• Nie Znaleziono Wyników

Dziś dowiesz się: co to jest przeistoczenie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Dziś dowiesz się: co to jest przeistoczenie"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Kl 3 d 30.04.20r. cieslikdorota@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Przeistoczenie- wielka tajemnica wiary.

Temat z w podręczniku str.102 -103.

Dziś dowiesz się:

co to jest przeistoczenie;

czym różni się zwykły chleb od Chleba Eucharystycznego;

dlaczego przeistoczenie to wielka tajemnica wiary.

Co się wydarzyło podczas Ostatniej Wieczerzy?

W Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus sprawował pierwszą Mszę Świętą.

Przypomnij:

Co to jest Msza Święta? Temat podręcznik str. 72

Spójrz na schemat części Mszy Świętej podręcznik str.132-133.

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Przedszkole- i-Szkola-podstawowa-klasy-1-3/Prezentacja-dla-klasy-III-SP-do-lekcji-37

Chrystus na zawsze pozostał z nami w znaku chleba i wina.

Każda Msza Święta jest pamiątką Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Przemienienie chleba i wina w Ciało i Krew Pana to najważniejsza i najświętsza chwila Mszy Świętej.

Ułóż puzzle:

https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/wielkanoc/223589-msza-%C5%9Bwi%C4%99ta Spotkanie z Panem Jezusem podczas Mszy Świętej jest dla nas wielkim darem. Możemy okazać Mu wdzięczność, zapraszając Go do swojego serca i przystępując do Komunii Świętej. Musimy jednak spełnić ważny warunek – być w stanie łaski uświęcającej, to znaczy nie mieć grzechu ciężkiego.

Sprawdź

czy masz wykonane- (Karty pracy – ćw. 1, 2 str. 55)

Dzisiaj Mszę Świętą sprawuje kapłan. Ministranci przynoszą na ołtarz chleb i wino. Kapłan modli się, bierze chleb, pochyla się i wypowiada słowa, które Pan Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” (Mt 26,26b). W tym momencie dokonuje się przeistoczenie. Chleb staje się Ciałem Pana Jezusa. Widzimy nadal chleb i pozostaje smak chleba, ale to jest prawdziwe Ciało Pana Jezusa. Kapłan ukazuje ludziom Ciało Pańskie – składa Je na złotym naczyniu – patenie i przyklęka. Potem kapłan, trzymając kielich, mówi: „Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów” (Mt 26,27b-28). Dokonuje się przeistoczenie.

Wino staje się Krwią Pana Jezusa. Widzimy nadal wino i pozostaje smak wina, ale to jest prawdziwa Krew Pańska.

(2)

Odpowiedź w zeszycie co to jest przeistoczenie? Zapisz w zeszycie. Nie przesyłaj.

Dla chętnych:

https://www.youtube.com/watch?v=OMRC3mLBRL0 Zaśpiewaj piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=WL&index=6&t=0s Podziękuj Panu Jezusowi za Jego obecność.

Z Panem Bogiem!

(3)

Klasa 3 d 05.05.20r. cieslikdorota@interia.pl

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Zapisz temat do zeszytu:

Katecheza Temat: Ofiara Jezusa.

Temat z w podręczniku str.104-105.

Dziś dowiesz się: dlaczego kapłan unosi w górę Ciało i Krew Chrystusa?

Jaką ofiarę złożył Pan Jezus?

Przeczytaj z podręcznika odpowiedź str. 104

https://www.swietywojciech.pl/Strefa-katechety/Bezplatne-pomoce-do-pobrania/Przedszkole- i-Szkola-podstawowa-klasy-1-3/Prezentacja-dla-klasy-III-SP-do-lekcji-38

Jak przygotowujesz się, gdy przyjaciel zaprosi Cię na urodziny? Z czym idziesz na taką wizytę?

Każda Msza Święta jest spotkaniem z Panem Jezusem. Przychodzimy do Niego, by podziękować za miniony tydzień pracy, powiedzieć Mu o tym, co się wydarzyło, podzielić się radościami i troskami.

W czasie Mszy Świętej spotykamy się z Jezusem. Możemy ofiarować Mu swój dar.

Pomyślmy:– Co czynię, aby moje dary podobały się Bogu?– Co w najbliższą niedzielę ofiaruję Bogu w czasie Mszy Świętej?

Przed ołtarzem składamy wszystkie dobre uczynki: pomoc mamie w zakupach i rodzeństwu w nauce, a także to, co boli – małe, drobne przykrości. Prosimy, aby Duch Święty przemienił te nasze dary na ofiarę miłą Panu Bogu.

W zeszycie: Napisz lub narysuj - co możesz ofiarować Panu Jezusowi w darze podczas Mszy Świętej. Wykonaj ćw. 1-2 w kartach pracy str. 56. Nie przesyłaj.

