• Nie Znaleziono Wyników

Każdy z nas powinien orientować się w zapisach prawa, co

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Każdy z nas powinien orientować się w zapisach prawa, co"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Magdalena Bruzda Przedmiot: godzina wychowawcza Klasa: 1TBP

Temat lekcji: Nieletni wobec prawa Data lekcji: 08.05.2020r.

Wprowadzenie do tematu:

Każdy z nas powinien orientować się w zapisach prawa, co mi wolno, a czego nie.

Instrukcje do pracy własnej: Zapoznaj się z wiadomościami ,link poniżej:

https://epodreczniki.pl/a/nieletni-wobec-prawa/DnI8qciHb

Praca własna: Odpocznij Informacja zwrotna: brak

Pozdrawiam Magda Bruzda

Cytaty

Powiązane dokumenty

Samoocena: dzieci odnoszą się do tego, jak się czuły w czasie tego zajęcia, co było łatwe, a co trudne, jak czuje się nasz niepełnosprawny przyjaciel, wykonując zadania dla

Opis przebiegu zajęć: nauczyciel czyta fragment książki Agaty Battek Wycieczka do jaskini – ilustruje tekst. Dzieci ostatecznie dochodzą do wniosku, że bohaterami książki

niepełnosprawnych ruchowo realizujących jakąś pasję, np. Miniparaolimpiada: zabawy ruchowe „Kto pierwszy?”. 1) Dzieci siadają na dywanie tyłem do mety. Ich zadaniem

Szkolna fizyka powinna ich na całe życie nauczyć tego, co w fizyce samej jest najważniejsze i co z fizyki uczy- niło prawdziwą i trudną do zdetronizowania królową nauk, a

Na jego podstawie można stwierdzić, czy bodźce generowane przez stymulator docierają poprzez elektrodę do serca, ale tylko w sytuacji, kiedy naturalny rytm jest wolniejszy

2) Zastaw obligacyj odbywać się będzie według stopy 60 za 100 imiennej wartości obligacyj, w instytucjach kredytowych, wskazanych przez Komisarza Generalnego

skiwania wszystkich, do zdobycia pewnych sum pieniężnych, które w rezultacie idą na zrealizowanie programu Ligi, ale o ile istnieją jednostki, które chcą zapoznać

wszyscy druhowie i druhny przy spotkaniu pozdrawiają się wzajemnie, bez względu na to, czy należą do jedne­. go, czy też do różnych