• Nie Znaleziono Wyników

Zestaw zadań

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Zestaw zadań"

Copied!
3
0
0

Pełen tekst

(1)

Zestaw zadań

... ...

imię i nazwisko lp. w dzienniku

str. 1/3 ... ...

klasa data

1. Ile czasu upłynęło od pierwszej do drugiej wizyty pana Marka u lekarza?

A.11 miesięcy B.1 rok i 28 dni

C.1 rok

D.1 rok i 1 miesiąc

Marek Zając

Terminarz wizyt lekarskich I wizyta 7.03.2009 II wizyta 4.04.2010

2. Uzupełnij:

a) 101 godziny = . . . . minut 4200 sekund = . . . . minut b) 3,5 doby = . . . . godziny 240 minut = . . . . godziny c) 212 minuty = . . . . sekund 3 godziny = . . . . sekund

3. Dzień Dziecka pewnego roku wypadł w piątek. Ustal, jaki dzień tygodnia tego roku wypadł:

a) 22 czerwca . . . . b) 9 czerwca . . . .

4. Słońce wzeszło o godzinie 7:55, a zaszło o 15:15. Uzupełnij zdania. Wybierz właściwe odpo- wiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

Dzień trwał . . . .. A. 8 godzin 40 minut B. 7 godzin 20 minut Noc była . . . . od dnia. C. dłuższa D. krótsza

5. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Rok 1600 był rokiem przestępnym. prawda fałsz

Balonową gumę do żucia wynaleziono w 1906 roku, a więc

w XX wieku. prawda fałsz

512 godziny to 330 minut. prawda fałsz

Od godziny 20:27 do północy miną jeszcze 4 godziny 33 mi-

nuty. prawda fałsz

6. Oceń prawdziwość zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

15 godzin to 565 tygodnia. prawda fałsz

25 minut to 401 doby. prawda fałsz

213 doby to 3360 minut. prawda fałsz 7. Uzupełnij:

a) 50 cm = . . . . mm c) 560 m = . . . . km b) 6 cm = . . . . dm d) 75 mm = . . . . cm 8. Uzupełnij:

a) 5,3 g = . . . .dag b) 45godz. = . . . .min c) 1,32 m = . . . .cm

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(2)

A

str. 2/3

9. Uzupełnij:

a) 4 kg = . . . .g c) 56 g = . . . .dag b) 420 kg = . . . .t d) 1,35 t = . . . .kg 10. Uzupełnij:

a) 16 m 25 cm = . . . .m b) 80 t 50 kg = . . . .t c) 7 dm 12 mm = . . . .cm

11. Jeśli 100 pinezek waży 5,4 dag, to pięć pinezek waży:

A.54 g B.2,7 g C.27 g D.5,4 g 12. Uzupełnij:

a) 1,3 m = . . . .cm d) 0,05 dag = . . . .g b) 7 mm = . . . .dm e) 72 g = . . . .kg c) 29 000 cm = . . . .km

13. Na mapie o skali 1 : 30000 narysowano odcinek o długości 1 cm. W rzeczywistości odległość ta odpowiada:

A.300 m B.3 km C.300 cm D.0,03 km

14. Mapa, na której 1 cm odpowiada 400 m w terenie, wykonana została w skali:

A.1 : 400 B.1 : 4000 C.1 : 40 000 D.1 : 400 000 15. Pewną mapę narysowano w skali 1 : 50000.

a) 4 cm na mapie – ile to metrów w terenie?. . . .

b) 2500 m w terenie – ile to centymetrów na mapie?. . . .

16. Obok narysowano fragment planu. Uzupełnij:

1 cm na planie to . . . .km w terenie. Odległość między miejscowościami Sady i Guty na mapie wy-

nosi . . . .cm, a w terenie wynosi . . . .km.

17. Wybierz właściwe zakończenia zdań spośród A lub B oraz C lub D.

Liczba 1747 zaokrąglona do setek to . . . .. A. 1700 B. 1750 Liczba 1747 zaokrąglona do tysięcy to . . . .. C. 1700 D.2000

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

(3)

A

str. 3/3

18. Zaokrąglij podane liczby do dziesiątek:

a) 3728 ≈ . . . . b) 532 ≈ . . . . c) 25 ≈ . . . .

19. Liczbę 1236 zaokrąglij do:

a) dziesiątek – . . . . b) setek – . . . .

20. Liczba 7,963 zaokrąglona do części dziesiątych to:

A.7,9 B.7,96 C.7,10 D.8,0 21. Liczbę 24,4567 zaokrąglij do:

a) jedności – . . . . b) części setnych – . . . .

22. Diagram pokazuje, ile średnio kilogramów pomarańczy, gruszek i jabłek sprzedaje się dziennie w pewnym sklepie spożywczym. Uzupełnij zdania.

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród A lub B oraz C lub D.

W ciągu 5 dni w sklepie sprzedaje się . . . .kg jabłek. A. 340 B. 68 W sklepie sprzedaje się dziennie o . . . .kg mniej po-

marańczy niż gruszek.

C. 24 D. 12

23. W tabelce zapisano wyniki ostatniej klasówki z matematyki.

Ocena 6 5 4 3 2 1

Liczba uczniów, 2 5 6 5 3 1

którzy otrzymali daną ocenę

Sporządź diagram słupkowy, ilustrujący informacje podane w tabelce.

liczba uczniów

24. Na wykresie przedstawiono informacje o prędko- ści wiatru, gromadzone w ciągu jednej doby od go- dziny 8:00 do godziny 8:00 następnego dnia. Pręd- kość wiatru podano w ms. Pomiarów dokonywano co cztery godziny. Na podstawie wykresu odpo- wiedz na poniższe pytania.

a) Jaka była prędkość wiatru o godzinie 20:00?

b) Jaka była najmniejsza prędkość wiatru w ciągu tej doby? O której to było godzinie?

10

2 6

800 1600

1200 2000 000 400 800

godzina prędkość

m s

c) W jakich godzinach prędkość wiatru była większa niż 2ms?

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wybór zadań: Marta Jędrzejczyk 1058793 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Ile pieniędzy Witek powinien oddać Kasi, aby każde dziecko wydało na prezent tyle samo?. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie

Wybór zadań: Agnieszka Mizerska 1055954 Copyright © Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe.. W tabeli obok zanotowano, jaką część 60-kilometrowej trasy prze- jechał rowerzysta