Studenckie Koła Naukowe

Pełen tekst

(1)

Studenckie Koła Naukowe

Szkoła Nauk o Języku i Literaturze UAM

2021/2022

(2)

1. Koło Naukowe Hispanistów UAM …... 5

2. Studenckie Koło Językoznawcze REMAT …... 6

3. Koło Naukowe Klasyków …... 9

4. Koło Naukowe Germanistów (Sekcja Lingwistyczna) …... 10

5. Koło Naukowe Hungarystów …... 12

6. Koło Miłośników Historii Języka Polskiego ... 13

7. Koło Literatury Nowej …... 15

8. Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe UAM …... 16

9. Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów UAM …... 18

10. 'Found in Translation' Reading Group ... 19

11. Canadian Literature in Perspective (CLiP) …... 20

12. Language & Gender & Sexuality (LaGeS) …... 21

Spis treści

(3)

13. Love Lit Club ... 23

14. Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Oranjes... 24

15. Phontastic …... 26

16. PsychLing Discussion Club ... 27

17. Celtic Research Circle ... 29

18. Japonica Creativa ... 31

19. Reading Group "Culture Vultures"... 32

20. Miłośnicy Herbaty ... 34

21. Zespół koreańskiego tańca z wachlarzami Hae-eo-hwa ... 35

22. Studenckie Koło Naukowe "Norden" …... 37

23. Phon&Phon ... 39

Spis treści

(4)

24. Turkologiczne Koło Naukowe …... 40 25. Koło Naukowe Studentów Sinologii ZHONGGUO …... 41

Spis treści

(5)

Wydział: Neofilologii

E-mail: kolonaukowehispanistowuam@gmail.com Strona www: https://www.facebook.com/KNH.UAM Opis działalności:

Koło zajmuje się szeroko rozumianym światem hispanistycznym, tj. zarówno Hiszpanią jak i krajami Ameryki Środkowej i Południowej.

Organizujemy spotkania autorskie (np. z Mikołajem Buczakiem czy z Jagodą Ratajczak), dyskusje filmowe czy wykłady gościnne (np. dr Anny Kaganiec Kamieńskiej) oraz promujemy kulturę hiszpańskojęzyczną poprzez działalność na Facebooku (literatura, kino, muzyka itp.).

Koło Naukowe Hispanistów UAM

(6)

Wydział: Neofilologii

E-mail: joawal13@st.amu.edu.pl

Strona www: https://www.facebook.com/skjrematreaktywacja Opis działalności:

Opis działalności koła naukowego, tematyka, inicjatywy Studenckie Koło Językoznawcze REMAT zostało wznowione w październiku 2020 roku, po przerwie trwającej od 2014. Zajmujemy się propagowaniem wiedzy w zakresie szeroko pojętego językoznawstwa/lingwistyki, a także dziedzin z nimi powiązanych.

Studenckie Koło Językoznawcze

REMAT

(7)

W tym celu organizujemy urozmaicone tematycznie prelekcje oraz spotkania z językoznawcami i badaczami, współpracujemy także z Sekcją Lingwistyczną Koła Naukowego Germanistów UAM przy organizacji corocznej Ogólnopolskiej Studenckiej Językoznawczej Konferencji Naukowej JĘZYK W POZNANIU.

Od bieżącego roku akademickiego wszystkie nasze spotkania odbywają się w trybie hybrydowym, tj. streamujemy je z sali w Collegium Novum na platformie Microsoft Teams. Dzięki temu udział mogą wciąć zarówno ci, którzy mają ochotę przyjść osobiście, jak i osoby pozbawione takiej możliwości.

Studenckie Koło Językoznawcze

REMAT

(8)

Nadchodzące spotkania – semestr letni 2021/2022:

• maj 2022 – Lokalizacje gier kiedyś i dziś – prelekcje Joanny Witczak pt. Lokalizacja współczesnych japońskich gier wideo na przykładzie Final Fantasy XV oraz Adriana „KitsuneFox” Orzecha pt. Fanowskie lokalizacje starych gier, czyli słów kilka o NES- owych tłumaczeniach (tryb hybrydowy)

• maj 2022 – Językoznawstwo a technologia – prelekcje Konrada Biesiady pt. Logika w językoznawstwie oraz Michele’a Nalli pt.

Developing an NLP Project (tryb hybrydowy)

Studenckie Koło Językoznawcze

REMAT

(9)

Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej E-mail: klasycyuam@gmail.com

Strona www:https://www.facebook.com/KoloNaukoweKlasykow Opis działalności:

Działalność translatorska (obecnie w przygotowaniu przekład

"Metamorfoz" Owidiusza oraz śląskiej "Kroniki polskiej"), konferencyjna (konferencje naukowe + cykl wykładów studenckich

"Akadmejon"), sekcyjna (Sekcja Starożytnictwa Niemieckiego, Sekcja Paleograficzna, Sekcja Translatorska), popularyzacyjna (działalność w social mediach, lekcje greki w I Liceum w Sieradzu), leksykograficzna (tworzenie pierwszego w Polsce słownika zapożyczeń z greki "Panlexikon").

Koło Naukowe Klasyków

(10)

Wydział: Neofilologii

E-mail: natwil4@st.amu.edu.pl

Strona www:https://kng.home.amu.edu.pl/

Opis działalności:

Sekcja lingwistyczna Koła Naukowego Germanistów to zespół kilkunastu studentów filologii germańskiej wraz z Opiekunami.

Naszą główną pasją jest język niemiecki oraz językoznawstwo. W ramach naszej działalności rozwijamy te zainteresowania, organizując wydarzenia popularyzujące te dziedziny. Aktywnie współpracujemy z innymi kołami naukowymi Wydziału Neofilologii.

Koło Naukowe Germanistów

(Sekcja Lingwistyczna)

(11)

Priorytetem naszej działalności jest organizacja wraz ze Studenckim Kołem Językoznawczym “Remat” Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej JĘZYK W POZNANIU, na którą otrzymaliśmy kilkadziesiąt zgłoszeń z całej Polski.

W tym roku przypada podwójna XIII i XIV edycja tego wydarzenia, dlatego równie podwójnie się cieszymy, że możemy być częścią językoznawczej studenckiej społeczności. Zwieńczeniem konferencji jest późniejsza publikacja wystąpień. Inne nasze aktywności to:

organizacja konkursu dla szkół średnich JĘZYK NIEMIECKI W POZNANIU oraz korepetycje dla studentów filologii germańskiej.

Serdecznie zapraszamy do dołączenia do naszego Koła!

Koło Naukowe Germanistów

(Sekcja Lingwistyczna)

(12)

Wydział: Neofilologii

E-mail: rekasinapsugar@gmail.com Strona www: brak

Opis działalności:

Poznawanie kultury, historii i zwyczajów węgierskich. Założeniem koła na obecny semestr jest przetłumaczenie węgierskiego filmu, a następnie zaprezentowanie go na dniach filmowych na wydziale Neofilologii.

Zajmujemy się również tworzeniem definicji węgierskich słów na Wikipedii.

Koło Naukowe Hungarystów

(13)

Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej E-mail: dorota.maslej@amu.edu.pl

Strona www:https://www.facebook.com/kmhjp.uam/

Opis działalności:

Koło zajmuje się przede wszystkim dawną polszczyzną w ujęciu historycznym. Interesują nas zwłaszcza średniowieczne teksty polskie, ale także szerzej kultura rękopisu, język dawnych tekstów oraz wiedza o świecie, jakiej dostarczają nam dawne manuskrypty. Wspólnie organizujemy cykliczne konferencje, współtworzymy Poznański Festiwal Nauki i Sztuki, organizujemy warsztaty wyjazdowe, od 5 lat co roku przygotowujemy

"Nadchodnik czyli staropolski kalendarz adwentowy"; obecnie zaczęliśmy cykl naukowych spotkań otwartych zatytułowany

"Średniowieczny rękopis od kuchni".

Koło Miłośników Historii Języka

Polskiego

(14)

Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej E-mail: semrau.julita@wp.pl

Strona www: brak Opis działalności:

Koło skupia się na najnowszej literaturze polskiej i światowej.

Spotkania odbywają się raz w miesiącu, o wyznaczonej porze.

Biorą w nich udział studenci, doktoranci oraz opiekunowie. Podczas spotkań dyskutujemy o autorach, książkach i przekładach.

