TRASY KABLOWE BAKS

Pełen tekst

(1)

W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE CORAZ WIĘCEJ UWAGI POŚWIĘCA SIĘ ZABEZPIECZANIU BUDOWLI PRZED SKUTKAMI WSTRZĄSÓW. PRZYCZYNĄ WSTRZĄSÓW MOGĄ BYĆ NATURALNE TRZĘSIENIA ZIEMI, ALE RÓWNIEŻ TE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ CZŁOWIEKA, W TYM Z PRACAMI GÓRNICZYMI, PRACĄ CIĘŻKICH MASZYN I URZĄDZEŃ ITP. W TAKIM PRZYPADKU KONSTRUKCJE I POZOSTAŁE ELEMENTY (NIESTRUKTURALNE) BUDOWLI MUSZĄ SPEŁNIAĆ SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NORM OKREŚLAJĄCYCH ZASADY PROJEKTOWANIA I FUNKCJONOWANIA W WARUNKACH WSTRZĄSÓW W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA LUDZI I MIENIA.

WYMAGANIA DLA TRAS KABLOWYCH W TYM ZAKRESIE ZOSTAŁY OKREŚLONE W NORMACH EURKOD 8: PN-EN 1998-1:2005, PN-EN 1998-1:2004 ORAZ SIA261. TRASY KABLOWE POWINNY BYĆ ZAPROJEKTOWANE I WYKONANE TAK, ABY NIE STANOWIŁY ZAGROŻENIA DLA OSÓB, KONSTRUKCJI OBIEKTU ORAZ INNYCH INSTALACJI. POWINNY BYĆ WYKONANE Z MATERIAŁÓW O ZWIĘKSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI MECHANICZNEJ I ODPOWIEDNIO PRZYMOCOWANE DO PODŁOŻA Z UWZGLĘDNIENIEM WPŁYWU NA JEGO WYTRZYMAŁOŚĆ.

W 2017 ROKU FIRMA BAKS PRZEPROWADZIŁA BADANIA ODPORNOŚCI SEJSMICZNEJ SWOICH KONSTRUKCJI W SZWAJCARSKIM INSTYTUCIE EMPA ORAZ RUAG.

WWW.BAKS.COM.PL WWW.BAKS.COM.PL KONSTRUKCJE OPRACOWANE WG NORM SIA261, EURKOD 8 : PN-EN 1998-1:2005 I PN-EN 1998-1 2004

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00; fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl

BAKS

NOWOŚĆNOWOŚĆ

TRASY KABLOWE BAKS do stosowania w strefach sejsmicznych

WYNIKI BADAŃ ZOSTAŁY OPISANE W RAPORCIE 5214’015’167.

(2)

TRASY KABLOWE BAKS do stosowania w strefach sejsmicznych

KONSTRUKCJA NR 2 KONSTRUKCJA NR 3

KCP/KCOP100-400H60...

PSRS...

BR55

PSRS...

WMC/WMCO

SMM10x20+PP10

WPCW/WPCO...

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00; fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl WWW.BAKS.COM.PLWWW.BAKS.COM.PL

SMM10x70 +PP10 WWS/WWSO...

KCP/KCOP100-400H60...

WPCB...

KONSTRUKCJA NR 1

PSRS...

LCKS1

PGM10

NSM10 CMP41H41...

UDP

KCP/KCOP100-400H60

PSRS...

OZ/OZO LCKS3

NSM6 + PP6 PGM6 LCKS4

KONSTRUKCJA NR 2

BAKS

NOWOŚĆNOWOŚĆ

(3)

KONSTRUKCJA NR 4

KCP/KCOP100-400H60...

PSRS...

WPCB...

SMM10x70 +PP10 BR55

CMP41H41...

KONSTRUKCJA NR 5

DUP/DUOP100-400H60...

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00; fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl

NOWOŚĆBAKS

NOWOŚĆ

WWW.BAKS.COM.PL WWW.BAKS.COM.PL

LCKS2

KONSTRUKCJA NR 6

KCP/KCOP100-400H60...

LCKS1 LCKS2

WWS/WWSO...

WPCW/WPCO...

SMM10x20 WWS/WWSO...

PSRS...

SMM10x20

TRASY KABLOWE BAKS do stosowania w strefach sejsmicznych

(4)

WYSIĘGNIK WWS/WWSO...

UCHWYT DOCISKOWY PRĘTA UDP

WSPORNIK SUFITOWY WPCB...

ŚRUBA ROZPOROWA PSRSM10x80

PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI

UCHWYT SUFITOWY USV/USOV PRĘT GWINTOWANY PG...

ŁĄCZNIK CEOWNIKA LCK...

CEOWNIK MONTAŻOWY

CMP41H41... WSPORNIK SUFITOWY

WPCW/WPCO...

WYSIĘGNIK WMC/WMCO...

BAKS - Profesjonalne Systemy Tras Kablowych

05-480 Karczew, ul. Jagodne 5, tel.: +48 22 710 81 00; fax: +48 22 710 81 01, e-mail: baks@baks.com.pl

BAKSNOWOŚĆ NOWOŚĆ

LCKS1 LCKS2 LCKS3 LCKS4

WWW.BAKS.COM.PL WWW.BAKS.COM.PL

ŚRUBY SM... I SGK...

ZACISK MOCUJĄCY ZM/ZMO OBEJMA OZ

BLACHA ROZPOROWA BR55

Empa Überlandstrasse 129 CH-8600 Dübendorf T +41 58 765 11 11 F +41 58 765 11 22 www.empa.ch

Eidg. Materialprüfungs- und Forschungsanstalt Dübendorf, 6. Juli 2017

Prüfleiter:

Dr. Benedikt Weber

Abteilungsleiter / Abteilungsleiterin:

Prof. Dr. Masoud Motavalli

Anmerkung: Die Untersuchungsergebnisse haben nur Gültigkeit für das geprüfte Objekt. Das Verwenden des Berichtes zu Werbezwecken, der blosse Hinweis darauf sowie auszugsweises Veröffentlichen bedürfen der Genehmigung der Empa (vgl. Merkblatt). Bericht und Unterlagen werden 10 Jahre aufbewahrt. Angaben zur Messunsicherheit können beim Labor angefordert werden.

Herr Łukasz Winiarczyk BAKS - Kazimierz Sielski ul. Jagodne 5 05-480 Karczew

Prüfbericht Nr. 5214‘015‘167

Prüfauftrag: Erdbebennachweis Kabelträger Auftraggeber: BAKS - Kazimierz Sielski Prüfobjekt: Kabelträger Kundenreferenz: Herr Łukasz Winiarczyk Ihr Auftrag vom: 17. Februar 2017 Eingang des Prüfobjektes: 22. März 2017 Ausführung der Prüfung: 22. März – 12. April 2017

Anzahl Seiten: 60

TRASY KABLOWE BAKS do stosowania w strefach sejsmicznych

Obraz

Updating...

Cytaty

Updating...

Powiązane tematy :