Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 2 Państwowa Agencja Atomistyki n\a Tak S K

Download (0)

Full text

(1)

Ludzie Środowisko Obiekty budowlane / konstrukcjeSpołeczne Ofiary

śmiertelne Ranni Ewakuowani Społeczno -

ekonomiczneŚrodowiskowe Baza danych w której inwentaryzuje się

zagrożenie (z reguły wprowadza instytucja wiodąca)

Baza danych w której mogą być informacje o zdarzeniu (z reguły wprowadza instytucja

współpracująca)

1 naturalne powietrze

Zanieczyszczenia kwaśnymi deszczami (chemiczne,

atmosferyczne)

atmosferyczne

* Opad deszczu, który zawiera liczne szkodliwe substancje chemiczne szkodliwe dla organizmów żywych jak i dla otoczenia ludzkiego

Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Tak Tak 3 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej n\a Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Monitoring Środowiska, Ministerstwo Obrony Narodowej

n\a

2 astrofizyczne

Z brakiem lub bardzo małymi opadami – w atmosferze, powoduje zmniejszenie nie tylko zapasów wody w hydrosferze, ale również zawartości pary wodnej.

Tak Tak Nie Tak Nie Nie Tak Tak Tak 2

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Państwowy Instytut

Geologii

Wojewoda, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologii, Minister Administracji i

Cyfryzacji, Minister Finansów

Tak

S, Dysponowanie danymi o gotowości sił i środków do zapobiegania i usuwania skutków suszy, informowanie władz oraz społeczeństwa o groźbie suszy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

3 glebowa

Powstaje, gdy przedłuża się okres bezopadowy i następuje przesuszeniepowierzchniowych anastępnie, w wyniku transpiracji roślin, głębszych

Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Tak 2 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewoda, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister

Finansów Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

4 hydrologiczna

Powstaje,gdy następujezmniejszenie odpływuwód gruntowychdowódpowierzchniowych,awefekcie zmniejszenie przepływu w rzekach.

Tak Tak Nie Tak Nie Nie Nie Tak Tak 2 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Wojewoda, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister

Finansów Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

5 naturalne powietrze Ekstremalnie wysokie

temperatury atmosferyczne

*Sytuacja mająca miesjce w okresach letnich charakteryzująca się wysokimi temeraturami wciągu całej doby. Szczególnie niebezpieczne dla osób starszych, dzieci, upośledzonych oraz zwierząt. W wypadku wystąpienia tego zjawiska w okresie zimowo-jesiennym jest to anomalia pogodowa.

Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Tak Tak 3

Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Ubstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut

Geologiczny - BIP, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Inspekcja

Weterynaryjna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społeczeństwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

6 naturalne powietrze Silne mrozy atmosferyczne

Przyjmuje się, że silny mróz występuje, gdy temperatura powietrza spadnie poniżej -20 st. C. W aspekcie społecznym natomiast o silnych mrozach mówimy wtedy, gdy chłód staje się przyczyna śmierci ludzi i powoduje straty materialne.

Tak Nie Tak Nie Tak Tak Nie Tak Tak 5

Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Ubstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut

Geologiczny - BIP

Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zarząd Dróg

Wojewódzkich

Tak S Rządowe Centrum

Bezpieczeństwa

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

n\a

7 naturalne powietrze Długotrwała fala cieplna atmosferyczne Kilkudniowe lub kilkunastodniowe fale o temperaturze

przekraczającej 30 stopni Celsjusza Tak Tak Nie Nie Tak Tak Nie Tak Tak 3

Krajowy i Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Ubstytut Technologiczno-Przyrodniczy, Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut

Geologiczny - BIP, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Inspekcja

Weterynaryjna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencja Rezerw Materiałowych, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społeczeństwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

8 naturalne powietrze Burza słoneczna atmosferyczne Odziaływanie tzw. plam słonecznych oraz różnych ognisk

promieniowania i wybuchów termojadrowych na Słońcu. Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 2 Państwowa Agencja Atomistyki n\a Tak S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

9 naturalne powietrze Burza (front burzowy) atmosferyczne

Gwałtownym skokom ciśnienia i temperatury towarzyszą burzą i wyładowania atmosferyczne. Najgroźniejsze dla życia ludzkiego i publicznego są te gwałtowne objawiające się występowaniem wielkich uderzeń impulsów elektrycznych.

Tak Tak Tak Tak Nie Nie Nie Tak Nie 4 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Posterunki

Meteorologiczne) Państwowa Straż Pożarna Tak S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

10 Wiatr związany z

działalnością cyklonową atmosferyczne Najczęstszy rodzaj silnego wiatru występujący w Polsce,

głównie na Wybrzeżu w okresie od jesieni do wiosny. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowa Straż Pożarna, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PGL Lasy Państwowe, KRUS, Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

11 Wiatr typu fenowego (halny,

sudecki) atmosferyczne Wiatr powstający w wyniku wpływu łańcucha górskiego na

przepływ powietrza w głębokim układzie niżowym. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowa Straż Pożarna, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, PGL Lasy Państwowe, KRUS, Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

12 Tornado (trąba powietrzna) atmosferyczne

Trąba powietrzna, czyli silny wir przemieszczający się z prędkością 30-40 km/godz. Warunki sprzyjające powstaniu tego zjawiska to znaczna różnica temperatury i wilgotności na granicy dwóch mas powietrza. Wir ma postać ciemnego leja zwężającego się ku dołowi, dochodzącego do powierzchni ziemi. To właśnie w tym zwężeniu powstaje wiatr o największej prędkości. Katastrofalne skutki prześcia trąby powietrznej powodująjednak nietylkodużeprędkości wirującego powietrza, ale również ogromna siła ssąca powstająca w osi wiru, gdzie gwałtownie spada ciśnienie. Siła ta jest w stanie wyrwać drzewa z korzeniami, itp. Czas trwania tego zjawiska w danym miescu wynosi od kilku sekund do kilku minut.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowa Straż Pożarna, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, PGL Lasy Państwowe, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