Współpracujemy również ze specjalnością artystyczno-literacką.

Jako koło, współorganizujemy Festiwal Fabuł oraz Festiwal Poetów.

Spotykamy się również z autorami i autorkami oraz tłumaczami literatury współczesnej, najnowszej.

Koło Literatury Nowej

(15)

Corocznym wydarzeniem koła jest wyjazd warsztatowo-dyskusyjny do Obrzycka, na który zapraszani są goście specjalni. Organizujemy również sesja krytyczne, na których każdy może podzielić się swoimi zainteresowaniami naukowymi i badawczymi.

Koło Literatury Nowej

(16)

Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej E-mail: sdkn.uam@gmail.com

Strona www:https://www.facebook.com/sdknuam/

Opis działalności:

Studenckie Dialektologiczne Koło Naukowe – działające na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej – koncentruje się na gwarach i dialektach nie tylko języka polskiego, ale też innych języków europejskich, w szczególności słowiańskich. W swojej działalności przybliżamy teoretyczne i metodologiczne zagadnienia związane z dialektologią, gwarowe słownictwo oraz kulturę i zwyczaje mieszkańców różnych regionów. Nieobca jest nam również problematyka dotycząca historii języka.

Studenckie Dialektologiczne Koło

Naukowe UAM

(17)

Nie rozstrzygamy sporów, czy gzik z pomidorem to nadal gzik, lecz pokazujemy bogactwo kultury i języka*. * W zależności od regionu biały ser przyprawiony śmietaną, szczypiorkiem i solą nazywany jest m.in. gzikiem, gziką, twarożkiem lub grani.

Studenckie Dialektologiczne Koło

Naukowe UAM

(18)

Wydział: Filologii Polskiej i Klasycznej E-mail: patryk@amu.edu.pl

Strona www:https://knsuam.wordpress.com/

Opis działalności:

Koło Naukowe Slawistów i Bałkanistów jest prężnie działającą jednostką na naszym Wydziale. Stowarzyszeni są z nami studenci i doktoranci, działamy na wielu płaszczyznach, organizujemy cykliczne konferencje, spotkania filmowe, wspomagamy instytutowe wydarzenia, wydajemy książki. Zapraszamy do współpracy!

Koło Naukowe Slawistów

i Bałkanistów UAM

(19)

Wydział: Anglistyki

E-mail: pkorpal@amu.edu.pl

Strona www:http://wa.amu.edu.pl/wa/node/8173

Opis działalności:

Spotkania dla studentów i pracowników WA organizuje Zakład Studiów nad Przekładem. Są one okazją do omówienia różnych aspektów badań nad przekładem pisemnym, ustnym, tłumaczeniem audiowizualnym i środowiskowym. Na każde spotkanie zapraszani są prelegenci – zarówno studenci i pracownicy WA, jak i przedstawiciele różnych uczelni i organizacji, np. Międzynarodowego Stowarzyszenia Przekładoznawstwa i Badań Interkulturowych (IATIS) lub Dyrekcji Generalnej UE ds.

Tłumaczeń Ustnych. Po prezentacji goście odpowiadają na pytania i dyskutują z uczestnikami spotkania. Spotkania są otwarte. Oprócz wykładów organizowane są także warsztaty, np. z tłumaczenia audiowizualnego.

'Found in Translation' Reading

Group

(20)

Wydział: Anglistyki

E-mail: dagmarad@amu.edu.pl

Strona www:https://www.facebook.com/groups/196726927133081 Opis działalności:

Spotkania koła miłośników literatury i kultury kanadyjskiej, organizowane przez Pracownię Literatury Kanadyjskiej, poświęcone są różnorodnym dyskusjom nad tekstami literatury i kultury kanadyjskiej różnych okresów, epok i gatunków. Organizujemy także wydarzenia kulturalne, takie jak Dzień Syropu Klonowego, czy Dzień lub Ty-dzień Kanady (w zależności od roku), które tworzą przestrzeń do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych Kanadą. Spotkania prowadzone są przez pracowników Pracowni, a także studentów zainteresowanych Kanadą.

