Kalendarz na rok szkolny 2018/2019 Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Pełen tekst

(1)

Rada Pedagogiczna, wrzesień 2018r.

Kalendarz na rok szkolny 2018/2019

Zespół Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim

Lp. Wydarzenie Odpowiedzialni Termin

1. Udział w uroczystościach poświęconych 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski 01.09.2018 Kamińsk

2. Początek roku szkolnego 2018/2019 Dyrekcja, Samorząd Uczniowski 03.09.2018

godz. 11.00

3. Wyjazdy integracyjne Wychowawcy klas Wrzesień/Pażdziernik

4. Kiermasz podręczników Samorząd Uczniowski 11.09.2018

5. Otrzęsiny klas pierwszych liceum oraz klas czwartej i siódmej szkoły podstawowej. Ognisko integracyjne (wspólny grill)

Samorząd Uczniowski, VIII klasa

szkoły podstawowej i II liceum 12.09.2018

6. Uczczenie pamięci ofiar Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie Nauczyciele jęz. ukraińskiego

i historii Ukrainy 14-15.09.2018

7. Europejski Dzień Języków Ż. Krukenicka, S. Husak,

nauczyciele języków obcych 26.09.2018

8.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

Wychowawcy klas III, pedagog Do 28.09.2018

9.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2018/2019

Wychowawca klasy III, pedagog Do 28.09.2018

10.

Zapoznanie uczniów i ich rodziców z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019

Wychowawca klasy VIII, pedagog Do 28.09.2018

11.

Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców uczniów ósmej klasy:

- wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu ósmoklasisty

- informacji o zamiarze przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z matematyki w języku danej mniejszości narodowej

Wychowawca klasy VIII Do 01.10.2018

12.

Złożenie w szkole deklaracji przez rodziców uczniów gimnazjum:

– o wyborze języka i poziomu egzaminu,

– o przystąpieniu do egzaminu gimnazjalnego w języku mniejszości narodowej

Wychowawca klasy III Do 01.10.2018

13. Zebranie od uczniów klas trzecich liceum wstępnych deklaracji

przystąpienia do egzaminu maturalnego Wychowawcy klas III Do 01.10.2018

14. Dyskoteka szkolna z okazji Dnia Chłopca Samorząd Uczniowski 01.10. 2018. (pon.)

15. Próbne egzaminy maturalne z obowiązkowych przedmiotów Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Wrzesień/Październik 2018

16. Próbne egzaminy gimnazjalne Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Wrzesień/Październik 2018

17. Próbne egzaminy ósmoklasisty Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Wrzesień/Październik 2018 18. Udział w akcji oraz konkursie „Szkolne przygody gangu

słodziaków” A.Korcin, I.Pasławska-Kircio Wrzesień–Listopad 2018

19. Ogółnopolski Dzień Głośnego Czytania A.Korcin, I.Pasławska-Kircio Wrzesień 2018

20. Zjad maturzystów w Krakowie b. R.Kocurowski 04-07.10.2018

21. Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej Dyrekcja, Samorząd Uczniowski,

II klasy liceum 12.10.2018 (pt.)

22. Okolicznościowe wystawy i gazetki w bibliotece, gabinecie historii oraz w gabinecie języka polskiego

T. Januszko, M. Glińska J. Necio K. Pasławska-Iwanczewska

Cały rok

23. Audycje radiowe A.Bzdel Cały rok

24. Ogólne zebranie z rodzicami Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 14.10.2018 (niedz.)

godz.11.00

25. Dzień Obrońcy Ukrainy

Nauczyciele jęz. ukraińskiego i historii Ukrainy

(klasy I liceum)

14.10.2018 (niedz.) godz.16.00 26. Konferencja „Nowe pokolenie na rynku pracy”(we współpracy z

PCRE Bartoszyce) Dyrekcja, doradca zawodowy 18.10.2018 (czw.)

Układali kalendarz: Iwona Smoliniec, Włodzimierz Hałan

(2)

27. Uroczyste ślubowanie uczniów klasy I szkoły podstawowej I.Pasławska-Kircio, W.Sokół (VIII

klasa szkoły podstawowej) 19.10.2018 (pt.)