13 Huragany atmosferyczne Wiatr o prędkości nie mniejszej niż 24 m/s, którego działanie

wyrządza masowe szkody Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny

Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Państwowa Straż Pożarna, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, PGL Lasy Państwowe, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Agencja

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Tak S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

14 naturalne choroby Epidemia biologiczne

Wystąpienie na danym obszarze zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźnąw liczbiewyraźnie większej niż we wcześniejszym okresie albo wystąpienie zakażeń lub chorób zakaźnych dotychczas niewystępujących

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 0

Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwo Spraw Wewnętrznych / Wojskowa Inspekcja Sanitarna,

Wojewodowie

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat ochrony Środowiska, Agencja Rezerw Materiałowych,

Wojewodowie

Tak P, S

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobiegani oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

zakaźnych u ludzi

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarno - epidemiologicznego

kraju

n\a

15 naturalne choroby biologiczne (ptasia grypa) ostra choroba zakaźna występująca powszechnie u ptaków,

wywołana przez typ A wirusa grypy, Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak 1

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Główny Lekarz Weterynarii i Wojewódzcy Lekarze Weterynarii, Powiatowy Lekarz Weterynarii, Graniczni Lekarze Weterynarii, Wosjkowa Główny Lekarz Weterynarii i Wojewódzcy Lekarze Weterynarii, Służba Celna, Wojewódźki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Inspekcja Sanitarna

Główny Lekarz Weterynarii i Wojewódzcy Lekarze Weterynarii, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowa Inspekacja Sanitarna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Wojskowa Główny Lekarz Weterynarii i Wojewódzcy Lekarze

Weterynarii

Tak

P, S Weterynaryjny nadzór nad skupiskami zwierząt; Utylizacja zakażonego mięsa; kontrolowny tranzyt zwierząt egzotycznych

Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Instytut Sanitarny,

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa/K. Ficoń -

Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa 2007

Stan Zakaźnych Chorób Zwierzęcych n\a

16 naturalne choroby biologiczne (rzekomy pomór drobiu)

Choroba zakaźna i zarąźliwa wywoływana przez wirus PMV, na którą szczególnie podatne są dród domowy, ptaki ozdobne oraz ludzie.

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz

Weterynarii, Wojewoda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii, Wojewoda, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji,

Minister Finansów

Tak P, S Komunikat Głównego Lekarza

Weterynarii

Baza danych weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, Bazy danych GUS n\a

17 naturalne choroby biologiczne (pryszczyca) Chorona wirusowa przeżuwaczy i świń Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz

Weterynarii, Wojewoda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii, Wojewoda, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji,

Minister Finansów

Tak P, S Komunikat Głównego Lekarza

Weterynarii

Baza danych weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, Bazy danych GUS n\a

18 naturalne choroby biologiczne (klasyczny pomór świń) zaraźliwa, zakaźna choroba wirusowa świń domowych i

dzików cechująca się wybroczynowością Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz

Weterynarii, Wojewoda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii, Wojewoda, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji,

Minister Finansów

Tak P, S Komunikat Głównego Lekarza

Weterynarii

Baza danych weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, Bazy danych GUS n\a

19 naturalne choroby biologiczne (afrykański pomór świń) wirusowa, posocznicowa choroba świń o przebiegu ostrym lub

przewlekłym Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz

Weterynarii, Wojewoda

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Lekarz Weterynarii, Wojewoda, Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji,

Minister Finansów

Tak P, S Komunikat Głównego Lekarza

Weterynarii

Baza danych weterynaryjnych numerów identyfikacyjnych, Bazy danych GUS n\a

20 naturalne choroby Epifitoza biologiczne

Choroba roślin jednego lub więcej gatunków roślin na danym terenie i w określonym czasie, wywołana przez grzyby, bakterie lub inne czynniki infekcyjne

Tak Tak Nie Tak Tak Nie Nie Tak Tak 2

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Państwowy Inspektorat Ochrony

Roślin i Nasiennictwa

Państwowy Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Straż Graniczna, Komenda Główna

Policji, Państwowa Straż Pożarna, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

Tak P, S, Nadzór sanitarny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Instytut Ochrony

Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Ekomomiki Rolnictwa i Gospodarki Żwywnościowej, Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Instytut Sanitarny,

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego –

ocena stanu sanitarnego kraju n\a

21 naturalne choroby Pandemia biologiczne

Jest to epidemia danej choroby zakaźnej obejmująca np. cały kontynent. Według WHO pandemią określamy epidemię wystepującą w tym samym czasie w różnych krajach i na różnych kontynentach.

Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie 1 Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych / Wojskowa Inspekcja Sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat

ochrony Środowiska, Agencja Rezerw Materiałowych Tak P, S, Szczepionki przeciw grypie

Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Instytut Sanitarny, Prof. dr hab. Andrzej Zieliński Krajowy Konsultant ds..

Epidemiologii

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego –

ocena stanu sanitarnego kraju n\a

22 naturalne choroby Choroby klimatyczne /

egzotyczne biologiczne * Choroby nie występujące w danym rejonie geograficznym,

przeniosione przez nosicieli. Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 0 Państwowa Inspekcja Sanitarna Ministerstwo Spraw

Wewnętrznych / Wojskowa Inspekcja Sanitarna Państwowa Inspekcja Sanitarna Tak P, S Szczepienia obowiązkowe

Ministerstwo Zdrowia, Państwowy Instytut Sanitarny, Wkład Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej

Raport Głównego Inspektora Sanitarnego – ocena stanu sanitarnego kraju

Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska - raporty

23 naturalne ziemia Promieniowanie kosmiczne elektromagnetyczne\kosmiczne Twarde, miękkie, szkodliwe, przenikliwe zależne od bardzo

wielu czynników nie do końca jeszcze poznanych. Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 2 Państwowa Agencja Atomistyki n\a Tak S

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Centrum Badań Kosmicznych, K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa 2007

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju, Ministerstwo Obrony Narodowejitoring radiacyjny, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, Bazy

danych historycznych

Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska - raporty

24 naturalne ziemia Pustynnienie atmosferyczne\geologiczne * Utrata terenów rolnych poprzez zubożenie ziemi i rezygancja

z upraw. Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 0 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska n\a Tak

S, Nawadnianie i zalesianie terenów, sadzenie roślinności, mniejsze zużycie wody, ograniczona wycinka drzew

Ministerstwo Środowiska

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Bazy danych historycznych

n\a

25 naturalne ziemia Trzęsienie ziemi/wstrząsy

sejsmiczne geologiczne

To podziemne wstrząsy oraz drgania powierzchni ziemi spowodowanymi procesami tektonicznymi lub wybuchami wulkanów.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Państwowy Instytut Geologiczny, Europejskie Centrum

Sejsmologiczne, Swiatory Lokalizator Trzęsień Ziemi (GIS) Tak S

Państwowy Instytut Geologiczny, Słownik języka

polskiego PWN 2005

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Bazy danych historycznych

n\a powietrze

MONITOROWANIA RYZYKA ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW

Źródło wiedzy nt. opisu zagrożenia

BAZY DANYCH HISTORYCZNYCH

Epizootia

Przykład formy przeciwdziałania PRZECIWDZIAŁANIE

Susza

ZALEŻNOŚĆ OD INFRASTRUK

TURY

NR NAZWA polska

ŹRÓDŁO

ZAGROŻENIA GRUPA RODZAJ OPIS

powietrze naturalne

naturalne

(2)

Ludzie Środowisko Obiekty budowlane / konstrukcje

Społeczne Ofiary

śmiertelne Ranni Ewakuowani Społeczno -

ekonomiczneŚrodowiskowe Baza danych w której inwentaryzuje się

zagrożenie (z reguły wprowadza instytucja wiodąca)

Baza danych w której mogą być informacje o zdarzeniu (z reguły wprowadza instytucja

współpracująca)

MONITOROWANIA RYZYKA ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW

Źródło wiedzy nt. opisu zagrożenia Przykład formy

przeciwdziałania PRZECIWDZIAŁANIE

ZALEŻNOŚĆ OD INFRASTRUK

TURY

NR NAZWA polska

ŹRÓDŁO

ZAGROŻENIA GRUPA RODZAJ OPIS

26 naturalne ziemia Zakłócenia magnetyczne

ziemi elektromagnetyczne

Zmiana natężenia magnetyzmu ziemskiego i siły grawitacji zarówno samej Ziemi jak i naszej gwiazdy w całym układzie słonecznym.

Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 2 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska n\a Tak S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Krajowej bazy o emisjach gazów

cieplarnianych i innych substancji n\a

27 naturalne ziemia Meteoryt astrofizyczne Część meteoru, która nie wyparowała w przelocie przez

atmosferę i spadła na powierzchnię Ziemi. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Państwowa Agencja Atomistyki n\a Tak S

Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego

Państwowy Ministerstwo Obrony

Narodowejitoring Środowiska - raporty n\a

28 naturalne ziemia Kolizja kosmiczna kosmiczne

Statystyczna możliwość zderzenia Ziemii z obcym ciałem kosmicznym, wraz z jej wielkimi konsekwencjami przyrodniczymi i cywilizacyjnymi.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Państwowa Agencja Atomistyki n\a Tak S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju, Ministerstwo Obrony Narodowejitoring radiacyjny, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, Bazy

danych historycznych

Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska - raporty

29 naturalne ziemia Promieniowanie słoneczne elektromagnetyczne\kosmiczne Natężenie promieniowania słonecznego, jego spektrum i

przenikliwość oraz wpływ na klimat i warunki życia na Ziemi Tak Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 2 Państwowa Agencja Atomistyki Państwowa Agencja Atomistyki Tak S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju, Ministerstwo Obrony Narodowejitoring radiacyjny, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, Bazy

danych historycznych

Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska - raporty

30 naturalne ziemia Wybuchy wulkanów geologiczne

Ze względu na rodzaj wyrzucanego przez wulkan materiału erupcje dzieli się na: erupcje eksplozyjne, polegające na wyrzucaniu przez wulkan z ogromną siłą popiołów, bomb i gazów. Erupcje eksplozyjne są bardzo często przyczyną ogromnych zniszczeń. Erupcje lawowe to erupcje, w czasie których z wnętrza wulkanu wydobywa się dość spokojnie lawa.

Erupcje mieszane – gdy wyrzucane są zarówno popioły, jak i lawa. Ze względu na sposób, w jaki materiał wulkaniczny wydostaje się na powierzchnię skorupy ziemskiej, erupcje dzieli się na: erupcje centralne (gdy lawa lub popioły i gazy wyrzucane są z jednego krateru) i erupcje linearne (gdy lawa wylewa się rozległymi szczelinami).

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 Państwowy Instytut Geologiczny, n\a Tak S Państwowy Instytut

Geologiczny

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

n\a

31 naturalne ogień Pożary lasów fizykochemiczne

* Pożary wielohektarowe upraw leśnych oraz puszczy, mogących zagrażać zwierzętom jak i ludziom. Wywołane samoistnie przez panujące warunki, brak czynnika ludzkiego.

Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak 2 PGL Lasy Państwowe, Wojskowa Ochrona

Przeciwpożarowa

Państwowa Straż Pożarna, PGL Lasy Państwowe, Wosjkowa Ochrona Przeciwpożarowa, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, ( jest niby jeszcze

Preze Urzędu Komunikacji Elektroniczej i Przedsiebiorcy telekomunikacyjni i operatorzy pocztowi, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ale osobiscie bym tego nie dawał ),

Ochotnicza Straż Pożarna

Tak

P, S Patrole leśne, pasy przeciwpożarowe, dostrzegalnie, stacje kontrolne

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony

Przeciwpożarowej, Wkład Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Państwowy

Instytut Lesnictwa

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

32 naturalne woda Lawina śnieżna astrofizyczne

Oberwanie i przemieszczanie się masy śniegu. Lawiny śnieżne dysponują ogromną energią ze względu na olbrzymie masy pokrywy śniegowej w okolicach szczytowych oraz znaczną prędkość osuwania się tych mas śniegowych. Siła lawin może spowodować znaczne straty w infrastrukturze terenowej zwłaszcza w systemach dróg, w budowlach gospodarczych oraz mieszkalnych i publicznych.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 0 Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe,

Górskie Ochotniczne Pogotowie Ratunkowe

Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotniczne Pogotowie Ratunkowe Tak

P, S Stosowanie barier śnieżnych, Edukacja społeczeństwa, Komunikaty i ostrzeżenia o lawinach

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

International Search & Rescue Incident

Database System Wspomagania Decyzji ST

33 naturalne woda Śnieżyce astrofizyczne

Zamiecią śnieżną nazywamy wichurę porywającą padające lub leżące już na ziemi płatki śniegu. Zamiecie występują głównie wówczas, gdy śnieg jest suchy. Zawieja jest zamiecią śnieżną przy równoczesnym opadzie śniegu. Zjawiska te powodują ograniczenie widzialności i powstanie śnieżnych zasp.

Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak 6

Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, PGL Lasy Państwowe

Państwowa Straż Pożarna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa, PGL Lasy Państwowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., Polskie Siecie Elektroenergetyczne Operator S.A.

Tak S

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Rządowe

Centrum Bezpieczeństwa

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Bazy danych historycznych

n\a

34 atmosferyczne (powódź opadowa) Powódź spowodowa nadmiernymi opadami deszczu głównie w

okresie letnim Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

35 atmosferyczne (powódź roztopowa)

Powódźwystępującana przełomiezimyiwiosny, spowodowana gwałtownym topnieniem zalegajacego śniegu i lodu

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

36 atmosferyczne ( powódź sztormowa)

Powódź powstająca w zatokach i zalewach nadmorskich w deltach i odcinkach ujściowych rzek na stkutek sztormowych wiatrów piętrzących poziom morskich wód przybrzerznych

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

37 atmosferyczne (powódź zatorowa) Powódź zimowa, wywołana przez zjawiska i zatory lodowe ( na

większych rzekacy ) Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

38 naturalne woda Oblodzenie astrofizyczne

Zamarznięty osad lodu na drodze (ślizgawica) lub obiekcie.

Opady i zamiecie śnieżne, którym towarzyszą wysokie skoki temperatur, często porywisty wiatr, powodują oblodzenia, które m.in. obciążają konstrukcje techniczne i poważnie zakłócają transport.

Tak Nie Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie 2

Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, PGL Lasy Państwowe

Państwowa Straż Pożarna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa, PGL Lasy Państwowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., Polskie Siecie Elektroenergetyczne Operator S.A.

Tak P, S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

39 naturalne woda Osunięcia ziemi,

uszkodzenia wałów geologiczne\hydrologiczne

Wywołanesąprzeznagłeprzemieszczeniesięmas ziemnych, powierzchniowej zwietrzliny i mas skalnych podłoża, spowodowane siłami przyrody (np.: Nasiąknięcie gruntu w wyniku intensywnych opadów deszcze, trzesienia ziemi). Jest to rodzaj ruchów masowych, polegających na przesuwaniu się materiału skalnego lub zwietrzlinowego wzdłuż powierzchni poślizgu. Ruch taki zachodzi pod wpływem siły ciężkości.

Osuwiska są szczególnie częste w obszarach o sprzyjającej im budowie geologicznej, gdzie warstwy skał przepuszczalnych i nieprzepuszczalnych występują naprzemiennie. Miejsca występowania osuwisk to naturalne stoki i zbocza dolin i zbiorników wodnych, obszary źródłowe rzek.

Nie Tak Tak Nie Nie Nie Tak Tak Tak 7

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytu Geologiczny - BIP, Polskie Sieci

Elektroenergetyczne Operator S.A.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytu Geologiczny - BIP, PGL Lasy Państwowe,

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpiczenia Społecznego, Polskie Sieci

Elektroenergetyczne Operator S.A.

Tak P, S

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Krajowy Zarząd

Gospodarki Wodnej, Wojewodowie

System Wspomagania Decyzji ST n\a

40 naturalne woda Lawina błotna atmosferyczne\geologiczne

Lawina błotna - potok błotny przemieszczający się w sposób gwałtowny. Powstawły w związku z obfitymi opadami deszczu w terenach gózystych i nadmiernym nasączeniem stoków i zboczy górskich

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowy

Instytu Geologiczny - PIB, PGL Lasy Państwowe,

Państwowy Instytu Geologiczny - PIB, Instytu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, PGL Lay Państwowe, Agencja Restukturyzacji i Modernizacji

Rolnictwa, Kasa Rolniczego Ubezpiczenia Społecznego

Tak P, S

Państwowy Instytut Geologiczny, Wkład Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

System Wspomagania Decyzji ST n\a

41 naturalne woda Ulewne deszcze atmosferyczne * Bardzo intensywny opad deszczu mogący wywołać szkody. Nie Tak Tak Tak Nie Nie Nie Nie Tak 1 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Zarząd

Gospodarki Wodnej Państwowa Straż Pożarna Tak S

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wkład

Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

n\a

42 naturalne woda Zaspy śnieżne atmosferyczne

Sąnastępstem obfitych opadów izamieci śnieżnych trwajacych od kilku godzin do kilku dni. W skrajnych przypadkach paraliżują one transport, komunikację, uszkadzają linie energetyczne i system łącznośći.

