prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski dr hab. in

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Rada Programowa

prof. dr hab. Włodzimierz Bednarski

dr hab. inż. Piotr Kiełczyński, prof. IPPT PAN prof. dr hab. Agnieszka Kita

prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska dr hab. inż. Iwona Konopka, prof. UWM prof. dr hab. Józef Korczak

prof. dr hab. Grażyna Podolska prof. dr hab. Zdzisław Targoński

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny – dr hab. inż. Renata Jędrzejczak, prof. IBPRS

Redaktorzy tematyczni:

dr Beata Bartodziejska dr hab. inż. Andrzej Baryga dr inż. Katarzyna Kotarska

dr hab. inż. Dariusz Lisiak, prof. IBPRS dr inż. Katarzyna Piasecka-Jóźwiak dr inż. Elżbieta Polak

dr hab. inż. Stanisław Ptasznik, prof. IBPRS dr inż. Sylwia Skąpska

dr hab. inż. Barbara Sokołowska, prof. IBPRS dr inż. Anna Szafrańska

dr inż. Elżbieta Wojtowicz

Sekretarz Redakcji Działu Biotechnologia i Działu Żywność Pochodzenia Roślinnego – mgr Lila Nabiałek

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa

tel. 22 606 36 99, lila.nabialek@ibprs.pl

Sekretarz Redakcji Działu Żywność Pochodzenia Zwierzęcego i Działu Tłuszcze Jadalne – dr inż. Halina Makała

Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego, Zakład Technologii Mięsa i Tłuszczu

ul. Jubilerska 4, 04-190 Warszawa

tel. 22 509 70 26, halina.makala@ibprs.pl

Czasopismo wydawane jest w wersji pierwotnej drukowanej Czasopismo recenzowane

Wydawnictwo Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego

ISSN 2083-5809

Projekt graficzny okładki – INNOVA nakład 80 egz.

Figure

Updating...

References

Related subjects :