28. Dzień Papieski Wolontariat Październik 2018

29. Wystawa z okazji 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez

Polskę pt. "Przyjaźń, która utorowała drogę do Niepodległej" K. Pasławska-Iwanczewska,

J. Necio Październik 2018

30. Połowinki klas drugich Wychowawcy oraz uczniowie

II klas liceum 27 - 28.10.2018

31. Szkolny Konkurs Ortograficzny z Języka Polskiego K. Pasławska-Iwanczewska,

T. Januszko, M. Glińska Październik/Listopad 2018 32.

Szkolne konkursy dla uczniów gimnazjum, szkoły podstawowej (eliminacje do konkursu powiatowego i wojewódzkiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty)

Zainteresowani nauczyciele Październik/Listopad 2018

33. Wszystkich Świętych(dzień ustawowo wolny od zajęć

dydaktyczn - wychowawczych) 01.11.2018 (czw.)

34. 02.11.2018 dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2018 z dni dyrektorskich

35. Festiwal „Jesienne Arabeski” Dyrekcja, M.Semotiuk 04.11.2018 (niedz.)

36. Koncert Pieśni Patriotycznych Dyrekcja we współpracy z

Państwową Szkołą Muzyczną 08.11.2018(czw.) 37. Obchody poświęcone 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę

Niepodległości

K. Pasławska-Iwanczewska, J. Necio,T. Januszko

09.11.2018 (pt.), (godz.11.00)

38. Narodowe Święto Niepodległości Polski. Udział w uroczystościach

miejskich Dyrekcja, Samorząd Uczniowski 11.11.2018 (niedz.)

39. Poinformowanie uczniów o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów

Nauczyciele, wychowawcy poszczególnych klas

Do 16.11.2018 (pt.) godz.15.00

40. Archidiecezjalny Przegląd Twórczości Religijnej. Festiwal sakralnej twórczości

s. Damiana,

b. R. Kocurowski, ks.Jan Łajkosz 17.11.2018 (sob.) 41. „Zapalmy świeczkę”- upamiętnienie ofiar Wielkiego Głodu na

Ukrainie 1932 – 1933

Nauczyciele jez. ukraińskiego i historii Ukrainy

19.11.2018 (pon.)

42. Wyjazd „Dumki” na koncerty do Wrocławia Opiekunowie i choreografowie zespołu

20-25.11.2018

43. Szkolne Andrzejki. Samorząd Uczniowski, I klasy

liceum 26.11.2018 (pon.)

44. Światowy Dzień Walki z AIDS - 1 grudnia W.Kozubel, I.Smoliniec,

Samorząd Uczniowski 30.11.2018 (pt.) 45. Akcja „Znicz, pamiętam…”. Odwiedzanie opuszczonych grobów Wolontariat Listopad 2018

46. Szkolny konkurs ortograficzny T. Januszko, M. Glińska,

K. Pasławska-Iwanczewska Listopad 2018 47. Konkurs recytatorski poezji patriotycznej T. Januszko, M. Glińska

V.Akso´nova Listopad 2018

48. Lekcja patriotyzmu T. Januszko, M. Glińska

V.Akso´nova Listopad 2018

49. Próbne egzaminy maturalne Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów

Listopad/Grudzień 2018

50. Próbne egzaminy gimnazjalne Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Listopad/Grudzień 2018

51. Próbne egzaminy ósmoklasisty Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Listopad/Grudzień 2018

52. Powiatowy Konkurs Recytatorski dla uczniów szkół

podstawowych (język ukraiński) ZUwP (Oddział Górowo Iławeckie) 07.12.2018

53. Obchody Dnia Wolontariusza Wolontariat Grudzień 2018

54. Konkurs Wiedzy Biblijnej dla VII, VIII klasy. I etap s.Damiana

Grudzień 2018

55. Akcja „Szlachetna Paczka” Wolontariat Grudzień 2018

56. Ogólnopolski turniej piłki nożnej dla młodzieży szkół

mniejszościowych w Polsce R. Demko 15.12.2018

57. Wystawienie ocen semestralnych(propozycje ocen z

zachowania do 11.12.2018) Do 17.12.2018, godz.15.00

58. Zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej 18.12.2018

59. Mikołajki szkolne Samorząd Uczniowski 19.12.2018 (śr.)

60. Koncert Świąteczny w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły

Muzycznej Dyrekcja, O. Ortyński 19.12.2018 (śr.)

