• Nie Znaleziono Wyników

Na pierwszą rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa. O Drohobyczu w Lublinie

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Na pierwszą rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa. O Drohobyczu w Lublinie"

Copied!
1
0
0

Pełen tekst

(1)

Waldemar Sulisz

Dziennik Wschodni, 24.01.2006.

Na pierwszą rocznicę śmierci prof. Władysława Panasa.

O Drohobyczu w Lublinie

Zmarł dokładnie rok temu, o czwartej nad ranem. Zostawił niedokończoną książkę o Drohobyczu, notatki i serdeczne wspomnienie w wielu sercach. Dziś w Galerii Michałowski zobaczymy zarejestrowane na wideo dwa wykłady Władysława Panasa. Do tego wystawę

„Drohobycz sentymentalny”. A W Teatrze NN odbędzie się literacka premiera niedokończonej książki „Willa Bianki”. Po Hannie Krall, która rozsławiła Lublin Arnszrajnowej i Czechowicza w książce „Wyjątkowo długa linia”, Władysław Panas miał rozsławić go po raz drugi. Przez wiele lat badał mistyczną topografię chrześcijańskiego i żydowskiego miasta. Odczytywał ślady nadprzyrodzonej obecności Michała Archanioła i Widzącego z Lublina. I odkładał napisanie przewodnika po anielskim mieście na później. Pierwszeństwo miał Schulz i Drohobycz.

Na fotografii

Przy ulicy Grodzkiej na lubelskiej Starówce, gdzie profesor często bywał, by o Schulzu i Drohobyczu mówić, dziś Drohobycz odżyje. Na fotografiach Grzegorza Józefczuka. I w książce:

„Willa Bianki. Mały przewodnik drohobycki dla przyjaciół”, opublikowanej nakładem Wydawnictwa UMCS. – Nazwałem wystawę „Drohobycz sentymentalny” i każdy musi w niej znaleźć swój sentymentalny zaułek - mówi Grzegorz Józefczuk, przyjaciel Panasa. I dodaje, że może ważniejsze od zdjęć są dwa pokazy nigdy nie prezentowanych rejestracji wideo z wykładów profesora. – Chodzi o wykład „Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności” wygłoszony w 19 listopada 2003 roku w Drohobyczu podczas otwarcia Muzeum Brunona Schulza. Oraz ostatni publiczny wykład „Lekcja profesora Arendta”, wygłoszony 12 lipca 2004 r. na I Festiwalu Brunona Schulza w Drohobyczu – mówi Bartek Michałowski.

I w książce

Tomasz Pietrasiewicz, który czytał rękopis przewodnika po Drohobyczu i z autorem o nim rozmawiał jest przekonany, że przyjaciele Panasa będą się w Teatrze NN spotykać co rok. W każdą rocznicę śmierci. – Nie zdążył napisać wielu książek, które miał w planach. Nawet „Willi Bianki”.

Ale tę niedokończoną książkę która dziś ma premierę, czyta się ze szczególnym wzruszeniem.

Wyszło, że najlepiej wziąć ją do torby, pojechać do Drohobycza i pisać dalej - mówi Pietrasiewicz.

Spotkanie w Galerii „Michałowski” rozpocznie się o 17, a w Teatrze NN o 19.

Cytaty

Powiązane dokumenty

śnie jednak ponad połowa badanych skłoniła się ku opinii, że w pewnych sytu- acjach opóźnienia w płatnościach są usprawiedliwione, a większość spośród ko- rzystających

and technological revolution, which include: universal (civilization) interdependence of scientific, technological, social and institutional, as well as economic dynamics;

With the deep understanding of trap level locations and on the transport and trapping processes of charge carriers, such conduction and valence band engineering could be a

Rozprawę, która stała się podstawą habilitacji, autor zapowiedział w kilku wcześniejszych opracowaniach w postaci artykułów (Nauka św.. Niektóre

fatigue, aluminium alloy sheets, ARALL, aramid fibres, structural adhesive, crack bridging, residual stresses, stress intensity factor, crack growth, delamination, crack opening

• wykład „Bruno Schulz albo intryga Nieskończoności”, wygłoszony 19 listopada 2003 roku w Drohobyczu podczas otwarcia Muzeum Brunona Schulza, który wszedł do najnowszej

Pierwszy ruch, który proponuje Panas ma więc charakter mistyczny — i jest to mistyka żydowska, angażująca w przeżycie, w swoisty trans, całego człowieka: Trzeba tylko

Przez 3 następne dni neoprofes chodził cały czas w koptu- rze. Zdejmował go tylko podczas mszy św. Zachowywał ścisłe milczenie. Trzeciego dnia, wobec całego