• Nie Znaleziono Wyników

Authors of the volume

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Authors of the volume"

Copied!
3
0
0
Pokaż więcej ( Stron)

Pełen tekst

(1)

Authors of the volume

Studia Europaea Gnesnensia 10, 443-444

(2)

443

AUTHORS OF THE VOLUME

443

AUTHORS OF THE VOLUME

AUTHORS OF THE VOLUME

Jakub Bajer

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań

Mieszko Ciesielski

PhD, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Michał Norbert Faszcza

PhD, Univeristy of Warsaw

Grażyna Gajewska

Professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Paulina Grobelna

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań

Adrianna Jackowiak

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Kajetan Jagodziński

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Stanisław Jakóbczyk

Professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Artur Kamczycki

PhD, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Orest Krasiwski

Professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Filip Kubiaczyk

Professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

(3)

444

STUDIA EUROPAEA GNESNENSIA 10/2014

Monika Anna Kubiaczyk

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Irina Kyshtymova

Professor, Irkutsk State University

Inna Leontyeva

PhD student, Borys Grinchenko Kyiv University

Magdalena Maciudzińska-Kamczycka

PhD, Nicolas Copernicus University in Toruń

Andrea Mariani

PhD student, Adam Mickiewicz University in Poznań

Leszek Mrozewicz

Professor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Lechosław Olszewski

PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań

Paweł Orzechowski

PhD student, University of Warsaw

Monika Ożóg

Professor, Jesuit University Ignatianum in Krakow

Ivan Parubchak

Professor, Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Paweł Sawiński

PhD, Adam Mickiewicz University in Poznań

Dariusz Spychała

PhD, Kazimierz Wielki University in Bydgoszcz

Waldemar Szczerbiński

Profesor, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań

Kamil Wasilkiewicz

Cytaty

Powiązane dokumenty

Wskazuje się w nich na złożonośó czynników określających atrakcyjność pracy, ich sub- stytucyjność i komplementarność, Jak również podkreśla się

Słowacki odkrywany raz jeszcze i wydawany w nowych opracowaniach krytycznych stał się w ostatnich latach głównym przedmiotem pasji naukowej jacka Brzozowskiego, a ośrodki łódzki

With Vít Klusák and Tereza Horská, he runs the independent produc- tion company Hypermarket Film (founded before the production of Czech Dream).. For his short fi lm

Oparcie analizy na zobiektywizowanych, jak można przyjąć, danych oraz wie- lowymiarowość oceny umożliwiły z jednej strony wyczerpujący opis dynamiki roz- woju czasopism z

The manifestation of not only theoretical reflection on the profession of teacher and speech and language therapist, but also the effect of practical searches related to the

Porównuj ˛ac nawyki z˙ywieniowe me˛z˙czyzn i kobiet dotycz ˛ace spoz˙ywania podstawowych posiłków w ci ˛agu dnia wykazano, z˙e kobiety znacznie lepiej przestrzegaj ˛a

This is the first systematic study of second-order nonlinear scattering response of a conjugated polymer as a function of chain length. MAvdV and SV acknowledge the Scientific

PhD student, Institute of European Culture, Adam Mickiewicz University in Poznań. María del Rosario Martínez Navarro Professor, University of Sevilla (Spain)

Uczestnicy: Ay-o, Marcus Bergner, Wendy Berick, Lauren Berkowitz, Tom Bills, Hartmut Böhm, Montien Boonma, Małgorzata Borek, Joan Brassil, Tim Burns, Karen Casey with Tim

Ludological research in the Institute of Applied Linguistics The Institute of Applied Linguistics of The Faculty of Modern Languages and Literature of Adam

Research Center for Mediterranean Archaeology, Polish Academy of Sciences (from Sept. 1, 2010 Institute of Ancient and Oriental Cultures, PAN)

Unia Europejska, choć sama jest odstępstwem od idei wolnego handlu, od ponad pięćdziesięciu lat działa na rzecz liberalizacji handlowej.. Przesłanki dotyczące libe-

Albo­ wiem, jak się okazuje, ani sama ekspozycja rzeczy świętych, czy też opatrzonych tym mianem przedmiotów dokonująca się w sprzyjających warunkach klimatu

Warto być może podjąć także próbę określenia kultury historycznej Polaków, którzy wychowywali się w kręgu oddziaływania szczególnie anty- polskiej polityki szkolnej w

Der Anachronismus besteht hauptsächlich darin, dass in eben der- selben Zeit, in der sich in den deutschen Ländern und ab 1870 im Deu- tschen Reich unter dem Einfluss

» Ibidem, s.. Intelektualnej Ligi Narodów odpowiedniej w tej sprawie rezolucji, pod- jęła niezwłocznie prace nad krytyczną oceną treści podręczników, głów- nie historii

szkolnego tego okresu. Zasadniczą część książki otwiera rozdział drugi, omawia- jący podstawy materialne rządowych szkół elementarnych. Ukazał w nim au- tor finansowanie

Zasięg terytorialny dziejów wycho- wania i myśli pedagogicznej w recenzo- wanym podręczniku ogranicza się w za- sadzie do Europy (poza kilku zagadnie- niami związanymi z

Biografowie i autorzy publikacji poświęconych twórczości Iwana Tur­ gieniewa wspominają o jego zafascynowaniu sztuką. Zresztą bliski kon­ takt z Pauliną Viardot,

 Wojciech Kwiatek (Treasurer) - Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Sciences, Kraków, Poland.  Paweł Piszora (Co-Chairman, Editor) - Adam Mickiewicz

Aims The aim of this course is to prepare doctoral students to write academic texts in English.. During the course, students will learn how to complete the three main stages

Jurek Ł., Ekonomia starzejącego się społeczeństwa, Difin, Warszawa 2012.. Humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej, Wydawnictwo Nau- kowe PWN,

Pastoral Letter of the Archbishops and Bishops of the United States Assembled in Confer- ence at the Catholic University of America, September 1919, The National Catholic