• Nie Znaleziono Wyników

Temat lekcji Rozwiązywanie arkusza maturalnego z matematyki. Wprowadzenie do tematu/ Instrukcje do pracy własnej:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Temat lekcji Rozwiązywanie arkusza maturalnego z matematyki. Wprowadzenie do tematu/ Instrukcje do pracy własnej:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Nauczyciel: Jowita Malecka Przedmiot: matematyka Klasa: 4 TE

Data lekcji: 23.04.2020 r.

Proszę o korzystanie wzorów z tablic maturalnych

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/MATURA_2015_Wybrane_wzor y_matematyczne.pdf

Zajęcia online na discordzie: 9-10 – p. podstawowy, 10-11 p. rozszerzony.

Temat lekcji Rozwiązywanie arkusza maturalnego z matematyki.

Wprowadzenie do tematu/ Instrukcje do pracy własnej:

Praca własna:

Poziom podstawowy

Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu podstawowego: https://pdf.zadania.info/62399.pdf Poziom rozszerzony

Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu rozszerzonego: https://zadania.info/d1729/52939

Jako pracę domową należy rozwiązać arkusz zaproponowany przez CKE jako matura próbna w kwietniu 2020 roku.

Rozwiąż arkusz na poziomie podstawowym trzymając się ram czasowych https://zadania.info/d1775/84803 Sprawdź otrzymany wynik online.

Rozwiąż arkusz na poziomie rozszerzonym trzymając się ram czasowych https://zadania.info/d1775/85173 Sprawdź otrzymany wynik online.

Informacja zwrotna:

- informacja przekazana ustnie na lekcji online

Cytaty

Powiązane dokumenty

Instrukcje do pracy własnej: zapoznać się materiałem w dniu 12.05.2020 roku na platformie Microsoft Teams.. Żeby pobrać plik docelowy należy w Zespołach wejść do swojej

Średnia arytmetyczna otrzymanych wyników w statystyce to suma wszystkich wyników podzielona przez ich ilość.. Opracowała:

Rozwiązywanie arkusza maturalnego – matura próbna z 29 lutego 2020: Próbna matura 2020 z matematyki, poziom rozszerzony i poziom podstawowy, zestaw 5

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie

Dla uczniów, którzy nie mają dostępu do internetu w trakcie lekcji możliwość kontaktu mailowego matematyka.malecka@gmail.com (tylko dla ucznia, który nie

Rozwiąż arkusz na poziomie podstawowym trzymając się ram czasowych https://zadania.info/d1775/84803 Sprawdź otrzymany wynik online.

Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu podstawowego: https://pdf.zadania.info/62399.pdf Poziom rozszerzony. Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu

Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu podstawowego: https://pdf.zadania.info/62399.pdf Poziom rozszerzony. Rozwiązywanie arkusza maturalnego z poziomu