Canadian Literature in

Perspective (CLiP)

(21)

Wydział: Anglistyki

E-mail: magdalena.zabielska@amu.edu.pl Strona www:https://wa.amu.edu.pl/wa/lages

Opis działalności:

LaGeS is a forum set up to discuss current issues in the field of Language, Gender and Sexuality. We view both gender and sexuality as socially constructed phenomena, which are prone to constant change and alteration. This makes language one of the main tools which we use to construct ourselves as gendered and sexualized beings. The words that best characterize our meetings are ‘interdisciplinarity’ and ‘open-mindedness’. We aim to provide a platform for open discussions bringing together both established and beginning academics in this fascinating post-structuralist subfield of

Language & Gender & Sexuality

(LaGeS)

(22)

linguistics. The LaGeS meetings are devoted to presenting research results of WA students, PhD students and faculty staff as well as discussing most up-to-date literature falling in the scope of language

& gender & sexuality. Although group members are mostly faculty staff and graduate students, we also invite non-linguistic scholars (or people outside the academia) who are similarly working on issues that bear relevance to gender and sexuality as salient social categories. We hope that our meetings will result in collaboratively authored papers which will be submitted to leading journals.

Language & Gender & Sexuality

(LaGeS)

(23)

Wydział: Anglistyki

E-mail: beniamin.klaniecki@amu.edu.pl

Strona www:https://www.facebook.com/Love-Lit-Club-LLC- 109802022391579

Opis działalności:

The Love Lit Club at The Department of English Literature and Literary Linguistics is dedicated to exploring student-selected works of British and Commonwealth literature, typically recent publications.

The club meets monthly to discuss a selected title. Over the course of the 2021-2022 academic year, the reading list has included Susanna Clarke, Colin Barrett, Matt Haig, Arthur Machen and Helen Oyeyemi.

Love Lit Club

(24)

Wydział: Anglistyki

E-mail: knoranjes@gmail.com

Strona www:https://www.facebook.com/kolo.oranjes/

Opis działalności:

Koło Naukowe Studentów Niderlandystyki Oranjes zrzesza studentów niderlandystyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Do głównych celów koła należą promocja oraz rozpowszechnienie kultury Belgii i Holandii, a także uzupełnienie i urozmaicenie wiedzy nabytej przez studentów na zajęciach. Oranjes ma zarówno merytoryczny, jak i integracyjny charakter działalności.

Pierwszym popandemicznym wydarzeniem była organizacja charytatywnego kiermaszu, z którego dochód został przekazany na pomoc dotkniętej wojną Ukrainie. Flagowymi wydarzeniami niderlandystów na Wydziale Anglistyki są Sinterklaas (holenderski

Koło Naukowe Studentów

Niderlandystyki Oranjes

(25)

odpowiednik Mikołajek) oraz Dzień Króla, który w Holandii jest obchodzony z okazji urodzin Króla — Willema-Alexandra. Koło naukowe współpracuje również z OPoN-em (Stowarzyszenie polskich niderlandystów) i w ramach tej kooperacji co roku organizowany jest cykl wykładów prowadzonych przez prelegentów z rozmaitych europejskich uczelni. W 2019 roku Oranjes wraz z Zakładem Studiów Niderlandzkich i Południowoafrykańskich zorganizowali Studencką Konferencję Małych Filologii.

Koło Naukowe Studentów

Niderlandystyki Oranjes

(26)

Wydział: Anglistyki

E-mail: ewelina.wojtkowiak@amu.edu.pl Strona www: brak

Opis działalności:

Phontastic to koło naukowe organizowane przez doktorantki Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego i jest ściśle związane z Phon&Phon, ale likwiduje jego onieśmielający element. Koło to adresowane jest jedynie dla studentów studiów licencjackich i magisterskich, którzy zainteresowani są szeroko pojętą fonetyką i fonologią. Jego głównym celem jest zaznajomienie studentów z najnowszymi problemami tych dziedzin językoznawstwa, omawianie i prezentowanie najnowszych badań, dyskusja dotycząca metodologii badań fonetycznych i fonologicznych i pogłębiania wiedzy na temat struktur dźwiękowych naturalnych języków w bardzo nieformalnej oprawie.

