Prawa człowieka i system ich ochrony Koncepcje praw człowieka

Download (0)

Full text

(1)

Prawa człowieka i system ich ochrony

Koncepcje praw człowieka

mgr Przemysław Mazurek Katedra Prawa Konstytucyjnego

Rok akademicki 2016/2017 Slajdy podlegają ochronie prawnej

(2)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja naturalna

uznanie, że ludziom przysługują pewne prawa przyrodzone oraz, że są oni z natury swej równi i wolni

uznanie prawa pozytywnego, jako coś istniejącego, nie ustanawia się prawa, lecz się je odczytuje

prawo stanowione jest wtórne do prawa naturalnego

(3)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja liberalna

prawo, jako wyraz woli państwa, które jest w stanowieniu tego prawa suwerenne

państwo to instrument zapewniający porządek społeczny

u podstaw leży wolność osobista i swobodna inicjatywa gospodarcza

jednostka jest wyizolowanym indywiduum

(4)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja chrześcijańska podkreśla równość wszystkich ludzi

państwo jest gwarantem rozwoju jednostki

wkład Katolickiej Nauki Społecznej a szczególnie papieża Leona XIII

(5)

Koncepcje praw człowieka Katolicka Nauka Społeczna

własność podstawą wolności człowieka i autonomii rodziny zasada dobra wspólnego oparta na hierarchii dóbr wspólnych

jednostka jest pierwsza niż społeczeństwo, lecz ta jednostka ma obowiązki wobec społeczeństwa

sprawiedliwy system społeczny

(6)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja marksistowska odrzuca prawo naturalne

prawa jednostki zależne od stopnia rozwoju społeczeństwa

ograniczenia rozwoju i ich zniesienia poprzez uspołecznienie

gospodarki

(7)

Koncepcje praw człowieka

koncepcja marksistowska cz. 2

prawa jednostki mają integracyjny charakter

państwo to nie tylko gwarant praw, ale też ich dysponent każdy katalog praw jest historyczny

jedność praw i obowiązków obywatelskich

(8)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja faszystowska integracja jednostki z narodem(wspólnota narodowa) negacja osobowości jednostki i jej indywidualności zakres praw zależy od przydatności dla wspólnoty

uzależnienie praw jednostki od miejsca w hierarchii społecznej

(9)

Koncepcje praw człowieka

Koncepcja islamska normy religijne stanowią fundament ładu naturalnego podporządkowanie jednostki woli Allaha

normy religijne powinny być włączone w prawo stanowione

religijne prawo islamskie nie zawiera katalogu praw przysługujących wszystkim ludziom

prawo islamskie tworzy różny zakres praw jednostki w zależności od wyznania i płci

Figure

Updating...

References

Related subjects :