61. Mikołaj w internacie Kierownik, samorząd 19.12.2018 (śr.)

62. Jasełka s. Damiana 20.12.2018 (czw.)

63. Wizyta w Centrum „Barka” z jasełkami A.Korcin, I.Pasławska-Kircio Grudzień 2018

64. Konkurs plastyczny dla szkoły podstawowej I.Pasławska-Kircio Grudzień 2018

65.

Poinformowanie rodziców uczniów klas maturalnych i trzeciej klasy gimnazjalnej i ósmej klasy szkoły podstawowej o rezultatach egzaminów próbnych

Dyrekcja, wychowawcy klas III, klasy VIII, nauczyciele przedmiotów z których zdawano

egzamin

Do 21.12.2018 (pt.)

(3)

66. Spotkania wigilijne w klasach Wychowawcy klas Grudzień/Styczeń

67. Dzień Młodego Einsteina A. Drabińska Grudzień 2018

68. Zakończenie I semestru r. szk. 2018/19 21.12.2018

69. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2018 – 31.12.2018

70. Nowy Rok (dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno-

wychowawczych) 01.01.2019 (wt.)

71. Początek drugiego semestru 02.01. 2019

72.

Przerwa świąteczna wg kalendarza juliańskiego (02 – 09.01.2019)

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Terminy odpracowań dwóch dni:

02.01.2019 (śr.) w dniu 02.03.2019, 03.01.2019 (czw.) podczas dwóch dni rekolekcji (czw., pt. 04-05.04.2019 po 4 lekcje) 04.01.2019(pt.), 07.01.2019(pon.), 08.01.2019 (wt.), 09.01.2019(śr.) wolne z dni dyrektorskich (4 dni)

73 Zmiany w deklaracjach gimnazjalistów (rodzice) Wychowawca klasy III Do 10.01.2019

74. Przywitanie Nowego Roku 2019.

Małanka szkolna dla młodzieży Samorząd Uczniowski 14.01.2019 (pon.)

75 Zmiany w deklaracjach ósmoklasistów (rodzice) Wychowawca VIII Do 15.01.2019

76. Święto Zjednoczenia Ukrainy (100rocznica), rocznica bitwy pod Krutami i upamiętnienie Bohaterów Niebiańskiej Sotni, ATO

Nauczyciele jez. ukraińskiego i historii Ukrainy (uczniowie I LO,

gimnazjum i VII klasy)

17.01.2019

77. Szkolna Kutia Kierownik i wychowawcy internatu 17.01.2019 (czw.)

78. Studniówka klas trzecich liceum Wychowawcy i uczniowie III klas 19.01.2019 (sob.)

79. Szkolny Dzień Profilaktyki Samorząd Uczniowski,

Pedagog szkolny II semestr 2019

80. Wizyta w Szpitalu Rehabilitacyjnym w Górowie Iławeckim lub DPS w Kamińsku - Laurka z okazji Dnia Babci i Dziadka.

Wolontariat, A.Korcin,

I.Pasławska-Kircio Styczeń 2019

81. Ferie zimowe 21.01.2019 -03.02.2019

82. Złożenie przez uczniów i absolwentów ostatecznych deklaracji

przystąpienia do egzaminu maturalnego wychowawcy klas III, sekretariat do 07.02.2019

83. Ogólne zebranie z rodzicami Dyrekcja, Rada Pedagogiczna 09 - 10.02.2019

84. Poczta walentynkowa Samorząd Uczniowski 14.02.2019 (czw.)

85.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Ukraińskie Dyktando – szkolny konkurs z języka ukraińskiego dla gimnazjum i liceum

Nauczyciele jez. ukraińskiego 21.02.2018 (czw.)

86. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Samorząd Uczniowski Luty/Marzec 2019

87. Próbne egzaminy ósmoklasisty Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Luty/Marzec 2019

88. Próbne egzaminy gimnazjalne Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów Luty/Marzec 2019

89. Wewnątrzszkolne próbne egzaminy maturalne wychowawcy klas III, nauczyciele

przedmiotów maturalnych Luty/Marzec 2019 90. Konkurs Wiedzy Biblijnej dla VII, VIII klas -finał

s.Damiana, b. R. Kocurowski,

ks.J. Łajkosz

02.03.2019

91. Dni Otwarte w Szkole. Mam Talent Dyrekcja, M.Olejnik, Samorząd

Uczniowski 02.03.2019

92. Odpracowujemy dzień 02.01.2019 (śr.) 02.03.2019

93. Koncert poświęcony T. Szewczence

Nauczyciele jęz. ukraińskiego (program artystyczny), opiekunowie zespołów

artystycznych

10.03.2019 (niedz.) (według terminarza ZUwP)

94. Dzień Liczby Pi O.Sytczyk 14.03.2019

95. Międzynarodowy Konkurs Matematyczny„ Kangur” S.Sokół 21.03.2019

96. Przywitanie Wiosny A.Korcin,

I.Pasławska-Kircio 21.03.2019 97. Pierwszy Dzień Wiosny (zawody sportowe)

Samorząd Uczniowski, nauczyciele

wychowania fizycznego 21.03.2019 (czw.)

98.

Poinformowanie o ewentualnym zagrożeniu oceną

niedostateczną z poszczególnych przedmiotów uczniów III klas liceum

Nauczyciele, wychowawcy poszczególnych klas

Do 22.03.2019 (pt.)

99. Warmińsko-Mazurski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu

Drogowym M. Sokół, S.Husak Marzec/Kwiecień 2019

(4)

100. Konkurs z Historii Regionalnej J. Necio Marzec/Kwiecień 2019 101. Konkurs literacki „Wspólne motywy literackie w twórczości

polskich i ukraińskich poetów” K. Pasławska-Iwanczewska Marzec/Kwiecień 2019

102.

Rekolekcje Wielkopostne (04-07.04.2019)

Odpracowujemy 1 dzień: 03.01.2019 (czw.) w czwartek 04.04.2019 i piątek 05.04.2019

s. Damiana, b. R. Kocurowski

04-07.04.2019

Podczas dwóch dni rekolekcji (04-05.04.) odpracowujemy po 4 lekcji dziennie

103.

Egzamin gimnazjalny:

- część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego

* klasy liceum oraz szkoła podstawowa pracują zgodnie z planem

Dyrekcja, nauczyciele

przedmiotów 10.04.2019

11.04.2019 12.04.2019

104.

Egzamin ósmoklasisty:

- język polski - matematyka - język obcy nowożytny

Dyrekcja, nauczyciele przedmiotów

15.04.2019 16.04.2019 17.04.2019 105. Wystawienie ocen końcowych dla uczniów klas trzecich liceum

(propozycje ocen z zachowania do 17.04.2019)

17.04.2019 (śr.) godz.15.00

106. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04- 23.04.2019

107. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas trzecich liceum 24.04.2019

108. Pożegnanie uczniów klas trzecich w internacie Kierownik, wychowawcy internatu

i uczniowie I klasy 25.04.2019 (czw.) 109. Uroczyste zakończenie edukacji przez klasy trzecie liceum.

