• Nie Znaleziono Wyników

05.05.2020r. (wtorek)Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..Zapisz temat do zeszytu:KatechezaTemat: Dali świadectwo.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "05.05.2020r. (wtorek)Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..Zapisz temat do zeszytu:KatechezaTemat: Dali świadectwo."

Copied!
1
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

05.05.2020r. (wtorek)

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…..

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Dali świadectwo.

• Często o różnych wydarzeniach dowiadujemy się z relacji ludzi, którzy je widzieli, czyli byli ich naocznymi świadkami. O życiu i działalności Pana Jezusa też wiemy z relacji świadków – apostołów. Sam Pan Jezus dał im takie zadanie.

• Obejrzyj i wpisz do zeszytu imiona apostołów:

https://www.youtube.com/watch?v=LN8dNcnAM94

• My też, jak apostołowie, mamy być świadkami Jezusa. Wzywa nas do tego Pan Jezus Chrystus.

• Przeczytaj tekst "Jak możemy dawać świadectwo o Jezusie?" strona 103.

• Wykonaj w ćwiczeniach plakat (ćwiczenie 1 str. 59).

• Podaj przykłady, w jaki sposób można świadczyć o Chrystusie (ćwiczenie 2 str. 59)

Na zakończenie pomódl się piosenką:

https://www.youtube.com/watch?v=NYEpK54Q3jU Z Panem Bogiem.

Cytaty

Powiązane dokumenty

Drugą sytuacją jest Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, kiedy kapłan niesie Pana Jezusa w monstrancji... Taką wędrówkę z Panem Jezusem ukrytym pod postacią

niech On przynosi radość i pokój serca, w tym trudnym czasie, daje poczucie sensu w codziennym pełnieniu obowiązków. Z modlitwą Katechetka Na dziś już

Zwróćcie uwagę, że najważniejszy jest tam ŻYWY PAN JEZUS ukryty pod postacią Chleba w monstrancji (czyli takim złotym słoneczku) nakrytym białym welonem. To do Niego modlimy

Czasami oprócz chleba i wina (które jest zawsze) podczas sprawowania uroczystej Mszy św. uroczystość I Komunii św.) przynosimy i składamy Panu Bogu inne dary:

b) Człowiek został wyróżniony pośród innych stworzeń tym, że otrzymał dar wolności, który umożliwia człowiekowi poznanie świata, kochania Boga i ludzi oraz

Święty Janie Pawle II naucz mnie wiary w Boga, pomagaj mi czynić dobro w życiu i stawać się coraz bardziej

 Jezus obiecuje, że sam stanie się Chlebem, który daje życie wieczne..  Jezus uczy nas również szacunku do chleba oraz zachęca dzielenia się z

A później 27 kwietnia 2014 roku został ogłoszony świętym – to znaczy, że jest u Pana Boga i może nas uczyć, jak trafić do nieba. Jest dla nas, jak skarb od

Czy wiesz, które z tych sakramentów Pan Jezus ustanowił na Ostatniej Wieczerzy.. Podpowiedź:

• Dzięki częstemu przyjmowaniu Pana Jezusa w Komunii Świętej trwamy blisko Pana Jezusa, pielęgnujemy naszą przyjaźń z Nim, a sam Chrystus obdarza nas niezliczonymi

Ludzie odwołują się w nim do Boga, życząc sobie nawzajem Jego obecności, dzięki której mogą otrzymać opiekę i wsparcie.. Znakiem wiary w Bożą obecność i opiekę może

Niedziela Palmowa czyli Niedziela Męki Pańskiej rozpoczyna w Kościele katolickim najważniejszy i najbardziej uroczysty okres w roku liturgicznym - Wielki Tydzień.. W tym roku

• Posłuchaj piosenki (Nie zastąpi Ciebie nikt - Moś, Osińska, Rubiś, Cugowski, Piekarczyk, Ziółko [Lipko,

To On staje się dla nas na każdej Mszy Świętej pokarmem duchowym i przychodzi do nas w Komunii Świętej, aby zaspokoić nasz głód życia wiecznego... To uroczystość Pana

Często o jakichś wydarzeniach dowwiadujemy się z relacji ludzi, którzy je widzieli, czyli byli ich naocznymi świadkami.. Sam Pan Jezus dał im

Świadomi naszej odpowiedzialności za to królestwo, powinniśmy być zawsze gotowi świadczyć o Chrystusie swoim postępowaniem oraz czujnie wyczekiwać na Jego powtórne przyjście

«Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie mogliby się zatrzymać i znaleźć żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu». Lecz On rzekł do nich: «Wy dajcie im

Możesz to zrobić w pliku tekstowym lub zrobić wyraźnie (czytelne) zdjęcie notatki

Kościół to wspólnota ludzi wierzących, których łączy jeden chrzest i jedna wiara w Jezusa.. Link do tematu

„Boże, w którym miłosierdzie jest niezgłębione, a skarby litości nieprzebrane, wejrzyj na nas łaskawie i pomnóż w nas miłosierdzie swoje, byśmy nigdy, w największych

Aby dowiedzieć się, czym jest "tragiczne rozdarcie" z tematu - obejrzyj uważnie prezentację:. https://view.genial.ly/5ec0475b32a04c0d96b72ff4/presentation-temat-36 Na

Powinni pamiętać oraz uczyć, że pierwszym powołaniem chrześcijanina jest pójście za Jezusem2. Na czym polega

Świadectwo zmartwychwstania Jezusa Chrystusa Przekazałem wam na początku to, co przejąłem: że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze grzechy, że został