengths: height, depth, width. The height is the distance from the reference point to the top of the box. The depth is the distance from the reference point to the bottom of the box. The width is the width of the box.

The totalheight is defined as the distance from the bottom of the box to the top of the box, or totalheight=height+depth.

The reference point of a non-rotated eps graphic is its lower-left corner (see left

Reference depth

height width

depth

width height

Point

EPS Graphics

EPS Graphics

EPS Graphics

width

Figure 2: Rotated LATEX Boxes

7

(28)

Pudełka

8

Polecenia długości w pudełkach

\width

\height

\depth

\totalheight

cases, this graphics conversion can be performed on-the-fly by the dvi-to-ps converter.

Section 6 describes graphics-conversion programs while Section 13 describes how to use non-eps graphics in LATEX.

2 L

A

TEX Terminology

A box is any LATEX object (characters, graphics, etc.) that is treated as a unit (see [1, page 103]). Each box has a reference point on its left side. The box’s baseline is a horizontal line which passes through the reference point (see Figure 1). When LATEX forms lines of text, characters are placed left-to-right with their reference points aligned on a horizontal line called the current baseline, aligning the characters’ baselines with the current baseline. LATEX follows the same process for typesetting graphics or other objects; the reference point of each object is placed on the current baseline.

Baseline depth

totalheight

height

width

Point Reference

Figure 1: Sample LATEX Box

The size of each box is described by three lengths: height, depth, width. The height is the distance from the reference point to the top of the box. The depth is the distance from the reference point to the bottom of the box. The width is the width of the box.

The totalheight is defined as the distance from the bottom of the box to the top of the box, or totalheight=height+depth.

The reference point of a non-rotated eps graphic is its lower-left corner (see left

Reference depth

height width

depth

width height

Point

EPS Graphics

EPS Graphics

EPS Graphics

width

Figure 2: Rotated LATEX Boxes

7

Testy

Tekst podniesiony

do góry, a ujemne liczby ... Nad jaka

\framebox[3\width]{Testy}\\[1mm]

\fbox{\parbox{4in}{Tekst

\raisebox{\height}{podniesiony}

do góry, a ujemne

\raisebox{-\depth}{liczby} ... Nad

\raisebox{\totalheight}{jaka}}}

(29)

/

Koniec

Narzędzia: LATEX, wrapfig, texpower Rysunki: Inkscape

Obraz

Updating...

Cytaty

Powiązane tematy :