: „Stechiometria reakcji chemicznych – mol.”

Download (0)

Full text

(1)

Klasa I a

P IV

Witam Was w kolejnym tygodniu nauki zdalnej.

Temat, z którym się zapoznacie wymaga skupienia i gruntownej analizy podanych przykładów. Niezbędne jest także zapamiętanie definicji nowych pojęć.

Powodzenia.

Temat

: „Stechiometria reakcji chemicznych – mol.”

1. Zapoznaj się z tematem w podręczniku.

2. Wynotuj kolejno:

- definicję mola, a pod nią zapisz:

1mol = 6,02·1023 sztuk

1mol Mg – 6,02·1023atomów Mg 2mol Mg – 2 · 6,02·1023at Mg 1mol H2O – 6,02·1023cząsteczek H2O 2mol H2O – 2 · 6,02·1023cz H2O 1mol H+ -- 6,02·1023jonów H+ 2mol H+ -- 2 · 6,02·1023jonów H+ 1mol ē – 6,02·1023elektronów 2mol ē – 2 · 6,02·1023 ē

- definicję masy molowej, a pod nią zapisz:

MCu = 64 g/mol

MCuO = MCu + MO = 64 g/mol + 16 g/mol = 80 g/mol 𝑀𝐶𝑙2 = 2 · MCl = 2 · 35,5 g/mol = 71 g/mol

- definicję objętości molowej gazów i zapisz:

1mol O2 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol He - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol CO2 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol O3 - 22,4 dm3 (w.n.) 1mol NH3 - 22,4 dm3 (w.n.)

Zapamiętaj te definicje, są ważne!

3. Zapisz:

„Ścieżka” molowa dla wody:

1mol H2O to 18g H2O, które mają objętość 18cm3, w których jest 1 mol at O, czyli 16g O i 2 mol at H, czyli 2g H

można to zapisać jako wielkości odpowiadające sobie:

1mol H2O - 6,02·1023cz H2O - 18g H2O - 18cm3 H2O - 6,02·1023at O - 16g O - 2g H Zadanie

a) Oblicz jaką masę i objętość ma pół mola wody.

(układamy proporcje)

1mol H2O - 18g 1mol H2O - 18cm3 0,5mol H2O - x 0,5mol H2O - y 𝑥 =0,5𝑚𝑜𝑙∙18𝑔

1𝑚𝑜𝑙 = 9𝑔 𝑦 =0,5𝑚𝑜𝑙∙18𝑐𝑚3

1𝑚𝑜𝑙 = 9𝑐𝑚3 Odp. Pół mola wody to 9g i 9cm3.

4. Praca domowa:

- ustal masę molową dla: węgla, fluoru, tlenku węgla (IV), wodorotlenku sodu, - oblicz objętość (w.n.) dla : 2mol H2 , 3mol N2 , 0,5mol CH4 ,

- zad. 2 i 3 str.92.

Skan lub czytelne zdjęcie wykonanej w zeszycie pracy, prześlij na e-maila: zsstaszowbglowacka@wp.

(2)

Figure

Updating...

References

Related subjects :