• Nie Znaleziono Wyników

W STAROŻYTNEJ GRECJI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "W STAROŻYTNEJ GRECJI"

Copied!
6
0
0

Pełen tekst

(1)

Witam uczniu klasy V w II semestrze,w lidze zadaniowej z przedmiotu historia !!!

Przygotowałam dla Ciebie dodatkowy test z historii starożytnej. Wykonaj go, wydrukuj i przynieś

nauczycielowi historii. Masz wtedy szansę na poprawę lub zdobycie dodatkowej bardzo dobrej oceny!!Czas na oddanie testu do końca marca.

Test

W STAROŻYTNEJ GRECJI

1. Czytaj uważnie polecenia.

2. W zadaniach 3. i 8. podano cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną z nich i postaw obok niej znak „x”. Jeżeli się pomylisz, błędnie zaznaczoną odpowiedź otocz kółkiem.

3. Rozwiązania pozostałych zadań zapisz czytelnie i starannie w wyznaczonych miejscach. Pomyłki przekreślaj.

4. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów, jaką można uzyskać za właściwą odpowiedź.

Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 37 punktów.

1. Dopisz do podanych dat nazwy odpowiednich wydarzeń historycznych. Następnie zapisz daty we właściwych miejscach na osi czasu. (0–4 p.)

534 rok p.n.e. – ………..

776 rok p.n.

e. –

(2)

1 rok n.e.

IX VIII VII VI V IV III II I I II III

(3)

IV V VI

wiek

2. Połącz terminy z odpowiednimi wyjaśnieniami. (0–3 p.) koturny starożytne greckie miasto-państwo

polis opowieści o życiu i czynach bogów oraz herosów

(4)

3. Przyjrzyj się zamieszczonej ilustracji. Następnie wskaż prawidłowe

dokończenie każdego zdania.

(0–2 p.)

• Ilustracja przedstawia boga A. Hefajstosa.

B. Apolla.

C. Hermesa.

D. Posejdona.

• Według wierzeń starożytnych Greków przedstawiony bóg był władcą

A. morza.

B. podziemi.

C. nieba.

D. złodziei.

4. Wpisz poziomo do diagramu właściwe imiona greckich bogów. Litery z pól oznaczonych cyframi utworzą hasło główne. Wyjaśnij jego znaczenie. (0–5 p.)

1. Bogini mądrości.

2. Żona Zeusa.

3. Władca świata zmarłych.

4. Najważniejszy z greckich bogów.

HASŁO

- ………...……..

...

5. Wpisz w odpowiednie rubryki tabeli litery odpowiadające podanym wyrażeniom. (0–8 p.)

A 1

E 2

D 4

3 S

1 2 3 4

(5)

(a) prawo uczestnictwa tylko dla mężczyzn (b) organizowane od końca XIX wieku (c) wyścigi rowerowe jako jedna z dyscyplin (d) prawo uczestnictwa tylko dla Greków

(e) prawo uczestnictwa zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet

(f) pięciobój olimpijski składający się z biegów,

zapasów, rzutu dyskiem, rzutu oszczepem i skoku w dal

(g) prawo uczestnictwa dla ludzi z całego świata (h) zaprzestanie wojen na czas rozgrywania igrzysk

IGRZYSKA OLIMPIJSKIE

STAROŻYTNE WSPÓŁCZESNE

6. Uzupełnij podane zdania odpowiednimi terminami. (0–2 p.)

 ……… to „rządy ludu”, czyli sposób sprawowania rządów stosowany między innymi w starożytnych Atenach i we współczesnej Polsce.

 ……… był najwyżej położoną i najważniejszą częścią starożytnych Aten.

7. Podaj imiona dwóch wybitnych uczonych żyjących w starożytnej Grecji. (0–2 p.) 1) ………...……….

2) ………...……….

8. Przeczytaj tekst. Następnie wskaż prawidłowe dokończenie każdego zdania. (0–5 p.)

Teatr grecki wywodzi się z obrzędów religijnych na cześć Dionizosa. Na podium występowało trzech aktorów. […] Na środku pierwszego rzędu został wykuty tron, na którym zasiadał kapłan Dionizosa.

[…] Sztuki teatralne wystawiane w greckim teatrze określano mianem dramatów. Istniały dwa ich typy: tragedia i komedia. […] W każdej sztuce grało trzech aktorów, każdy grał po kilka ról, [zarówno] męskie jak i żeńskie, wkładając inną maskę oraz kostium.

Robert Roman Chodkowski, Teatr grecki, Lublin 2003.

(6)

• Tron, na którym zasiadał kapłan, znajdował się A. na środku drugiego rzędu.

B. z prawej strony pierwszego rzędu.

C. na środku pierwszego rzędu.

D. z lewej strony pierwszego rzędu.

• W teatrze greckim występowało A. pięciu aktorów.

B. trzech aktorów.

C. czterech aktorów.

D. dwóch aktorów.

• Narodziny teatru greckiego są związane z obrzędami ku czci

A. Dionizosa.

B. kapłana Dionizosa.

C. Diomedesa.

D. Dejmosa.

• W starożytnym teatrze greckim wystawiano A. komedie i przedstawienia baletowe.

B. tragedie i opery.

C. komedie i opery.

D. tragedie i komedie.

• W starożytności zawód aktora był przeznaczony wyłącznie dla

A. kobiet.

B. mężczyzn.

(7)

C. niewolników.

D. dzieci.

(8)

9. Wstaw literę „P” w kratki obok zdań prawdziwych, a literę „F” – przy zdaniach fałszywych.

(0–4 p.) Starożytni Grecy wierzyli w wielu bogów.

Grecja leży na wyspie i jest otoczona wodami Morza Czarnego.

Grecy nigdy nie zakładali kolonii zamorskich.

Mieszkańcy starożytnej Grecji nazywali siebie Hellenami, a swój kraj – Helladą.

10. Skreśl w każdym nawiasie jeden z wyrazów, tak aby powstały zdania prawdziwe. (0–2 p.)

 Perykles był jednym z najwybitniejszych (tragediopisarzy/polityków) greckich.

 (Eurypides/Homer) uważany jest za autora „Iliady” i „Odysei”.

Cytaty

Powiązane dokumenty

• Za zadania otwarte, za które można przyznać więcej niż jeden punkt, przyznaje się tyle punktów, ile prawidłowych elementów odpowiedzi, zgodnie z wyszczególnieniem w

poprawna metoda obliczania pięciu procent pola powierzchni całkowitej (5% P C

Представь себе, что ты в кругу любящих тебя людей, которые довольны общением с тобой, что они хотят порадовать тебя, может даже подружится с

Uporządkuj zdania tak, aby utworzyły logiczne opowiadanie. b) На следующий день Серёжа сдал кровь для анализа и сделал ЭКГ. c) Когда Серёжа вошёл в кабинет,

ROK SZKOLNY 2014/2015 ETAP OKRĘGOWY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 6 zadań. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny.

Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 7 zadań. Przed rozpoczęciem pracy sprawdź, czy zestaw zadań jest kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś je

La danse peut à la fois renforcer la confiance en soi et aider à se sentir bien dans sa peau ainsi qu’à reprendre conscience de son corps.. de garder le corps en

Nadine, professeur d'espagnol dans un lycée, le répète : "C'est dans la durée qu'on apprend, ce qui n'est pas su la veille du bac ne sera pas appris comme par magie, il vaut