Phontastic

(27)

Wydział: Anglistyki

E-mail: olhleh@amu.edu.pl, etomczak@amu.edu.pl Strona www:http://wa.amu.edu.pl/wa/psychol

Opis działalności:

PsychLing Discussion Club jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych zagadnieniami związanymi z psycholingwistycznymi i neurolingwistycznymi aspektami przetwarzania języka. Dotychczas poruszane były m.in. takie tematy jak: struktura dwu- i wielojęzycznego leksykonu umysłowego, wzajemne oddziaływanie poszczególnych języków w wielojęzyczności, neurologiczne uwarunkowania dwujęzyczności, rzeczywistość mentalna w procesie tłumaczeń, użycie narzędzi leksykalnych, przetwarzanie języka w populacjach dotkniętych zaburzeniami klinicznymi (u osób autystycznych i z afazją), a także

PsychLing Discussion Club

(28)

różne metody eksperymentalne stosowane w psycholingwistyce i neurolingwistyce. W ramach spotkań przedstawiane są prezentacje członków grupy, omawiane w przyjaznej atmosferze. Spotkania stwarzają okazję do zaprezentowania wyników eksperymentów, przedstawienia propozycji nowych badań lub podzielania się pomysłami i opiniami w gronie osób, które interesują się zagadnieniem akwizycji i przetwarzania języka. W kolejnych spotkaniach zachęcamy do udziału studentów i chcielibyśmy rozszerzyć zakres poruszanych zagadnień, tak by znalazły się wśród nich np. psycholingwistyczne aspekty tłumaczenia ustnego i pisemnego, świadomość metajęzykowa, wpływ dwujęzyczności na L1, przetwarzanie języka figuratywnego czy przełączanie zadań u osób dwujęzycznych.

PsychLing Discussion Club

(29)

Wydział: Anglistyki

E-mail: marta.listewnik@amu.edu.pl

Strona www:http://wa.amu.edu.pl/wa/psychol Opis działalności:

Celtic Research Circle - koło naukowe celtologów to inicjatywa wykładowców i studentów kierunku filologia angielsko-celtycka na Wydziale Anglistyki. Jest to przede wszystkim przestrzeń dla wykładowców i studentów do prezentowania swoich badań w zakresie językoznawstwa i literaturoznawstwa związanego z językami celtyckimi, przede wszystkim irlandzkim i walijskim, tak aby otworzyć przestrzeń do dyskusji oraz dzielenia się doświadczeniem badawczym. Ponadto organizujemy dla studentów kierunku spotkania o charakterze warsztatowym np. wspólne tłumaczenie tekstów

Celtic Research Circle

(30)

literackich w językach celtyckich. W ramach działalności koła odbywają się również kilka razy w roku spotkania z zaproszonymi gośćmi z zagranicy o tematyce przede wszystkim socjolingwistycznej związanej z językami mniejszości.

Celtic Research Circle

(31)

Wydział: Neofilologii

E-mail: japonica.creativa@gmail.com

Strona www:https://www.facebook.com/JaponicaCreativa/about?

ref=page_internal

Opis działalności:

Japonia, japonistyka, szczegóły dostępne w serwisie internetowym Koła.

Japonica Creativa - Japonistyczne

Koło Naukowe Studentów UAM

(32)

Wydział: Anglistyki

E-mail: elzbietw@amu.edu.pl

Strona www:https://www.facebook.com/JaponicaCreativa/about?

ref=page_internal

Opis działalności:

Koło działa od 2015 roku. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, około 8-9 razy w roku. Mają one formę prelekcji, wykładu lub pokazu filmu, po którym zawsze następuje dyskusja. Prowadzą je pracownicy Zakładu Badań nad Tekstami Kultury Wydziału Anglistyki, a także studenci tego wydziału, oraz zaproszeni goście z Polski i zagranicy. Tematyka spotkań dotyczy szeroko pojmowanej kultury krajów angielskiego obszaru językowego, najczęściej USA,

Reading Group "Culture Vultures"

(33)

Wielkiej Brytanii, Australii oraz Nowej Zelandii. Spotkania odbywają się w języku angielskim. Koło ma grono stałych uczestników z Wydziału Anglistyki, ale też dołączają do spotkań goście z innych wydziałów z Poznania i Polski.

