KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

Pełen tekst

(1)

1

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

L.p. Zadania Data Odpowiedzialni Uwagi

1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-

wychowawczych.

Rocznica wybuchu II wojny światowej.

01.09.2014 -dyrektor

-samorząd szkolny -nauczyciele historii H.Baczewska, I.Herzberg 2 Zebranie z rodzicami. 16.09.2014 -dyrektor szkoły

-pedagog B.Tyszczenko -wychowawcy klas

3 Akcja „Sprzątanie świata”. 20.09.2014 -nauczyciele biologii Akcję przeprowadzić 19.09.2014

4 Europejski Dzień Języków. 26.09.2014 -nauczyciele języków obcych

U.Jankowska, I.Sadowska, B.Piórkowski

Festiwal- obchody 29.09.2014

5 Złożenie wstępnych

deklaracji o przystąpieniu do egzaminu maturalnego.

30.09.2014 -wychowawcy klas kończących

6 Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie klas pierwszych, zmiana pocztu

sztandarowego.

14.10.2014 wtorek

-samorząd szkolny -Koło Teatralne Galimatias J.Harackiewicz

Obchody 14.10.2014

7 Dzień Bezpiecznego Komputera

12.10.2014 T. Czołba, Z. Barański, A. Chylińska

Klasy informatyczne 13.10.2014

8 Dzień Papieski. 16.10.2014 -katecheci ks.

Marcinkowski, ks. Kreczman

Obchody 14.10.2014 Papież nauczyciel

9 Dni Otwarte Warsztatów Szkolnych. Darmowe przeglądy pojazdów

25.10.2014 Nauczyciele pracujący na warsztatach

(2)

2 10 Międzynarodowy Miesiąc

Bibliotek Szkolnych.

Październik 2014

-nauczyciele bibliotekarze 11 Narodowe Święto

Niepodległości.

11.11.2014 -nauczyciele historii i wos H.Baczewska, I.Herzberg

Obchody 07.11.2014

12 Szkolny Dzień Zdrowego Stylu Życia

02.12.2014 Nauczyciele biologii i w-f

Realizacja programu Żyj smacznie i zdrowo

13 Zebranie z rodzicami. 02.12.2014 -dyrektor szkoły

-pedagog B.Tyszczenko -wychowawcy klas 14 Złożenie deklaracji o

przystąpieniu do egzaminu zawodowego.

Do

20.12.2014

Joanna Harackiewicz

15 Szkolne Spotkanie

Opłatkowe, Jasełka, Wigilie Klasowe.

19.12.2014 -Koło Teatralne Galimatias

-wychowawcy klas 16 Zimowa przerwa świąteczna. 22.12.2014-

31.12.2014 17 Egzamin potwierdzający

kwalifikacje w zawodzie

Styczeń 2015

dyrektor

18 Orszak Trzech Króli 06.01.2015 -Koło Teatralne Galimatias

-wychowawcy klas

Przy współpracy z Zespołem Szkół Publicznych

19 Zakończenie półrocza. 16.01.2015 wszyscy nauczyciele 20 Zebranie z rodzicami

podsumowujące I półrocze.

20.01.2015 -dyrektor -pedagog

-wychowawcy klas -T. Czołba, Z.Barański oraz nauczyciel w-f 21 Św. Dzień Środków

Masowego Przekazu

24.01.2015 „Co w budzie piszczy” Zagospodaruje opiekun gazetki M. Borkowska- obchody 27.01.2015

(3)

3

22 Studniówka. Styczeń

2015

Rodzice, wychowawcy klas maturalnych

23 Ferie zimowe. 16.02.2015-

01.03.2015 24 Międzynarodowy Dzień

Języka Ojczystego

21.02.2015 poloniści Obchody 04.03.2015

25 Święto Patrona Szkoły, imieniny Kazimierza.

04.03.2015 -samorząd szkolny -Koło Teatralne Galimatias 26 Zebranie z rodzicami. 24.03.2015 -dyrektor 27 Międzynarodowy Dzień

Teatru

27.03.2015 -Koło Teatralne Galimatias

Zagospodaruje opiekun koła J.Harackiewicz

28 Świąteczne Spotkanie Wielkanocne.

01.04.2015 -Koło Teatralne Galimatias

-wychowawcy klas

Ostatni tydzień zajęć

29 Zakończenie zajęć w szkołach kończących się maturą.

24.04.2015 Wychowawcy klas kończących:

J.Harackiewicz, M.Borkowska, H.Baczewska, A.Dzwonkowska 30 Święto Flagi Państwowej

oraz Rocznica Konstytucji 3 Maja

02.05.2015 i 03.05.2015

Nauczyciele historii i wos H.Baczewska i I. Herzberg

Obchody 30.04.2015, obowiązuje strój z barwami narodowymi

31 Konkurs Recytatorski Poezji Obcojęzycznej oraz Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Maj 2015 -nauczyciele języków obcych

U.Jankowska, I.Sadowska, B.Piórkowski

We współpracy z Zespołem Szkół Publicznych, odpowiedzialna I. Sadowska- Dzień Języków

32 Rekolekcje Parafialno- Szkolne

Marzec 2015

Dyrektor, ksiądz katecheta

33 Praktyka zawodowa Maj 2015 Technikum 34 Egzamin maturalny. Od

(4)

4 04.05.2015-

terminy ustali dyrektor CKE 35 Akcja promocyjna szkoły.

Drzwi otwarte.

Dzień bez przemocy.

Konkurs I pomocy- III Powiatowy Turniej Pierwszej Pomocy

Cały rok Grupa promocyjna

36 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Czerwiec 2015

37 Zebranie z rodzicami. 02.06.2015 -dyrektor szkoły -wychowawcy klas 38 Egzamin potwierdzający

kwalifikacje zawodowe.

Terminy ustali dyrektor CKE

-pisemny -praktyczny dla absolwentów technikum i szkół policealnych -praktyczny dla absolwentów zsz 39 Zakończenie zajęć

dydaktyczno-

wychowawczych oraz rozdanie świadectw: 1) promocyjnych

2) ukończenia dla : zasadniczych szkół zawodowych oraz szkół policealnych

26.06.2015 Wychowawcy, opiekun samorządu

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015:

1. 10.11.2014r.

2. 02.01.2015r.

3. 05.01.2015r.

4. 05.06.2015r..

(5)

5

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :