• Nie Znaleziono Wyników

SPORT TO NIE TYLKO ZWYCIĘSTWO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "SPORT TO NIE TYLKO ZWYCIĘSTWO"

Copied!
4
0
0

Pełen tekst

(1)

opracowany w ramach projektu

„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”

dofinansowanego ze środków Funduszy Europejskich w ramach

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Warszawa 2019

SCENARIUSZ LEKCJI

Program nauczania wychowania przedszkolnego

KARINA MUCHA IWONA PIETRUCHA

ANNA STALMACH-TKACZ

SPORT TO

NIE TYLKO

ZWYCIĘSTWO

(2)

Redakcja merytoryczna – Agnieszka Karczewska-Gzik Recenzja merytoryczna – dr Anna Kienig

Maria Ferenc dr Beata Rola Urszula Borowska Redakcja językowa i korekta – Editio

Projekt graficzny i projekt okładki – Editio Skład i redakcja techniczna – Editio Warszawa 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji Aleje Ujazdowskie 28 00-478 Warszawa www.ore.edu.pl

Publikacja jest rozpowszechniana na zasadach wolnej licencji Creative Commons – Użycie niekomercyjne 4.0 Polska (CC-BY-NC).

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl

(3)

3

Tytuł zajęć:

Sport to nie tylko zwycięstwo

Cel główny:

budowanie pozytywnego obrazu samego siebie; doskonalenie umiejętności wyrażania emocji.

Cele szczegółowe:

dziecko uczestniczy w zabawach ruchowych, rozróżnia uczucia przyjemne

i nieprzyjemne, ocenia swoje zachowanie podczas podejmowania zabaw z elementem rywalizacji, posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Metoda projektu:

Techniki: rywalizacja sportowa, rozmowa, wykorzystanie TIK, spotkanie z ciekawym człowiekiem, pantomima, inspirowanie literaturą, zabawa plastyczna, zabawy matematyczne, gry planszowe.

Formy pracy: praca z całą grupą, praca indywidualna, praca w zespołach.

Środki dydaktyczne: pałeczki, kręgle, pudełka po kremie, film o rywalizacji sportowej, puchar i medale, seria książek o Franklinie, materiały do tworzenia pracy plastycznej, plansze z cyframi, gry planszowe.

Opis przebiegu zajęć: oglądanie fragmentu filmu przedstawiającego rywalizację sportową podczas olimpiady, np. biegi na krótkich dystansach. Zimowy slalom – rywalizacja w zespołach. Zabawa polega na tym, że dzieci przy pomocy pałeczki lub kijka próbują między poustawianymi kręglami bądź pachołkami dopchać do mety okrągłe pudełko (np. po kremie Nivea). Po zabawie rozmowa na temat: pojęć

„zwycięzcy” i „przegrani”. Określanie samopoczucia przeciwników po zawodach.

Ustawienie podium, np. z krzesełek różnej wysokości – dekoracja zwycięzców pucharem i medalem. Uczniowie podają skojarzenia do słowa „zwycięstwo”, np. „radość”,

„podium”, „medal”, „puchar”, następnie do słowa „przegrana”: „smutek”, „łzy”, „brak nagrody”. Pantomima: „Jak reaguje zwycięzca, a jak osoba pokonana?”, „Jak można pogratulować osobie, która wygrała?”, „Jak się czuje osoba przegrana?”, „Jak można ją pocieszyć?”. Złość – czy można ją okazywać, niszcząc przedmioty lub krzywdząc innych? Zazdrość – wypracowanie definicji zazdrości. Czytanie fragmentów książek o sportowych przygodach Franklina, alternatywnie obejrzenie filmu o Bolku i Lolku, którzy byli sportowcami – rozmowa na temat zachowania bohaterów, próba jego oceny. Co to znaczy „zachowanie fair play”? Co jest ważne w sporcie? Zaproszenie do przedszkola sportowca – opowieść o sportowej karierze, prezentacja nagród sportowych. Wywiad dzieci ze sportowcem, rozmowy na temat wygranej i przegranej.

Medal bądź puchar dla zwycięzcy – praca plastyczna: projektowanie medalu/pucharu wg inwencji dzieci. Zabawy matematyczne – utrwalanie liczebników porządkowych:

(4)

4

przeliczanie i oznaczanie cyframi np. pachołków do slalomu, zdobytych medali, sportowców biorących udział w zawodach itp. Gry towarzyskie w zespołach typu:

planszówki, karty Piotruś. Zabawy ruchowe związane z rywalizacją, np. „Kto pierwszy do mety?”, „Wyścigi w workach”, „Wyścigi na deskorolce”, „Wyścigi z piłeczką pingpongową na łyżce” itp. Dzieci opowiadają o swoich niekoniecznie sportowych umiejętnościach, tym, co lubią robić, co im wychodzi, w czym są raczej słabi. Zabawa doskonaląca samoocenę dziecka „Pozytywna Zazdrość” – „zazdroszczę sobie tego, że umiem…”.

Samoocena: „Mój nastrój w czasie zajęć” – rysowanie kredkami obrazka

przedstawiającego nastrój dziecka, wyrażanie emocji za pomocą symboli według inwencji przedszkolaków.

Komentarz metodyczny

Polecam serię książek o Franklinie, np.: Franklin chce zdobyć odznakę, Franklin gra w hokeja, Franklin i kask rowerowy.

Cytaty

Powiązane dokumenty

nauczyć się podstaw gry na gitarze oraz wziąć udział w warsztatach tanecznych (MDK nr 2 jest jednym z niewielu miejsc, gdzie można poznać tajniki dawnych

Mnożniki względem 10% wzrostu zmiennych z obszaru społeczno- ekonomicznych uwarunkowań przestępczości

Chcę raczej stwierdzić, że nawet po to, by utworzyć sobie jakieś pojęcie tego, jak to jest być nietoperzem (a tym bardziej by wiedzieć, jak to jest być nietoperzem),

Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym..

Uczniowie odczytują zgromadzone na etykietach wyrazy, wyrażenia i zwroty dotyczące warunków życia na wsi w XIX wieku (bieda, nędza, ciemnota, zabobon, nierówność między

Wykonaj ćwiczenia według instrukcji podanej na

Leka- mi przeciwdepresyjnymi zalecanymi jako pierwszego rzutu w zaburzeniach borderline, szczególnie przy znacznie nasi- lonej chwiejności emocjonalnej, agresji

Przyjęty na wstępie podział na zewnętrzne i wewnętrzne doświadczenie ma pomóc w prezentacji tego, w jaki sposób pośród rozmaitych tekstów kultury można poruszać się na