Tak Nie Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak 2

Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, PGL Lasy Państwowe

Państwowa Straż Pożarna, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Nadzoru

Budowlanego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Agencja Restruktyryzacji i Modernizacji Rolnictwa, PGL Lasy Państwowe, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Generalna Dyrekcja

Dróg Krajowych i Autostrad, PKP PLK S.A., Polskie Siecie Elektroenergetyczne Operator S.A.,Ochotnicza

Straż Pożarna

Tak S

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, K. Ficoń -

Inżynieria Zarządzania Kryzysowego. Podejście systemowe. Warszawa 2007

ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

43 naturalne woda Tsunami geologiczne

Długie fale na oceanach i morzach powstałe w wyniku podwodnego trzęsienia ziemi, wybuchu podwodnego wulkanu, osuwiska lub oberwania się wielkich mas lodu od lodowców schodzących do morza. Na otwartym oceanie długość fal osiąga średnio 100-300 km (maksymalnie do 2000 km), prędkość 400-800 km/godz., wysokości do 1 m, lecz przy zbliżaniu się do lądu wysokość wzrasta do 30-40 m powodując ogromne zniszczenia w rejonie wybrzeży.

tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 11 IMiGW, Systemy wczesnego ostrzegania, Służby

Geologiczne

Straż Pożarna, Służby Medyczne, Siły Zbrojne,

Organizacje Humanitarne, Tak S

Państwowy Instytut Geologiczny, Słownik języka

polskiego PWN 2005

ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

n\a

44 techniczne wypadki Wypadki drogowe z

substancją niebezpieczną CBRNE

* Zdarzenie drogowe z udziałem pojazdów, oraz pieszych z skutkami zagrażajacymi ludzkiemu życiu/zdrowiu na obszarze znacznie większym niż sama kolizja spowodowane tym, że przewożona była substancja niebezpieczna.

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3 Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony

Środowiska, Gówna Inspekcja Transportu Drogowego

Państwowa Straż Pożarna, Gówna Inspekcja Transportu Drogowego, Zarząd Dróg Wojewódzkich Tak

P, S, Nadzór nad przewozem substancji

niebezpiecznych

Komenda Główna Komenda Główna PSP, Wkład Szkoły Głównej Służby Pożarniczej

System Wspomagania Decyzji ST n\a

45 techniczne wypadki Wybuchy\niewypały, bomby, wybuchowe

Bardzogwałtownareakcjachemiczna,połączonaz wydzielaniem dużej ilości energii, powodująca kruszenie, rozpad materiałów znajdujących sięwokołoźródła tej reakcji/Środki pirotechniczne znajdujące się w niepowołanych rękach stwarzajace bardzo realne zagrożenie dla osóby posiadające jak i osób postronnych, np. lokatorów tego samego mieszkania, bloku.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 2 Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznych Państwowa Straż Pożarna, Siły Zbrojne RP, Komenda

Główna Policji Tak S, Działania wywiadowcze i operacyjne służb

Słownik języka polskiego PWN 2005

System Wspomagania Decyzji ST; Komenda

Główna Policji – raporty statystyczne System Wspomagania Decyzji ST

46 techniczne wypadki Zagrożenia w systemie

transportowym techniczne *Zagrożeniazwiąze z infrastrukturątransportową,

komunikacją i transportem ładunków Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3

Generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Główny Inspektor Transportu Drogowego, Minister

właściwy ds. transportu

Minister właściwy ds. transportu Tak P, S Ministerstwo Rozwoju

Regionalnego n\a n\a

47 techniczne wypadki Katastrofa lotnicza techniczne * Zdarzenie w którym wziął udział samolot i skutki są bardzo

dotkliwe - duża liczba ofiar, duże koszty materialne. Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie 1 Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Państowowa

Komisja Badań Wypadków Lotniczych

Minister ds. właściwych transportu, Państwowa Straż

Pożarna Tak

P, S, Nadzór urzadzeń i instalacji oraz poprawa jakości wyszkolenia pilotów

Urząd Dozoru Lotniczego, Państwowa Komisja Wypadków Lotniczych,

Raporty komisji do spraw badania wypadków

lotniczych System Wspomagania Decyzji ST

48 techniczne wypadki Wypadki drogowe techniczne * Zdarzenie drogowe z udziałem pojazdów, oraz pieszych z

skutkami zagrażajacymi ludzkiemu życiu/ zdrowiu. Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie 1

Centrum Ministerstwo Obrony Narodowejitoringu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Gówna Inspekcja

Transportu Drogowego

Państwowa Straż Pożarna, Gówna Inspekcja

Transportu Drogowego Tak

P, S, Edkacja dla bezpieczeństwa; Kontrola radarowa, wprowadzanie

rozwiazań techcznin0 - inżynieryjnych

Komenda Główna Policji, Państwowa Inspekcja

Drogowa,

System Wspomagania Decyzji ST n\a

49 techniczne wypadki Wypadki kolejowe techniczne

* Zdarzenie mające miejsce na torach kolejowych z udziałem pociągów ( ale również samochodów i pieszych ) zazwyczaj o bardzo dużcyh skutkach.

Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie 1 Urząd Transportu Kolejowego, Minister właściwy ds.

transportu

Komisja Badań Wypadków, Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, Tak P, S, Nadzór

nad ruchem kolejowym Urząd Transportu Kolejwego, System Wspomagania Decyzji ST n\a

50 techniczne wypadki Wypadek w żegludze techniczne Zdarzenie mające miejsce na na wodach morskich lub

śródlądowych mogące wywoływać negatywne skutki Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Minister Gospodarki Morskiej,, Urzędy Morskie,

Urzędy Żeglugi Srólądowej, Ośrodki Medycyny Pracy

Minister Gospodarki Morskiej,, Urzędy Morskie,

Urzędy Żeglugi Srólądowej, Ośrodki Medycyny Pracy Tak P, S Ustawa z dnia 21 grudnia 2000

r. o Żegludze Sródlądowej Główny Urząd Statystyczny (biuletyn) n/a

51 antropogeniczne (chemiczne)

Obejmuje szerokie spektrum różnych zdarzeń z udziałem niebezpiecznychśrodkówtoksycznychzwiąznezich magazynowaniem, transportowaniem bądź ekspoatacją. Mogą powstać zagorożenia dla ludzi i środowiska, mające często charakter katastrofy ekologicznej.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 10 Inspekcja Ochrony środowiska, Państwowa Straż

Pożarna

Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż

Pożarna Tak

P, S Nadzór nad przewozem substancji

niebezpiecznych

Komenda Główna PSP n\a n\a

System Wspomagania Decyzji ST

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

Bazy danych historycznych P, S

Konsekwencja egzekucja polityki przestrzennej w zakresie uzyskiwania zgody na budowę

obiektów zamieszkania zbiorowego na terenach zalewowych, renaturalizacja

koryta rzek, potoków, ubezpieczena, robudowa techncznych form ochrony (wały,

zbiorniki, kanały, poldery, itp.), edukacja dla bezpieczeństwa w zakresie zapobegania i usuwania Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Krajowy i

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB, Zarząd Melioracji i

Urządzeń Wodnych Powódź

Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Sanitarna, Główny i Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Zarząd Dróg Wojewódzkich, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Inspekcja Weterynaryjna, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia

Społecznego, Ochotnicza Straż Pożarna

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Ministerstwo Środowiska, J.

WOLANIN, ZARYS TEORII BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI, WYD.

DANMAR, WARSZAWA 2005

naturalne woda 11

(3)

Ludzie Środowisko Obiekty budowlane / konstrukcjeSpołeczne Ofiary

śmiertelne Ranni Ewakuowani Społeczno - ekonomiczneŚrodowiskowe

Baza danych w której inwentaryzuje się zagrożenie (z reguły wprowadza

instytucja wiodąca)

Baza danych w której mogą być informacje o zdarzeniu (z reguły wprowadza instytucja

współpracująca)

MONITOROWANIA RYZYKA ZMNIEJSZANIA SKUTKÓW

Źródło wiedzy nt. opisu zagrożenia

BAZY DANYCH HISTORYCZNYCH Przykład formy

przeciwdziałania PRZECIWDZIAŁANIE

ZALEŻNOŚĆ OD INFRASTRUK

TURY

NR NAZWA polska

ŹRÓDŁO

ZAGROŻENIA GRUPA RODZAJ OPIS

52 antropogeniczne (przemysłowe)

Obejmuje szerokie spektrum różnych zdarzeń z udziałem niebezpiecznychśrodkówtoksycznychzwiąznezich magazynowaniem, transportowaniem bądź ekspoatacją. Mogą powstać zagorożenia dla ludzi i środowiska, mające często charakter katastrofy ekologicznej.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 10 Inspekcja Ochrony środowiska, Państwowa Straż

Pożarna

Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż

Pożarna Tak

P, S, Czynności kontrolno - rozpoznawcze; nadzór inpektora ochrony środowiska w zakładach mogacych stwarzać ryzyko wystapienia poważnejawarii

przemysłowej

Komenda Główna Komenda Główna PSP

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii

n\a

53 antropogeniczne (katastrofy budowlane)

Katastrofąbudowlanąjest niezamierzone,gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 10 Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego, Państwowa

Straż Pożarna,

Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego,

Państwowa Straż Pożarna, Tak P, S Nadzór budowlany

Państwowy Nadzór Budwlany, Wkład Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o występowaniu zdarzeń o znamionach poważnej awarii; System Wspomagania Decyzji ST

n\a

54 antropogeniczne (katastrofy górnicze)

Występują w rejonach wydobycia węgla na wielką skale.

Prowadządopowstawaniaspecjalistycznychkatastrof technicznych związanych z tym zawodem jak i mogą prowadzić do innych katasrof tj. np. osunięcie gruntu, destabilizacja budowli i budynków, awarię różnych instalacji podziemnych ipt.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Nie 10

Główy Urząd Górniczy, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Srodowiska, Państwowy Instytut

Geologiczny

Główy Urząd Górniczy, Państwowa Straż Pożarna, Inspekcja Ochrony Srodowiska, Państwowy Instytut

Geologiczny

Tak P, S, Nadzór

górniczy Wyższy Urząd Górniczy System Wspomagania Decyzji ST n\a

55 antropogeniczne (katastrofa budowli

hydrotechnicznej)

Niezamierzone,gwałtowenzniszczenieobiektubudwli hydrotechnicznej lubjegoczęści,atakżeelementów konstrukcyjnych, urzadzeń formujących, scianek i obudowy.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 1 Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Główny Urząd Nadzoru Budowlanego Tak P, S, nadzór nad stanem budowli

hydrotechnicznej

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

Baza danych katastrof Głównego Urżedu

Nadzoru Budowlanego n\a

56 techniczne zakłócenia

Zagrożenie dla systemu produkcji, składowania, przechowywania i stosowania substancji

chemicznych i promieniotwórczych, w tym

rurociągi substanci niebezpiecznych

CBRNE

* Zagrożenie chemiczne spowodowane wyciekiem substancji niebezpiecznej z zbiornika w którym był produkowany, przechowywany, przewożony bądź eksploatowany.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 7 Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony

Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego

Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Urząd Dozoru Technicznego Tak

P, S, Nadzór nad zakładami wykorzystującymi substancjie niebezpieczne

Ministerstwo Środowiska

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska

System Wspomagania Decyzji ST

57 techniczne skażenie Substancje niebezpieczne CBRNE

Rozumie się przez to jedną lub więcej substancji albo mieszaniny substancji, które ze względu na swoje właściwości chemiczne, biologiczne lub promieniotwórcze mogą, w razie nieprawidłowegoobchodzeniasięznimi, spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi lub środowiska; substancją niebezpieczną może być surowiec, produkt, półprodukt, odpad, a także substancja powstała w wyniku awarii.