Powiedz i zapamiętaj:

Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie, i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.

Zaśpiewaj piosenkę

https://www.youtube.com/watch?v=NvTUrZrIMrY&list=WL&index=6&t=0s

Podczas wieczornej modlitwy podziękuj Panu Jezusowi za to, że jest dla nas chlebem życia.

Nie zapomnij uczestniczyć w transmisji Mszy Świętej niedzielnej.

Z Panem Bogiem!

Cytaty

Powiązane dokumenty

Projekt jest to przedsięwzięcie, na które składa się zespół czynności, które charakteryzują się tym, że mają:.. 

Przyszłość ta związana jest, jak się wydaje, z możliwością zachowania idei swoistości ludzkiej świadomości, działania i praktyki (jako jawnych dla samych siebie),

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p.. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli żadna orbita nie jest jednoelementowa, to rozmiar każdej jest podzielny przez p, zatem i |M| jest podzielna przez p. Zamiast grafów można podobnie analizować

Jeśli więc ograniczymy ją do zbiorów, które spełniają względem niej warunek Carathéodory’ego, dostaniemy miarę nazywaną dwuwymiarową miarą Lebesgue’a – i to jest

Dodawanie jest działaniem dwuargumentowym, w jednym kroku umiemy dodać tylko dwie liczby, więc aby dodać nieskończenie wiele liczb, trzeba by wykonać nieskończenie wiele kroków,

przykładem jest relacja koloru zdefiniowana na zbiorze wszystkich samochodów, gdzie dwa samochody są w tej relacji, jeśli są tego samego koloru.. Jeszcze inny przykład to

Spoglądając z różnych stron na przykład na boisko piłkarskie, możemy stwierdzić, że raz wydaje nam się bliżej nieokreślonym czworokątem, raz trapezem, a z lotu ptaka

Następujące przestrzenie metryczne z metryką prostej euklidesowej są spójne dla dowolnych a, b ∈ R: odcinek otwarty (a, b), odcinek domknięty [a, b], domknięty jednostronnie [a,

nierozsądnie jest ustawić się dziobem żaglówki w stronę wiatru – wtedy na pewno nie popłyniemy we właściwą stronę – ale jak pokazuje teoria (i praktyka), rozwiązaniem

W przestrzeni dyskretnej w szczególności każdy jednopunktowy podzbiór jest otwarty – dla każdego punktu możemy więc znaleźć taką kulę, że nie ma w niej punktów innych niż

Zbiór liczb niewymiernych (ze zwykłą metryką %(x, y) = |x − y|) i zbiór wszystkich.. Formalnie:

też inne parametry algorytmu, często zamiast liczby wykonywanych operacji rozważa się rozmiar pamięci, której używa dany algorytm. Wówczas mówimy o złożoności pamięciowej;

„Kwantechizm, czyli klatka na ludzi”, mimo że poświęcona jest głównie teorii względności i mechanice kwantowej, nie jest kolejnym wcieleniem standardowych opowieści o

Gdy pojazd się do nas zbliża, ton syreny jest wysoki (krótsza fala), po czym zmienia się na niższy (dłuższa fala), gdy pojazd zaczyna się

Magdalena Fikus, ciesząc się z postępów medycyny molekularnej, martwi się wysoką, za wysoką, ich ceną, a także umacniającymi się tendencjami do modyfikacji genetycznej

Kapłan modli się, bierze chleb, pochyla się i wypowiada słowa, które Pan Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy: „Bierzcie i jedzcie to jest Ciało moje” (Mt 26,26b). W

Chętnie posługują się nią mnisi buddyjscy, dla których wykonywanie i oglądanie mandali jest formą medytacji.. W naszej kulturze mandala została spopularyzowana za sprawą

Jeśli wyjdziemy z założenia, że najważniejsza jest sama obecność kamery, a niekoniecznie jakość rejestrowanej przez nią obrazu, to Xblitz S5 Duo jest zestawem kompletnym.

było się Triduum dla wszystkich panien naszej parafii. 18 - parafia

Lapbook jest „książką” tematyczną, którą tworzy się na dany temat i w której tworzeniu uczeń aktywnie uczestniczy.. Dzięki lapbookom uczniowie

Powierzchniowa forma tych problemów sugeruje błędną ścieżkę rozwiązań, prawdo- podobnie więc osoba badana szacuje swoje „poczucie ciepła” na podstawie złej repre-

„Tezcatlipoca odsunął się i wyszedł; ułożył się z Ihuilmecatlem i razem wyśmiewali się i naigry ­ wali z niego [z króla], [Ihuilmecatl] powiedział: »W samą