nowych zadań proszę się do mnie zgłosić.

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Temat: Powtórzenie wiadomości -XIX wiek.

Zagadnienia do powtórzenia i tego będę pytać:

-data powstania legionów, dowódca

-opisz krótko, gdzie walczyli legioniści polscy -powstanie księstwa warszawskiego

-data bitwy narodów

Przyczyny wybuchu postania listopadowego, przebieg i skutki najważniejsze znać bitwy --ruchy konspiracyjne po upadku powstania

-powstanie krakowskie

-powstanie styczniowe przyczyny, przebieg i skutki Wyjaśnij pojęcia: autonomia, rusyfikacja germanizacja

Będę pytać w czwartek 21 maja od godz. 8.30-9.30 osoby, które się nie zgłoszą otrzymają jedynkę. Pytam na Skype grazynagamracy35@poczta.onet.pl Gdyby były problemy proszę zgłosić.

Osoby, które otrzymały jedynki z zadań otrzymają tematy

nowych zadań proszę się do mnie zgłosić.

Figure

Updating...

References

Related subjects :