Uwolnienie substancji niebezpiecznych stanowi poważne zagrożenie dla otoczenia.

Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak 11 Państwowa Straż Pożarna, Główny Inspektor Ochrony

Środowiska

Państwowa Straż Pożarna, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Minister właściwy ds.

Środowiska

Tak

P, S, Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa procesu technologicznego; Pomiar stężeń

określonych substancji

Ustwa Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r.

Nr 25, poz. 150, ze zm.)

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska

System Wspomagania Decyzji ST

58 techniczne skażenie Efekt cieplarniany atmosferyczne

Intensywna emisja ciepła do atmosfery ziemskiej powstałego w wyniku masoweg spalania surowców i paliw energetycznych podnosi systematycznie temperature powierzchni ziemi i atmosfery, co powoduje topnienie lodowców i lądodolodów.

Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Tak Tak 0 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (Posterunki

Meteorologiczne ) n\a Tak

P,S, Polityka ochrony lasów, odejście od agresywnej polityki rolnictwa, badania nad zastosowanie nowych technologii, zmniejszenie

poziomu emicji dwutlenku węgla

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

Ostrzeżenia hydrologiczne i meteorologiczne Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

bazy danych historycznych

System Wspomagania Decyzji ST

59 techniczne skażenie Skażenia biologiczne biologiczne *Skażeniewynikającazwykorzystania materiałów

biologicznych. Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 4

Dyrektor Departamentu Ochrony Przyrody Ministerstwa Środowiska, Główny Inspektor Farmaceutyczny, Głowny Inspektor Sanitarny, Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów

Medycznych i Produktów Biobójczych

Państwowa Straż Pożarna Tak

P,S, Nadzór sanitarno - epidemiologiczny, wetrynaryjny, rolniczo - chemiczny, kontrola jakości wody,

placówek medycznych

Ministerstwo Zdrowia Raport Głównego Inspektora Sanitarnego –

ocena stanu sanitarnego kraju n\a

60 techniczne skażenie Skażenie promieniotwórcze radiologiczne

Skażenie przedmiotów, pomieszczeń, środowiska lub osób przez niepożądaną obecność substancji promieniotwórczych, przy czym w szczególnym przypadku ciała ludzkiego obejmuje zarówno skażenie zewnętrzne, jak i skażenie wewnętrzne, niezależnie od drogi wniknięcia substancji promieniotwórczej do organizmu

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak 5 Państwowa Agencja Atomistyki, Straż Graniczna,

Inspekcja Weterynaryjna

Państwowa Agencja Atomistyki, Inspekcja Weterynaryjna, Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Agencja Rezerw Materiałowych, Państwowa Inspekcja

Sanitarna

Tak P, S

Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz.

U. z 2012 r., poz. 264)

Ocena sytuacji radiacyjnej kraju, Ministerstwo Obrony Narodowejitoring radiacyjny, Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych CEZAR, bazy

danych historycznych

n\a

61 techniczne skażenie Smog atmosferyczne Nieprzenikniona, gęsta Ministerstwo Gospodarkiła, unosząca

cząsteczki dymu i spalin. Nie Tak Nie Tak Nie Nie Tak Tak Tak 0 Insytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Posterunki

Meteorologiczne ) n\a Tak P, S Instytut Meteorologii i

Gospodarki Wodnej

Raport Głównego Inspektora Ochrony

Środowiska n\a

62 techniczne skażenie Skażenia chemiczne na

morzu chemiczne

* Zagrożenie chemiczne spowodowane wyciekiem substancji niebezpiecznej ze zbiornika w którym był przewożony drogą morską.

Tak Tak Nie Tak Tak Tak Nie Tak Tak 1

Urzędy Morskie, Marynarka Wojenna, Straż Graniczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Morska Słuzba

Poszukiwania i Ratownictwa

Marynarka Wojenna, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Morska Słuzba Poszukiwania i

Ratownictwa

Tak P,S

Komenda Główna Komenda Główna PSP, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska

n\a

63 techniczne degradacja Degradacja środowiska

naturalnego biologiczne\chemiczne * Zniszczenie środowiska naturalnego na skutek rabunkowej

działalności gospodarki człowieka. Nie Tak Nie Tak Nie Nie Tak Tak Tak 0 Państwowy Inspektorarat Santarny, Inspektorat

Ochrony Środowiska

Państwowy Inspektorarat Santarny, Inspektorat

Ochrony Środowiska Tak

P, S, Rekultywacja terenów zniszczonych,ochrona lasów, rzadkich gatunków flory i

fauny

Ministerstwo Środowiska

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska

n\a

64 techniczne degradacja Wycinka (wyrąb) lasów antropogeniczne Intencjonalna działalnosć człowieka polegajaca na ścinaniu

drzew niezaleznie od zamierzanego calu działania Nie Tak Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak 0 Lasy Państwowe Służba Leśna, Wydział zagospodarowania

przestrzennego urzędów gmin (miast) Tak P, S Lasy Państwowe

Raport Głównego Inspektora Ochrony Środowiska - Państwowy Ministerstwo Obrony Narodowejitoring Środowiska, Główny Urząd Statystyczny

Raporty Generalnej/Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

65 fizykochemiczne (duży pożar na statku

lub innym obiekcie)

* Pożar spowodowany czynniki technicznymi samoistnymi

bądź wynikającej z błędu lub celowej działalności człowieka. Tak Tak tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 2 Zarządy portów, Państwowa Straż Pożarna Państwowa Straż Pożarna Tak

P, S, Przeglądy techniczne, urzadzenia i instalecje

gaśniecze

Komenda Główna Komenda Główna PSP, Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, Wkład Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej

System Wspomagania Decyzji ST n\a

66 fizykochemiczne (przemysłowe)

