• Nie Znaleziono Wyników

Elementy modelu danych: Zdanie SQL jest podstaw

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Elementy modelu danych: Zdanie SQL jest podstaw"

Copied!
2
0
0

Pełen tekst

(1)

Marek Rakowski Strona 1 TAB2 ćw2

Elementy modelu danych:

Zdanie SQL jest podstawą do istnienia grupy.

Grupy to przedstawienie organizacji kolumn w wiersze w raporcie. Na potrzeby prezentacji danych można z grup tworzyć grupy łamania (break groups), których zadaniem jest budowa hierarchii danych do późniejszego wykonania ich w rozkładzie opartym na grupowaniu.

Tworzenie nowych grup łamania jest możliwe w kreatorze raportu (przy wybraniu odpowiedniego rozkładu) lub w modelu danych poprzez „wyciągnięcie” kolumny na zewnątrz grupy w której do tej pory się znajduje.

Grupy łamania należy tworzyć z kolumn, których wartości podlegają agregacji stanowiąc element nadrzędny w układzie nadrzędny-podrzędny.

Tworzenie grup w kreatorze:

(2)

Marek Rakowski Strona 2 TAB2 ćw2

Wygląd grup w modelu danych:

Cytaty

Powiązane dokumenty

Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych i Alergologii Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny.. Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa

Zadanie 13. Oba gazy przereagowały całkowicie. Napisz równanie reakcji i oblicz liczbę cząsteczek otrzymanego produktu z dokładnością do drugiego miejsca po

{VARCHAR – łańcuch znaków o zmiennej długości (do 20 znaków), UNIQUE – unikatowy, NOT NULL – pole nie może być puste}.. pensja DECIMAL(7,2)

W bazie danych nazwisko_firma utwórz nową tabelę test3 zawierającą 4 kolumny: id, imie, nazwisko, pesel.. Kolumny imie i nazwisko powinny tworzyć

• Wstawianie nowego zakupu powiązane przez <<include>> z PU Szukanie rachunku oraz powiązane przez <<include>> z PU Szukanie produktu.. Wnioski -

- Stworzyć w edytorze danych nowy [proces Main Main/Edit /Edit] obiekt wektorowy (zaznaczyć w obrębie okienka tworzenia nowego wektora opcję ramki okalającej cały obszar;

Z tego względu wydaje się oczywiste, że konieczne jest istnienie w języku SQL instrukcji, których zadaniem jest wprowadzanie danych do bazy, modyfikacja uprzednio

Z tego względu wydaje się oczywiste, że konieczne jest istnienie w języku SQL instrukcji, których zadaniem jest wprowadzanie danych do bazy, modyfikacja uprzednio