• Nie Znaleziono Wyników

Proszę przeczytać temat:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Proszę przeczytać temat:"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Proszę przeczytać temat: Polska Bolesława Chrobrego, a następnie wykonać ćwiczenia ze stron 92, 93, 94 w zeszycie ćwiczeń.

Praca domowa:

Proszę pobrać dwie karty pracy poniżej, wydrukować je, uzupełnić i wkleić do zeszytu. Dodatkowo proszę w zeszycie w punktach odpowiedzieć na pytanie: Jakie działania Bolesława Chrobrego wpłynęły na wzmocnienie pozycji Polski?

Polska Bolesława Chrobrego.

Krzyżówka

Cytaty

Powiązane dokumenty

-Wymień nazwy ziem, które Bolesław Chrobry przyłączył do Polski, w trakcie swojego panowania (mapa s.173)?. - Kiedy i gdzie Bolesław Chrobry był koronowany na

Instrukcje do pracy własnej: Uzupełnienie ćw 2/22 zwracając uwagę na konieczność odmiany czasowników, odpowiedź pisemna na pytania (z uzasadnieniem) związane z pogodą ćw

wyjaśnij znaczenie terminów: plan Schumana, EWWiS, EWG, Euroatom, Komisja Europejska, Unia Europejska, Parlament Europejski, układ z Schengen, RWPG. • wymień wydarzenia związane

Wprowadzenie do tematu: Analiza przerobionego tematu w książce Instrukcje do pracy własnej: tłumaczenie nowego słownictwa Praca własna: ćw 1,2,3,4/32 w zeszycie ćwiczeń.

Dodatkowo proszę w zeszycie w punktach odpowiedzieć na pytanie : Jakie działania Bolesława Chrobrego wpłynęły na wzmocnienie pozycji Polski. Zachęcam również do wejścia

[r]

[r]

bie zdarzały się także przed rokiem 1980, to jednak dopiero w tym wydaniu są one tak zasadnicze w wypadku pierwszego tomu powieści, gdzie na 63 ty­. tuły, zmienionych zostało 34,