Reading Group "Culture Vultures"

(34)

Wydział: Neofilologii

E-mail: norie@amu.edu.pl Strona www: brak

Opis działalności:

● Spotkania odbywają się raz w tygodniu.

●Uczestnicy zajęć ćwiczą sposoby parzenia herbaty i zapoznają się z etykietą obowiązującą podczas ceremonii.

● Prezentowane są utensylia oraz język używany podczas parzenia herbaty jak również szersze tło filozoficzne ceremonii.

Miłośnicy Herbaty

(35)

Wydział: Neofilologii

E-mail: buchaechum.polska@gmail.com Strona www: brak

Opis działalności:

Zespół koreańskiego tańca z wachlarzami Hae-eo-hwa działa na kierunku filologia koreańska już od ponad 10 lat.

Członkinie zespołu regularnie się spotykają i przygotowują występy oraz warsztaty, które mają na celu popularyzowanie tradycyjnej kultury koreańskiej, w szczególności tańca, wśród studentów Uczelni oraz poza jej murami. Zespół miał okazję prezentować swoje umiejętności na wielu uroczystościach uczelnianych, a

Zespół koreańskiego tańca z

wachlarzami Hae-eo-hwa

(36)

także na ogólnopolskich i międzynarodowych wydarzeniach, takich jak: I Ogólnopolski Kongres Koreanistyczny, VI Festiwal Studiów Azjatyckich w Krakowie, Festiwal Fantastyki Pyrkon czy Kostoski International Festivals w Macedonii Północnej.

Zespół koreańskiego tańca z

wachlarzami Hae-eo-hwa

(37)

Wydział: Neofilologii

E-mail: kolonaukowenorden@gmail.com Strona www: brak

Opis działalności:

Celem działalności koła jest szerzenie wiedzy na temat Skandynawii i jej poszczególncy krajów, w szczególności zaś ich języka, kultury i historii. Koło zorganizowało wiele spotkań tematycznych z zapraszanymi gośćmi z Polski i zagranicy, między innymi na temat skandynawskich bogiń i wieszczek, norweskich kościołów słupowych czy sytuacji panującej na Grenlandii. Pomimo bycia młodą organizacją, SKN "Norden" zorganizowało już dwie studenckie

Studenckie Koło Naukowe

"Norden"

(38)

konferencje naukowe: Träffpunkt Poznań! oraz Träffpunkt Poznań - andra gången!, gdzie studenci kierunków skandynawistycznych z wielu uniwersytetów w Polsce mogli podzielić się swoimi zainteresowaniami i badaniami naukowymi.

Studenckie Koło Naukowe

"Norden"

(39)

Wydział: Anglistyki

E-mail: abalas@amu.edu.pl

Strona www:http://wa.amu.edu.pl/wa/Phon_Phon Opis działalności:

Phon&Phon to koło naukowe Zakładu Współczesnego Języka Angielskiego. Pracownicy Wydziału i zaproszeni goście prezentują badania związane z fonetyką i fonologią.

Spotkania mają nieformalny charakter i najczęściej kończą się gorącymi dyskusjami.

Phon&Phon

(40)

Wydział: Neofilologii

E-mail: annher3@amu.edu.pl

Strona www:http://wa.amu.edu.pl/wa/Phon_Phon Opis działalności:

udział jako słuchacze w internetowych prezentacjach linguisticznych, organizowanie wydarzeń kulturalnych, które zostaną wznowione wraz z ustępującą pandemią

Turkologiczne Koło Naukowe

(41)

Wydział: Neofilologii

E-mail: micsta21@st.amu.edu.pl

Strona www:https://www.facebook.com/profile.php?id=10004477 0236954

Opis działalności:

Zajmujemy się badaniami naukowymi, publikowanymi w naszym corocznym biuletynie naukowym, oraz omawianych w trakcie corocznych wykładów otwartych. Prowadzimy również fanpage na facebooku na którym zajmujemy się popularyzowaniem wiedzy na temat kultury chińskiej, oraz organizacją różnego rodzaju eventów powiązanych z tego typu tematyką.

Koło Naukowe Studentów Sinologii

ZHONGGUO

Obraz

Updating...

Powiązane tematy :