Dotyczą różnych instalacji przemysłowcy, np. stanowisk produkcyjnych i magazynów materiałów niebezpiecznych, linii przemysłowychróżnychsubstancjichemicznych,paliw płynnych czy gazowych. Oprócz bezpośredniego zagorożenia życia istnieje niebezpieczeństwo skażenia terenu substancjami spalania lub innymi materiałami chemicznymi pochodzącymi np. z roszczelnionych istalacji chemicznych i przemysłowych.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Państwowa Straż Pożarna Tak

P, S, Prowadzenie czynności kontrolno -

rozpoznacwczych oraz Ministerstwo Obrony Narodowejitoringu pożarowego

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

System Wspomagania Decyzji ST n\a

67 fizykochemiczne (komunalne) Pożary obiektów i kubatury mieszkaniowej stanowi najwyższe

zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców, Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Państwowa Straż Pożarna Tak

P, S, Prowadzenie czynności kontrolno -

rozpoznacwczych oraz monitoringu pożarowego

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

System Wspomagania Decyzji ST n\a

68 fizykochemiczne (w obiektach

użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego)

Pożaru obiektów i kubatury administracji publicznej, obiektów handlowych,sal zabaw, dyskotekoraz budnykach przeznaczonych do okresowego pobytu ludzi, w szczególności hotel,motel, pensjonat,dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodiezowe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu sledczego, zakładu poprawczego schorniska dla nieletnich, a także w budynkach stalego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny.

Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 3 Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Państwowa Straż Pożarna Tak

P, S, Prowadzenie czynności kontrolno -

rozpoznacwczych oraz monitoringu pożarowego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i

ich usytuowanie

System Wspomagania Decyzji ST n\a

69 techniczne zakłócenia Black out techniczne\naturalne

W Black-out występują na ogół dwie fazy. Pierwsza obejmuje stosunkowo powolne narastanie zagrożenia, jako skutek kolejno występujących awarii lub zmian pogodowych. W tym okresie możliwe jest jeszcze podejmowanie ograniczonych działań operatorskich. Faza druga występuje po przekroczeniu krytycznych parametrów pracy systemu i ma przebieg bardzo szybki, praktycznie wykluczający możliwość działań operatorskich. W tej fazie działają jedynie układy automatyki, których podstawowym celem jest niedopuszczenie do uszkodzenia urządzeń.

Tak Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 11 Operator Systemu Przesyłowego, Polskie Siecie

Elektroenergetyczne Operator S.A. Państwowa Straż Pożarna Tak P, S

K. Ficoń - Inżynieria Zarządzania Kryzysowego.

Podejście systemowe.

Warszawa 2007

System Wspomagania Decyzji ST n\a

70 techniczne zakłócenia Zagrożenia dla systemu

łączności techniczne\naturalne * Sytuacja zagrażająca stałości funkcjonowania systemu

łączności. Tak Nie Nie Tak Tak Tak Nie Tak Nie 4

Dyrektor Departamentu Bezpieczeńtwa Teleinformatycznego Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ( Rządowy Zespół Reagowania na

Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL)

Wojewoda, Minister właściwy ds. łączności Tak P, S

Urząd Komunikacji Elektronicznej, Ministerstwo

Administracji i Cyfryzacji, Wkład Szkoły Głównej Służby

Pożarniczej

n\a n\a

71 techniczne zakłócenia Przerwanie wałów geologiczne\hydrologiczne * Podczas trwającej powodzi, infrastruktura mająca na celu

ochronę ludności, nie spełnia wymogów i ulega znieszceniu. Tak Tak Tak Tak Nie Tak Tak Tak Tak 11 Instytut Technologiczno-Przyrodcznicy Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna Tak P, S

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Regionalny Zarząd Gospodarki

Wodnej, Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

System Wspomagania Decyzji ST n\a

72 antropogeniczne\techniczne (mało

zróżnicowana dywersyfikacja źródeł dostaw)

Import surowca uzaleniony od monopolistycznego nadawcy Tak Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 1 Operator gazowego systemu przesyłowego, Prezes

Urządu Regulacji Energetyki Operator gazowego systemu przesyłowego Tak

P, S Dywersyfikacja źródeł i kierunków

dostaw

Państwowe Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo n\a n\a

73 techniczne (zagrożenia dla sieci

dystrybucji gazu) *Sytuacja gdy ciągłość dystrybucji gazu nie jest zachowana. Tak Nie Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 1 Operator gazowego systemu przesyłowego, Prezes

Urządu Regulacji Energetyki Operator gazowego systemu przesyłowego Tak

P, S Dywersyfikacja źródeł i kierunków

dostaw

Państwowe Górnictwo Naftowe

i Gazownictwo n\a n\a

74 techniczne zakłócenia Zagrożenia dla sektora ropy

naftowej naturalne\antropogeniczne Brak dywersyfikacji kierunków i źródeł dostaw powodujący

uzaleznienie od jednego monopolistycznego dostawy zasobu Tak Tak Tak Tak Nie Tak Nie Tak Nie 1 Prezes Agencji Rynku Energi S.A., Minister

Gospodarki, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Prezes Agencji Rynku Energi S.A., Minister

Gospodarki, Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Tak P, S

bazy danych ARES, modele prognostyczne, rejsetr producentów i handlowców zobowiazanych do tworzenia i utrzymywania

zapasów,

n\a

75 techniczne zakłócenia

Załamanie się Globalnego Systemu Nawigacji

Satelitarnej

techniczne\naturalne * Zniszczenie, uszkodznie wszystkich satelit o znaczeniu

nawigacyjnym Tak Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Nie 4 n\a n\a Tak P, S

Ministerstwo Adniministracji i Cyfryzacji, Operatorzy Telefonii Komórkowej

n\a n\a

Zagrożenia dla sektora gazu Awaria techniczna

Pożary (fizykochemiczne) zawalenie

techniczne

pożary techniczne

techniczne zakłócenia

Figure

Updating...

References

Related subjects :