Wręczenie świadectw

Klasy II liceum, Samorząd Uczniowski

26.04.2019 (pt.) godz.10.00

110. Turniej Wiedzy Pożarniczej M.Sokół Kwiecień 2019

111. Wewnątrzszkolne eliminacje XVII Edycji Konkursu Matematyka w

Zarządzaniu dla gimnazjum S.Sokół Kwiecień 2019

112. Szkolne eliminacje XVII Edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów

Matematycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum S.Sokół Kwiecień 2019

113. Szekspirowski tydzień Ż. Krukenicka, S.Husak Kwiecień 2019

114. Konkurs ortograficzny „Lubię polski”dla cudzoziemców K. Pasławska-Iwanczewska Kwiecień/Maj 2019 115. Konkurs recytatorski „Poezja da się lubić” K. Pasławska-Iwanczewska,

T.Januszko Kwiecień/Maj 2019

116. Dzień Flagi RP( 02.05.2019). Wystawa okolicznościowa poświęcona Świętu Konstytucji 3 Maja (26.04. – 06.05.2019)

K. Pasławska-Iwanczewska,

J. Necio, T. Januszko 26.04.2019

117. Wielkanocna przerwa świąteczna według kalendarza

juliańskiego 27.04 – 30.04.2019

118. Święto Pracy(dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych) 01.05.2019

119. 02.05.2019 Dzień odpracowany podczas Dni

Otwartych11.05.2019 (dzień wolny od zajęć dydaktycznych) 02.05.2019

120. Święto Konstytucji (dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych)

03.05.2019

121.

Egzaminy maturalne:

a) część pisemna - język polski (poziom podstawowy)

*pierwsze i drugie klasy liceum, klasa gimnazjum oraz szkoła podstawowa pracują zgodnie z planem

06.05.2019 (pon.) g.9.00

- język polski (poziom rozszerzony)

06.05.2019 (pon.) g. 14.00

- matematyka (poziom podstawowy)

07.05.2019 (wt.) g.9.00

- język angielski (poziom podstawowy)

08.05.2019 (śr.) g.9.00

- język angielski (poziom rozszerzony)

08.05.2019 (śr.) g.14.00

- matematyka (poziom rozszerzony)

09.05.2019 (czw.) g. 9.00

- biologia

(poziom rozszerzony)

10.05.2019 (pt.) g.9.00

- wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony)

10.05.2019 (pt.) g.14.00

- chemia

(poziom rozszerzony)

13.05.2019 (pon.) g.9.00

(5)

- informatyka (poziom rozszerzony)

13.05.2019 (pon.) g.14.00

- język niemiecki (poziom podstawowy)

14.05.2019 (wt.) g.9.00

- język niemiecki (poziom rozszerzony)

14.05.2019 (wt.) g.14.00

- geografia

(poziom rozszerzony)

15.05.2019 (śr.) g.9.00

- język rosyjski

(poziom podstawowy) 16.05.2019 (czw.) g.9.00

- język rosyjski (poziom rozszerzony)

16.05.2019 (czw.) g.14.00

- fizyka

(poziom rozszerzony)

20.05.2019 (pon.) g.9.00

- historia

(poziom rozszerzony)

20.05.2019 (pon.) g.14.00

- język ukraiński (poziom podstawowy)

23.05.2019 (czw.) g.9.00

- język ukraiński (poziom rozszerzony)

23.05.2019 (czw.) g.14.00

b)część ustna – wg szkolnego harmonogramu

 języki obce nowożytne

 język polski, języki mniejszości narodowych

*pierwsze i drugie klasy liceum, klasa gimnazjum oraz szkoła podstawowa pracują zgodnie z planem

Od 06.05.2019 do 25.05.2019 Od 09.05.2019 do 22.05.2019

122. Dni Otwarte w Szkole. Dzień Różnorodności Kulturowej Dyrekcja, M.Olejnik, Samorząd

Uczniowski 11.05.2019

123. Odpracowujemy dzień 02.05.2019 (czw.) 11.05.2019

124.

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o ewentualnym zagrożeniu oceną niedostateczną z poszczególnych przedmiotów

Nauczyciele, wychowawcy

poszczególnych klas 18.05.2019

godz.15.00

125. Dzień Rodziny. Mama, Tata i Ja. A.Korcin, I.Pasławska-Kircio

24.05.2019

126. Światowy Dzień bez Papierosa Samorząd Uczniowski 30.05.2019

127. Dzień Dziecka Samorząd Uczniowski 31.05.2019 (pt.)

128. Dodatkowy termin egzaminów ósmoklasisty 03-05.06.2019

129. Pisemny i ustny egzamin maturalny w terminie dodatkowym 03.06.2019 – 19.06.2019

130.

Dodatkowe terminy egzaminów gimnazjalnych - część humanistyczna

- część matematyczno-przyrodnicza - część z języka obcego nowożytnego

03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019

131. Szkolny konkurs z geografii Ukrainy (szkoła podstawowa) W. Sokół Czerwiec 2019

132. Przekazanie przez OKE zaświadczeń z egzaminu gimnazjalnego do

szkół (data wydania zaświadczenia zdającym 21.06.2019) 14.06.2019

133.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty (data wydania zaświadczeń oraz informacji

zdającym 21.06.2019) 14.06.2019

134.

Wystawienie ocen końcowych dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum (propozycje ocen z zachowania do

11.06.2019)

14.06.2019 do godz. 15.00 (pt.) 135. Dni Otwarte Szkoły dla uczniów z Ukrainy Dyrekcja, M.Olejnik,

Samorząd Uczniowski 15.06. 2019

136. Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja uczniów szkoły

podstawowej, gimnazjum, liceum 18.06.2019 (wt.)

137. Bal gimnazjalistów i dla uczniów szkoły podstawowej

Wychowawcy i uczniowie III klas gimnazjum i VIII klasy szkoły

podstawowej

19.06. 2019

(6)

138. Boże Ciało (dzień ustawowo wolny od zajęć dydaktyczno -

wychowawczych) 20.06.2019

139.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

w liceum i szkole podstawowej oraz uroczyste zakończenie nauczania klasy III gimnazjum i klasy VIII

Dyrekcja, Samorząd Uczniowski VII klasa

21.06.2019

140. Ferie letnie 24.06.2019 - 31.08.2019

141. Ogłoszenie wyników i wydanie absolwentom świadectw

dojrzałości i aneksów 04.07.2019

142.

Egzamin poprawkowy dla zdających egzamin maturalny, którzy nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej

- egzamin pisemny - egzamin ustny

20.08.2019, g.9:00 20-21.08.2019

WAŻNE TERMINY I. DNI DO DYSPOZYCJI DYREKCJI:

02.11.2018 04.01.2019 07.01.2019 08.01.2019 09.01.2019 29.04.2019 30.04.2019 II.TERMINY ODPRACOWAŃ

DZIEŃ DO ODPRACOWANIA TERMIN ODPRACOWANIA UWAGI

02.01.2019 (śr.) 02.03.2019 (sob.) Podczas Dni Otwartych Szkoły

03.01.2019 (czw.) 04-05.04.2019 (czw.,pt.) Podczas dwóch dni rekolekcji

02.05.2019 (czw.) 11.05.2019 (sob.) Podczas Dni Otwartych Szkoły

III. PRZERWY W ZAJĘCIACH DYDAKTYCZNYCH:

1. 01.11.2018 -02.11.2018 Wszystkich Świętych

2. 23.12.2018 – 31.12.2018 Przerwa świąteczna (obowiązkowa wjazdówka z internatu) 3. 01.01.2019 Nowy Rok (obowiązkowa wjazdówka z internatu)

4. 02.01.2019 – 09.01.2019 Przerwa świąteczna według kalendarza juliańskiego (obowiązkowa wjazdówka z internatu) 5. 21.01.2019 – 03.02.2019 Ferie zimowe (obowiązkowa wjazdówka z internatu)

6. 18.04.2019 – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna

7. 27.04.2019 -05.05.2019 Wielkanocna przerwa świąteczna według kalendarza juliańskiego (obowiązkowa wjazdówka z internatu) 8.20.06.2019 Boże Ciało

9. 24.06.2019 - 31.08.2019 Ferie letnie (obowiązkowa wjazdówka z internatu)

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :